צוואות - ירושות

סיווגים

מהי צוואה ?
אדם אשר מעוניין לקבוע את חלוקת הרכוש שלו לאחר מותו, נדרש לכתוב צוואה, המפרטת את חלוקת נכסיו ומי מהיורשים יקבל מה, אם לא יעשה צוואה רכושו יחולק על פי החוק בין קרוביו (חוק הירושה)
 
מהם הדרכים לעריכת צוואה ?
1. צוואה בכתב עם עדים - סעיף 20 לחוק
עריכת צוואה בכתב, על מסמך הצוואה יכתב תאריך עריכתה ופירוט הצוואה
לאחר מילוי הצוואה יחתום המוריש על צוואתו בנוכחות שני עדים שיחתמו לאחר שהמוריש הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו.
 
2. צוואה בכתב יד (ללא עדים) - סעיף 19 לחוק הירושה תשכ"ה – 1965
צוואה שנכתבה בכתב ידו של המוריש אינה מצריכה עדים אך על הצוואה להכיל תאריך וחתימה של המוריש.
במקרה זה כיוון שאין עדים צוואה זאת חשופה לערעורים על תוקפה.
 
3. צוואה בפני רשות - סעיף 22 לחוק
צוואה זאת תעשה בנוכחות שופט, נוטריון, רשם או חבר בין דין דתי.
צוואה זאת ניתנת לעשיה גם בכתב אך גם באל פה.
 
 
4. צוואה בעל פה בפני שני עדים - סעיף 23 לחוק
אדם חולה או אדם החושש לקראת מותו הקרב, יכול לצוות את צוואתו בפני שני עדים.
צוואה זאת צריכה לכלול גם כן תאריך וחתימה של שני העדים ועליה להיות מופקדת למשמרת בבית המשפט.
 
מה קורה לאחר מותו של אדם אשר לא השאיר צוואה ?
לפי החוק, אדם אשר לא השאיר צוואה רכושו יחולק עם בן זוגו, ילדיו וצאצאיהם, הוריו, אחיו, דודיו וסביו.
במידה לאדם יש ילדים הם ירשו אותו, במידה וילדיו אינם בחיים ירשו אותו נכדיו ואם נכדיו לא בחיים אזי ירשו אותו ניניו.
במידה ואין כאלה, ירשו אותו קרוביו מדרגה שניה, הוריו, סביו וכו'.
במידה ואחד מהוריי הנפטר נפטר גם הוא, תחולק הירושה באופן שווה בין ההורה הנותר לבין יורשי ההורה הנפטר מדרגה ראשונה.
במידה ויש למוריש בן זוג או בת זוג חלקו תלוי בשאר הקרובים היורשים.
במידה ולמוריש יש ילדים, צאצאיהם או הורים יקבל בן הזוג חצי מהירושה.
במידה ולנפתר אין קרובים, יועבר רכושו לידי המדינה.
muutv ' muutu,

Powered by Drupal, an open source content management system