שלילת רישיון נהיגה

סיווגים

מהו החוק לגבי נהיגה בזמן שלילת רישיון נהיגה ?
למרות שרישיונם נפסל, נהגים רבים ממשיכים לנהוג בתקווה שהם לא ייתפסו לעולם.
בין אם הנהיגה בזמן פסילת הרישיון מתרחשת ביום הראשון לפסילה ובין אם ביום האחרון, נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה הינה אסורה בהחלט!
 
יש להדגיש כי פסילת רישיון נהיגה הינה מוחלטת, ואין אף מצב חירום הבטל אותה, או המתיר לנהוג בזמן פסילה.
העונש המרבי שקבוע בחוק על נהיגה בזמן פסילה הינו 3 שנות מאסר ופסילת הרישיון למשך שנתיים לפחות ( ע"פ סעיף 67 לפקודת התעבורה).
 
לרוב, כאשר נתפס הנהג לראשונה נוהג בזמן פסילת רישיונו יינתן לו עונש מאסר על תנאי, אולם במידה והנהג חוזר ונוהג בזמן פסילת הרישיון יטיל בית המשפט על הנהג מאסר בפועל.
במקרים של פסילת רישיון מטעם משרד הרישוי עקב צבירת נקודות, על מנת שפסילת הרישיון תהיה חוקית, מספיקה אפילו מסירת הודעה בעל פה לנהג.
במידה והנהג טוען כי לא היה מודע לכך שרישיונו נפסל, על התביעה להוכיח כי גזר הדין הועבר לו כחוק ושהיה מודע לעובדה שנהג ללא רישיון בתוקף.
 
מה העונש על נהיגה במהירות מופרזת ?
על פי התקנה 54 לתקנות התעבורה, עבירת מהירות מופרזת הינה חריגה מעבר למהירות המותרת במקצה מסוים, כפי שהיא מסומנת על ידי התמרורים המוצבים בצידי הדרך.
יש להבחין בין עבירות מהירות שהעונש עליהן הוא דו"ח תנועה לבין עבירות מהירות שהוענש עליהן הוא זימון לבית המשפט.
בתחום עירוני, העונש המוטל על נסיעה עד 30 קמ"ש מעל המותר הוא קנס.
נסיעה בתחום עירוני במהירות של 31 קמ"ש ומעלה מחייבת זימון הנהג לבית המשפט.
בתחום בין עירוני, הגבול בין קנס לבין זימון הנהג לבית המשפט עובר לאחר נסיעה במהירות של 40 קמ"ש מעל המהירות המותרת.
במידה והנהג עבר את המהירות המותרת וזומן לבית המשפט המשטרה רשאית לשלול את רישיונו ל-30 יום על ידי צו לפסילה מנהלית.
 
לרוב, יטיל בית המשפט על הנהג עונש של שלילת רישיון נהיגה לתקופה שבין שנה לשלוש שנים.
בנוסף לקנס הכספי ולזימו לבית המשפט, עבירת מהירות מזכה את הנהג בצבירת נקודות.
ע"פ השיטה החדשה של הניקוד, הנקודות נצברות לאורך תקופה של שנתיים ממועד ביצוע העבירה הראשונה.
במידה והנהג צבר 12 נקודות במהלך תקופת זמן זו, יידרש הנהג לעבור קורס נהיגה מונעת ואף לעיתים לעבור מבחן נהיגה נוסף.
צבירת נקודות מתרחשת רק בעבירות מהירות החורגות מהמהירות המותרת ב-21 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית, וב-25 קמ"ש ומעלה בדרך בין עירונית.
זימון הנהג לבית המשפט מזכה את הנהג ב- 10 נקודות.
 
ישנם מספר מכשירים עיקריים המשמשים את המשטרה למדידת מהירות הנהגים:
אקדח לייזר (מד מהירות), הינו מד מהירות ידני המשגר הבזקים של קרן אינפרא אדום אל עבר הרכב המודדים את מהירות נסיעה של הרכב.
מד מהירות הלייזר משמש לאכיפה בדרכים עירוניות ובין עירוניות.
יש להדגיש כי מכשיר הליזר אינו מצלם את הרכב, ועל השוטר לעצור את הרכב במקום.
 
כמו כן, קיים מד מהירות אלקטרוני לרכב, המותקנים בתוך רכב משטרתי על גבי חצובה לצד הכביש, מכשיר זה מצלם כלי הרכב הנוסעים במהירות מופרזת בעזרת מצלמת מהירות מובנת ברכב המשטרתי.
המכשיר העיקרי הנוסף למדידת מהירות הינו מד מהירות אלקטרוני נייח, המוצב לצידי הכבישים המרכזיים ועמודים קבועים - מצלמת מהירות, מצלמות מהירות אלו מצלמות את הרכבים הפוסעים במהירות במהלך כל שעות היממה.
nvhru, nuprz,' akhk, rhahu bvhdv pxhkv

Powered by Drupal, an open source content management system