בתי המשפט

ברע 622/08

בית המשפט המחוזי בירושלים

18/12/2008

 

 

לפני כב' השופט רפאל יעקובי

 

 

 

המינהל האזרחי ביו"ש

בעניין:

המבקש

 

ע"י ב"כ עו"ד ג' רוזנבלט (פ"מ י-ם)

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

אשל השומרון, מועדון הנופש הישראלי בע"מ

 

המשיב

 

ע"י ב"כ עו"ד ר' טורקלטאוב

 


פסק דין

עניינו של פסק דין זה בבר"ע על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל (ת.א. 111/08, כב' השופט ד' שוהם), לדחות את בקשת המבקש למחוק התביעה נגדו מחוסר סמכות. הצדדים הסכימו כי אדון בבקשה כבערעור. המבקש אמנם הוסיף (בהודעה שהוגשה מטעמו ב-8.12.08), כי הוא שומר על זכותו "להגיב לתגובת המשיב לכשתוגש", ואולם, מתן הזדמנות להשיב לתשובה אינו דרך המלך בדיונים בבר"ע (כעולה מתקנה 406(ב) ו-(ג) לתקסד"א), ובמקרה דנן אין מקום לסטות מדרך המלך בעניין זה. זאת בעיקר בשל אופן התנהלות המבקש עד כה (ובקשר לכך תבוא גם הרחבה להלן), אך גם בשל כך שהבר"ע דנן עוסקת בשאלת סמכות, אשר עצרה את התנהלותו של ההליך בבית המשפט קמא (ראו, למשל, החלטתו           מ-10.11.08). לאחר עיון בבקשה ובתשובה החלטתי לדחות את הערעור. הגעתי לתוצאה הנ"ל מתוך שמקובלים עליו נימוקיו של בית המשפט קמא וטיעוניו של ב"כ המשיב, לפיהם יש לבית המשפט לעניינים מקומיים באריאל סמכות לדון בתובענה שעל הפרק. זאת גם מבלי להיזקק להסכמה הדיונית שגובשה בבית משפט השלום בירושלים, ואשר מכוחה הוגשה אותה תובענה באריאל, ועוד יותר מכך, לאחר אותה הסכמה, אשר יש בה לחזק את תוקף הסמכות, הקיימת גם בלעדיה. בטרם חיתום אציין, כי התנהלות המבקש לוקה מכמה וכמה היבטים:

ראשית – בכך שבאמצעות בקשה שניה שהגיש בעניין שהוכרע כבר בהחלטה        מ-15.10.07 (ושהוסדר סופית ב-10.3.08, עם תיקון הסעד המבוקש), הורה היתר לעצמו להגיש את הבר"ע דנן במועד שבו הוגשה – 15.9.08 (בהקשר זה אציין, כי רק בשל כך שבבקשת המשיב לסילוק הבר"ע על הסף לא נזכר עניין זה, אלא אותה בקשה התבססה על טעם אחר, נמנעתי מלהתייחס לכך עוד קודם לכן).

שנית – בכך שבהליכים שהמבקש נוקט הוא מבקש להתנער מהסכמה קודמת שלו, אשר, לכל הפחות, אין לומר עליה כי היה בה להקנות סמכות במקרה מובהק של חוסר סמכות.

שלישית – בכך שבהודעה שבהליך דנן ציין המבקש קיומה של זכות דיונית, במקום שבו לא קיימת זכות כזו, ואף מתן רשות אינו בגדר דרך המלך (כנ"ל, בסעיף 2 של החלטה זו).

 

לנוכח כל שנאמר, הערעור נדחה, ובית המשפט לעניינים מקומיים באריאל ימשיך לדון במה שלפניו.

 

חרף כל שנאמר לחובת המבקש, איני מחייב את המבקש בהוצאות בשלב זה, אלא קובע, כי ההוצאות הקשורות בהליך דנן תישקלנה ע"י בית המשפט קמא, במסגרת מכלול שיקוליו לעניין זה (בהמשך למה שקבע הוא עצמו לקראת חיתום החלטתו מ-15.10.07).

ניתן בהעדר הצדדים היום, כ"א בכסלו תשס"ט (18 בדצמבר 2008).

המזכירות תשלח את פסק הדין אל באי כח הצדדים.

 

                                                                               

רפאל יעקובי, שופט

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E01014FC4F76FA60422575230056B44D/$FILE/4A8BFF35DC33B2384225752300401473.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
622_8
Case type: 
ברע
סיווגים
שופטים : רפאל יעקובי
רפאל יעקובי
עורכי דין : ג' רוזנבלט (פ"מ י-ם) ר' טורקלטאוב
ג' רוזנבלט (פ"מ י-ם)
ר' טורקלטאוב
Powered by Drupal, an open source content management system