בית החולים הוטרינרי נ. ג'יהאד


 

   

בתי המשפט


 

א  014687/08

בית משפט השלום ירושלים

 

20/01/2009

 

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

לפני:

 

 

גיהד חמודה

                 

המבקש

הנתבע

ע"י ב"כ                    עו"ד אבו חאטום עלא

 


 

נ  ג  ד

המשיב

התובע

בית החולים הוטרינרי האוניברסיטאי


 

עו"ד שרית זוהר

ע"י ב"כ


 

החלטה

 


1.                   בפני בקשה לדחיית התביעה מחמת חוסר סמכות מקומית, הואיל ומקום מגוריו של הנתבע הוא בנצרת ובהיעדר זיקה לירושלים לצורך דיון בתביעה, בפני בית משפט זה. 

 

2.                   המשיב, הגיש תביעה כספית לתשלום חוב של המבקש בגין טיפול וטרינרי (להלן -"השירות"), שניתן על ידו לסוס שבבעלות המבקש. השירות, ניתן בבית החולים של המשיב המצוי בעיר רחובות (או בסמוך אליה), כפי שעולה מכתבי בי-דין המצויים בתיק ובכלל זה, מסמכים שצורפו לתצהירו של נציג המשיב בתמיכה לתביעה. בנוסף, התשלום למשיב, גם הוא, נמסר לכאורה למשיב במקום בו ניתן השירות, קרי: בבית החולים. הקבלה בגין התשלום ששולם, נושאת את כתובתו של המשיב ברחובות. 

 

3.                   המשיב מתנגד לבקשה ותומך את התנגדותו בסעיף 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 תוך שהוא מפנה לסעיף 44 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ד-1973, בנוגע למקום החיוב, היכן שלא הוסכם על מקום קיומו. לטענת ב"כ המשיב, הואיל ולא הוסכם על מקום החיוב, יש לקיימו במקום עסקו של הנושה. זה מצוי בירושלים, הואיל והמשיב הוא גוף מיסודה של האוניברסיטה העברית, שמקום מושבה בירושלים.

4.                   לאחר שבחנתי את הזיקות השונות המהותיות הנוגעות למקום ההתקשרות, מקום השירות ומקום ביצוע התשלום מצאתי, כי רובן מובילות לרחובות. מעבר לכך, מהתנהלות ומהתנהגות בעלי הדין עולה, כי הם הסכימו בדבר מקום החיוב, במקום בו מצוי בית החולים.

5.                   יוער, כי הזיקה לירושלים היא עקיפה ונוגעת למעמדו של המשיב כאישיות משפטית בעלת זיקה לאוניברסיטה העברית. בכך לא די בנסיבות דנן, כדי ליצור זיקה לירושלים.

 

6.                   בנסיבות אלו, לנוכח הזיקה לרחובות ועל מנת לאזן בין האינטרסים של בעלי הדין בשאלת מקום הדיון ולא להכביד יתר על המידה על המבקש שמקום מגוריו בנצרת ומנגד, בהתחשב בכך שהשירות ניתן ברחובות והעדים מטעם  המשיב, יהיו מן הסתם מבית החולים, אני מורה על העברת הדיון בתביעה לבית משפט השלום באיזור מרכז ודוחה את הבקשה לדחיית התביעה על הסף.

 

7.                   המזכירות תעביר עותק מההחלטה לב"כ הצדדים ותדאג להעברת התיק לבית משפט השלום באיזור מרכז, שיקבע מועד לישיבה מקדמית.

 

ניתנה היום כ"ד בטבת, תשס"ט (20 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                                

ליפשיץ-פריבס  מרים, שופטת


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/37F1A3CC60A9BEAC4225754400564ADB/$FILE/E798E6E2EB686F5842257542002EA8E7.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
14687_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : אבו חאטום עלא שרית זוהר
אבו חאטום עלא
שרית זוהר
Powered by Drupal, an open source content management system