גיא יפת נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול") ואח'


 

   

בתי המשפט

בשא023275/08

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בתיק עיקרי: תא  002213/04

20/01/2009

תאריך:

כבוד הרשם אבי זמיר

בפני:

 

 

 


 

גיא יפת

בעניין:

התובע (המשיב בבקשה זו)

חיים מנדלבאום

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

1. המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול")

2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ


 

הנתבעים (המבקשים בבקשה זו)

עבדי משה

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

 

החלטה

 

כזכור, עניינו של תיק זה בתביעת ניזקי גוף שנגרמו לתובע עקב תאונת דרכים מיום 6.3.03.

התביעה מתבררת כמובן בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן: "החוק").

 

בין יתר המומחים הרפואיים שמונו בתיק זה (לפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1987; להלן: "התקנות"), מונו גם מומחים בתחום הנוירולוגי (פרופ' נתן ברונשטיין) ובתחום השיניים (ד"ר מאיר פוטוק).

 

הנתבעים עותרים לשני סעדים:

א.                  להורות למומחה בתחום הנוירולוגי שלא להשיב על חלק משאלות ההבהרה שנשלחו אליו במכתבו של בא כוח התובע מיום 11.12.08.

ב.                  להורות למומחה בתחום השיניים להתעלם ממכתבה של ד"ר קצף מיום 26.3.06 וכן להמנע מלהשיב על מספר שאלות שנשלחו במסגרת מכתבו של בא כוח התובע מיום 11.12.08.

 

הן בבקשתם והן במהלך ישיבת קדם המשפט הדגישו הנתבעים כי השאלות המדוברות חורגות מגדר המותר במסגרת "שאלות הבהרה" מאחר והן מתייחסות למסמכים שכלל לא עמדו בפני המומחה, מפנות לחוות דעת של מומחים אחרים, או מפנות לעובדות שנויות במחלוקת הטעונות הוכחה.

עוד נטען כי המכתב שנשלח לד"ר פוטוק כולל מסמך האסור בהמצאה.

 

התובע הסכים למעשה, במהלך הדיון, למשוך את מכתבה של ד"ר קצף ותחת זאת להעביר לד"ר פוטוק אך ורק מסמכים בדבר טיפול רפואי מתוך כרטיס הטיפולים של התובע אצל ד"ר קצף. כך אכן יש לעשות.

 

באשר לשאלות ההבהרה שנשלחו לפרופ' בורנשטיין – התובע טוען כי מומחה זה קבע, מחד גיסא, כי לתובע לא נגרמה נכות נוירולוגית בגין התאונה, אך, מאידך גיסא, המליץ למנות מומחה בתחום הפסיכיאטרי. בית המשפט אכן מינה מומחה בתחום זה (ד"ר דניאל גרופר), אשר אף הפנה את התובע לבדיקה נוירופסיכולוגית אצל פסיכולוג קליני (ד"ר זולי זלוטוגורסקי). בעקבות הממצאים שהמליץ ד"ר גרופר לשוב ולהציגם בפני פרופ' בורנשטיין, לצורך "שיקול חוזר של מסקנותיו". לפיכך, ראוי להציג את הממצאים ולהפנות שאלות הבהרה בעניין זה.

 

הנתבעים עומדים על התנגדותם וסוברים כי הדרך הראויה היא להציג את החומר בפני המומחה בעת חקירה נגדית, תוך שיגורו למומחה מבעוד מועד על מנת שלא "יופתע על דוכן העדים".

 

לפי תקנה 15 לתקנות, רשאי בעל דין להציג למומחה "שאלות בכתב להבהרת חוות דעתו". כן מאפשרת התקנה לזמן את המומחה לחקירה על חוות דעתו. תקנה 14 לתקנות מאפשרת לבית המשפט "לתת הוראות למומחה".

 

אכן, שאלות הבהרה, בראש ובראשונה, כשמן כן הן. הן נועדו להבהיר דברים שנכתבו בחוות הדעת. עם זאת, ראוי לפרש תקנה זו פרשנות תכליתית. פרשנות כזו רואה לנגד עיניה גם שיקולים נוספים ובהם לחסוך או לייתר חקירה נגדית בבית המשפט ולהציג בפני המומחה נתונים רלוונטיים, אשר מסיבה מוצדקת כלשהי לא עמדו בפניו בעת כתיבת חוות דעתו (לעמדה שונה ראו, למשל, בש"א (מחוזי י-ם) 4477/08 הפול נ' צפניק, מיום 10.12.08).

 

מהבחינה המהותית, במקרה שלנו, במיוחד לאור המלצתו של ד"ר גרופר, ראוי להביא כבר עתה לפני פרופ' בורנשטיין את הממצאים הנוספים, לרבות את חוות הדעת של ד"ר גרופר ואת הממצאים של ד"ר זלוטוגורסקי. ייתכן שבעקבותיהם אף ימצא לנכון פרופ' בורנשטיין לערוך בדיקה נוספת וחוות דעת משלימה.

 

גם אם מתקבלת עמדת הנתבעים שלפיה ההשלמה המתבקשת חורגת מגדר תקנה 15 אזי בכל מקרה יש מקום לעשות שימוש בתקנה 14 ולתת הוראות לפרופ' בורנשטיין להתייחס לחומר הנוסף שהובא בפניו.

 

הצדדים יפעלו ויעדכנו את המומחים בהתאם להחלטה זו.

 

אין צו להוצאות.

 


ניתנה היום כ"ד בטבת, תשס"ט (20 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתק לבאי כוח הצדדים.

 

                                                                               

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E80ADD8CC0923EE2422575440055C3E2/$FILE/CD3536747EFD1E2242257544002D282C.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
סיווגים
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אבי זמיר
אבי זמיר
עורכי דין : (המשיב בבקשה זו) חיים מנדלבאום
(המשיב בבקשה זו) חיים מנדלבאום
Powered by Drupal, an open source content management system