זייד נ. ע.ס.מ. עפר סלילה מאגרי


 

 

בתי-המשפט

א  011487/04

בית משפט השלום נתניה

 

20/01/2009

 תאריך:

 השופטת הדס עובדיה

לפני:

 

 

זייד מוחמד

בעניין:

תובע

עו"ד ג'זמאוי ראמי

ע"י ב"כ


 

נ  ג  ד


 

ע.ס.מ. עפר סלילה מאגרי מים בע"מ

נתבע

עו"ד זלסקי ארז

ע"י ב"כ

צד ג


 

ע.ס.מ צמ"ה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יעקב דביר


 

החלטה

 


1.         בעטיים של הצדדים התמשכו ההליכים בתיק זה מעבר לנדרש, ולפיכך משלא עלה בידם לסיימו בדרך מוסכמת באופן המוצע על ידי, או בדרך מוסכמת אחרת, ראיתי לנכון להעביר התיק להוכחות.

 

2.         לאחר שהצדדים סיימו את ההליכים המקדמיים והגישו תצהירי עדות ראשית, אני קובעת התיק לשמיעת כל הראיות בפני כב' השופטת גלית ציגלר ליום 14.7.09 שעה 8.30  עד שעה  11.00 כולל סיכומים בעל פה (עד 15 דקות לכל צד). ב"כ הצדדים יהיו רשאים להגיש אסמכתאות בכתב.

 

            על כל צד לדאוג להתייצבות כל העדים מטעמו לדיון אשר נקבע לזמנם באמצעות בית המשפט לפחות 60 יום לפני מועד הדיון ולוודא קיום אישור מסירה כדין, אשר בהעדרו יש לדאוג לביצוע מסירה אישית לעד לפחות 21 יום לפני מועד הדיון. אי התייצבות עד שלא זומן באמצעות בית המשפט או שאין אישור מסירה כדין לגביו, לא תהווה עילה לדחיית הדיון.

 

 

3.         עקב המחלוקת בין הצדדים בתחום הרפואה הפסיכיאטרית בדעתי למנות מומחה מטעם בית המשפט.

 

4.         ב"כ הצדדים רשאים לטעון בענין זה בכתב ולהגיש עמדתם תוך 10 ימים מהיום ובאין החלטה אחרת הנני ממנה בזאת את המומחה פרופסור שמואל פניג דרך כפר הדר 37, הוד השרון כמומחה בתחום הפסיכיאטריה מטעם בית המשפט .

 

5.         אם יסכימו הצדדים על נכות מוסכמת לצורך ניהול ההליכים בשיעור ממוצע נכויות בשיעור 5%  או באופן מוסכם אחר, ניתן לייתר המינוי. יש להודיעני תוך 10 ימים מהיום .

 

6.         ניתן להעביר למומחה מסמכים רפואיים לרבות חוות דעת רפואיות שנערכו מטעם הצדדים .

 

7.         המומחה יואיל להתייחס בחוות דעתו לנכויות זמניות (היה וקיימות) ותקופות אי כושר.

 

8.         שכרו של המומחה ישולם בשלב זה על ידי 4 חלקים שווים: התובע מר זייד מוחמד חלק אחד, הנתבע 1 ע.ס.מ. עפר סלילה מאגרי מים בע"מ חלק שני, דרך ארץ הייוויז הנתבעת 2 חלק שלישי, וצד ג' ע.ס.מ. צמ"ה בע"מ צד ג' חלק רביעי.

 

9.         המומחה ימסור חוות דעתו לאחר שיוסדר תשלום שכרו.

 

10.       המומחה מתבקש לערוך חוות דעתו ולהגישה לביהמ"ש לא יאוחר מיום 1.4.09.

 

11.       ב"כ הצדדים מתבקשים להמציא למומחה בדחיפות החלטה זו.

 

12.       מי הרוצה לחקור את המומחה מטעם ביהמ"ש יפקיד הוצאותיו בסך 2,500 ש"ח + מע"מ עד יום 1.5.09 ובמועד זה יבקש הזמנתו לעדות.

 

13.       אציע כי מבלי שמי מהצדדים מוותר על הגשת חוות הדעת המומחה הרפואי מטעמו, אם בכלל, יחקר רק המומחה מטעם ביהמ"ש וחוות דעת הצדדים יוגשו ללא חקירה.

 

14.       יואילו ב"כ הצדדים להודיעני תוך 14 ימים מהיום עמדתם למוצע לעיל.

 

ניתנה היום, כ"ד בטבת, תשס"ט (20 בינואר 2009), בהעדר הצדדים.

                                                                               

הדס עובדיה, שופטת

 

 

 


סע

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CDE1948AA61B978A4225754500082C38/$FILE/2B53B46D5208EB0D42257544003E0DFC.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
11487_4
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : הדס עובדיה
הדס עובדיה
עורכי דין : ג'זמאוי ראמי זלסקי ארז יעקב דביר
ג'זמאוי ראמי
זלסקי ארז
יעקב דביר
Powered by Drupal, an open source content management system