ישראל איילת נ. מעיין שלוסר


 

   

מדינת ישראל


 

תק 000143/08

תק  000186/08

בית משפט לתביעות קטנות

ב  א  י  ל  ת


 

31/12/2008

תאריך:

כב' השופט י. עדן

בפני:

 

 

 
 

ישראל איילת

בעניין:

 

התובעת בת.ק. 143/08

הנתבעת בת.ק. 186/08


 


 


 

 


 

נ  ג  ד


 

 


 

מעיין שלוסר


 

 

הנתבעת בת.ק. 143/08

התובעת בת.ק. 186/08


 


 


 

 

 


 


 

פסק דין

 

1.      שתי התביעות שבכותרת עניינן נזקי רכוש עקב אותה תאונת דרכים, תאונה מיום 17.02.2008.

 

2.      הדיון בשתי התביעות התקיים במאוחד, ופסק דין זה הינו בשתיהן.

 

         התובעת בת.ק. 143/08 (היא הנתבעת בת.ק. 186/08) תיקרא להלן: "איילת", והתובעת בת.ק. 186/08 (היא הנתבעת בת.ק. 143/08) תיקרא להלן: "מעיין".

 

3.      אין מחלוקת כי התאונה אירעה בכניסה לכיכר.

 

         איילת טוענת כי נסעה בנתיב הימני וכחצי מטר לפני הכיכר רכבה של מעיין הגיח מצד שמאל, נצמד לרכבה ושפשף את הדלת והכנף הקדמית בצד שמאל. לטענתה, הרכב הפוגע המשיך ליסוע והיא נאלצה לצפור על מנת שהנהגת תעצור.

 

         גרסתה של מעיין שונה. לטענתה, רכבה של איילת הגיח מאחרי רכבה ופגע בו. לטענתה, נהגה לכיוון הכיכר, גלשה באיטיות לכיוונה, כאשר לפתע שמעה רעש מהצד הימני של רכבה והבחינה בכך שרכבה של איילת פגע ברכבה ונעצר מימינה.

לשני כלי הרכב נגרמו נזקים.

 

4.      לאחר ששמעתי את הצדדים, באריכות, ועיינתי בצילומים אשר הוגשו, של כלי הרכב, כמו גם של מקום התאונה, באתי למסקנה כי האשם בתאונה מוטל על איילת, וכפועל יוצא מכך עליה לפצות את מעיין על חלק מנזקיה כתוצאה מהתאונה, כפי שיפורט להלן.

 

5.      העידו בפניי הצדדים בלבד, ולא הובא כל עד להתרחשות התאונה.

 

6.      ממיקום הפגיעות הנחזות בצילומים של כלי הרכב המעורבים, עולה כי המסקנה שרכבה של איילת הגיע מימין ומאחרי רכבה של מעיין סבירה יותר. זאת לאור העובדה שרכבה של איילת נפגע במגן הקדמי מצד שמאל, ורכבה של מעיין נפגע בצד ימין של הרכב החל מהכנף הימנית ועד לדלת הימנית האחורית. במצב דברים זה, סביר כי רכבה של מעיין היה לפני רכבה של איילת בעת התאונה.

 

7.      הטענה כי איילת היתה צריכה לצפור על מנת שרכבה של מעיין ייעצר, אין בה כדי לשנות ממסקנתי. סבירה בעיניי הגרסה כי החלה ליסוע על מנת למצוא מקום להחלפת פרטים, ולא בכניסה לכיכר.

 

8.      אינני סבור כי על איילת לשאת בכל הנזקים לרכב הנפגע כתוצאה מהתאונה. זאת הואיל ולאחר הפגיעה הראשונה, וכאשר שני כלי הרכב נעמדו והיו צמודים, החלה מעיין, לגרסתה, בנסיעה, והתחלת נסיעה זו גרמה לחלק מהנזקים ברכבה. לפיכך יש לפצותה רק בשל הפגיעה הראשונה. מקום הפגיעה הראשונה היה בכנף הקדמית הימנית והוא סומן בעיגול על גבי צילום הרכב הנספח לכתב התביעה.

 

         סך הנזקים הנטענים על  ידי מעיין עומד על 2,200 ש"ח, זאת ללא הפרדה בין הפגיעות במקומות השונים. 

        

         על דרך האומדן אני מעריך את החלק בגין הפגיעה הראשונה בסך 1,000 ש"ח.

 

 

 

8.      לאור כל האמור, אני מורה כדלקמן:

 

א.     התביעה בת.ק. 143/08 נדחית, ללא צו להוצאות.

 

ב.      בת.ק. 186/08 אני מורה כי הנתבעת (גב' איילת ישראל) תשלם לתובעת (גב' מעיין שלוסר) סך 1,000 ש"ח, ובנוסף הוצאות משפט בסך 150 ש"ח. הסך האמור ישולם בתוך 14 יום מהיום, וככל שלא ישולם במועדו יישא הוא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

 

 

ניתן היום ד' בטבת, תשס"ט (31 בדצמבר 2008) בהעדר הצדדים.

י. עדן, שופט


המזכירות תמציא העתקים לצדדים.


000143/08תק 336 קרן שטרית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CCBB390FB4EB6160422575310007FCFE/$FILE/EAAA5DA4FF7772AD42257530003B5A30.html
תאריך: 
31/12/08
Case ID: 
143_8
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : י. עדן
י. עדן
Powered by Drupal, an open source content management system