מ"י נ. אבו דיאב פא-גבעת זאב-06\404


 

   

בתי המשפט

עפ 002764/08

בית המשפט המחוזי בירושלים

 

25/12/2008

תאריך:

כבוד השופט יעקב צבן

כבוד השופטת חנה בן-עמי

כבוד השופט רפי כרמל

לפני:

 

  

מדינת ישראל

בעניין:

המערערת

ע"י ב"כ עו"ד טל וייסמן בן-שחר (פמ"י)

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

אבו דיאב סאמר

 

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד ריאד סואעד

 

 

פסק דין

 

ערעור על גזר דינו של בימ"ש השלום בירושלים (כב' השופט א' רומנוב), מיום 22.09.08. הערעור מכוון לקולת העונש.

1.         המשיב הורשע, על פי הודאתו, במספר תיקים מצורפים: 6 עבירות של גניבת רכב; 5 עבירות של נהיגה ללא רישיון; 4 עבירות של נהיגה בעת פסילה; 3 עבירות של נהיגה ללא ביטוח; קשירת קשר לביצוע פשע; התחזות; הפרעה לשוטר; הכשלת שוטר. בית משפט השלום גזר על המערער 30 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי, 24 חודשי פסילת רישיון נהיגה, ו-12 חודשי פסילה על תנאי.

 

2.         לטענת המערערת, העונש שהוטל על המשיב אינו הולם את חומרת המעשים, היקף העבירות, תוצאתן ומשמעותן החברתית.

ב"כ המשיב טען כי העונש אינו קל ויש לזקוף לזכות המשיב את הודאתו בביצוע העבירות, הודאה שסייעה להפללת שותפיו. עוד טען, כי האינטרס החברתי בעניינו של המשיב המכור לסמים, אינו בכליאתו אלא שיקומו. הסניגור הפנה לפסיקה בה הסכימה המדינה, במסגרת הסדר טיעון, לעונשים דומים על אף צ?ב?ר עבירות חמור יותר. לעמדת הסניגור, גישת המדינה כלפי עבירות מהסוג הנדון אמורה להיות אחידה, ולפיכך אין בעונש שנגזר חריגה שיש להתערב בה.

 

3.         בית משפט קמא מנה אחת לאחת את שיקולי החומרא: ריבוי עבירות גניבת הרכב, תכיפותן ותדירותן, תכנון מוקדם, ובעיקר ביצוען בחבורה. כמו כן, נהיגה ברכב ללא רישיון, הימלטות משוטרים תוך נהיגה פרועה וסיכון המשתמשים בדרך. העבירות בוצעו כאשר המשיב היה אסיר ברישיון, קרי מדובר באדם המזלזל בחוק ואף מנסה להטעות את אנשי החוק. בית משפט קמא מנה גם שיקולי קולא ונתן משקל לשלושה: המשיב חשף בהודאותיו פעילות של כנופיית גנבי רכב; חלקו בכנופיה היה קטן יחסית – נהג שהעביר כלי הרכב לשטחים; הסדר טיעון שאושר בבית המשפט המחוזי בירושלים בת"פ 3095/07 בו נגזרו עונשים שבין 33-54 חודשי מאסר על מעשים דומים, ועבירות רבות יותר.

 

4.         דין הערעור להתקבל. בית משפט השלום פרש? את שיקולי הענישה הרלוונטיים, ואולם לטעמנו נתן משקל יתר לשיקולי הקולא. המשיב חב?ר לכנופיית גנבי רכב שפעלה באופן שיטתי ומתוכנן לבצע גניבות רכבים ולהעבירם לשטחים. פעילות עבריינית כה מאורגנת מצדיקה מענה עונשי חריף וחמור, שהרי המשיב וחבריו הפכו את העבריינות למקצוע. בנוסף, הנאשם התחזה לאחר, נהג שוב ושוב ללא רישיון וללא ביטוח, וכאשר נלכד הוא ניסה להימלט. לנאשם עבר פלילי, והעבירות בוצעו בהיותו אסיר ברישיון, דהיינו – ההקלה שהקלו עמו נוצלה לביצוע עבירות ולא לשיקום.

אנו ערים לטענות באשר להסכמת המערערת להסדר טיעון בת"פ 3095/07 שהוזכר לעיל, אולם הסדרי טיעון אינם מהווים בהכרח הנחייה לרמת ענישה נוהגת. הפעילות העבריינית השיטתית והמאורגנת, בה נטל המשיב חלק, בצד שורה של עבירות אחרות, מצדיקה עונש חמור מאוד, אולם ערכאת הערעור אינה ממצה בדרך כלל את הדין עם העבריין לפיכך אנו מעמידים את תקופת המאסר בפועל שי?שא המשיב על 50 חודשים, במקום 30 חודשים שגזר בימ"ש השלום. יתר חלקי גזר הדין בעינם.

 

ניתן היום, כ"ח בכסלו תשס"ט (25 בדצמבר 2008), במעמד הצדדים.

 

_______________              _______________              _______________

  יעקב צבן, שופט                     חנה בן-עמי, שופטת                   רפי כרמל, שופט

 


קלדן: עמוס מ.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/81D0FA6F348639464225752A00569CA8/$FILE/4A5E42220DB6AC214225752A0033A5C5.html
תאריך: 
25/12/08
Case ID: 
2764_8
Case type: 
עפ
סיווגים
שופטים : ערעור על גזר דינו של בימ"ש השלום בירושלים (כב' השופט א' רומנוב)
ערעור על גזר דינו של בימ"ש השלום בירושלים (כב' השופט א' רומנוב)
עורכי דין : טל וייסמן בן-שחר ריאד סואעד
טל וייסמן בן-שחר
ריאד סואעד
Powered by Drupal, an open source content management system