מכלוף סלים נ' עמידר החברה הלאומית


 

   

בתי המשפט


 

עת"מ  8035/08

בית משפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לעניינים מינהלים


 

18/12/2008


 

כבוד השופט דוד חשין, סגן נשיא

לפני:

 

 

 1. מכלוף סלים

2. מכלוף אימו, באמצעות האפוטרופוס גב' פרחי צביה

שניהם ע"י ב"כ עו"ד איהאב אבו גוש

                                                                                             העותרים

בעניין:


 


 

 

נ  ג  ד


 


 

1. עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

 - מחוז ירושלים

2. משרד הבינוי והשיכון

ע"י עו"ד מוחמד חאג' יחיא

מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

                                                                                         המשיבים


 


 


 

 


פסק דין

 


1.         העותרים מבקשים מבית המשפט להורות למשיבים להשלים את הליכי מכירת הדירה הנמצאת ברחוב יפה רום 465/25 בשכונת גילה בירושלים (להלן – הדירה) בתנאי "מבצע קנה ביתך" מיום 3.4.00, וכן להצהיר כי עסקת רכישת הדירה השתכללה והושלמה על פי המבצע.

 

2.         העותרים מתגוררים בדיור הציבורי החל משנת 1969 (העותר מתגורר בדיור ציבורי משנת 66'). לדברי העותרים, הם נישאו בשנת 1986 ועברו להתגורר בדירה השייכת לעמידר ברחוב האפרסמון, בשכונת גילה בירושלים, ובהמשך, בשנת 1990, לאחר הולדת בתם, העבירה אותם עמידר לדירה הנוכחית, הגדולה יותר.

3.         העותרת סובלת מנכות כללית יציבה בשיעור של 100% (החל מיום 1.4.79; נספח ג לעתירה). בשנת 2003 מונתה לה אפוטרופוס. על פי הנטען בעתירה, העותרים אינם יודעים קרוא וכתוב.

 

4.         ביום 24.11.00 נפטרה אימה של העותרת. בצוואתה הורישה האם לעותרת ולארבעה מאחיה ומאחיותיה, בחלקים שווים, בין היתר, את דירתה שברחוב האפרסמון 13/18 בירושלים (נספח ג לכתב התשובה). ביום 17.5.01 ניתן צו לקיום הצוואה (שם, נספח ה). ביום 5.12.02 מכרו העותרת יחד עם יתר אחיה ואחיותיה את הדירה שירשו, תמורת 87,000$. חלקה של העותרת בתמורה היה כאמור 20% - 17,400$, שהופקדו בבנק.

 

5.         ביום 28.10.01 הגישו העותרים בקשה לרכוש את הדירה בתנאי מבצע "בנה ביתך". במכתב מיום 7.1.02 הודיעה להם עמידר כי יוכלו לרכוש את הדירה, שמחירה 375,000 ¤, בסכום (מזומן) של 193,941 ¤ (נספח ו לעתירה). העותרים סברו לעומת זאת, כי הגיעה להם הנחה מירבית, שבין 85% ל-90%.

 

6.         עניינם של העותרים נדון בפני ועדת איכלוס עליונה שבמשרד הבינוי והשיכון, שהחליטה ביום 26.8.03 לדחות את בקשתם ל"הכללה כחסרי דיור לצורך מעבר משכירות לרכישה במסגרת קנה ביתך", בשל היותם "בעלי דירה בעבר" ובשל כך "שאין למשפחה בעיית דיור" (נספח ב לכתב התשובה). העותרים ערערו על ההחלטה (ביום 7.9.03). ביום 8.12.03 החליטה ועדת האיכלוס הציבורית של המשרד לאמץ את ההחלטה (שם, נספח א). 

 

7.         העותרים טוענים לתחולתו של ההסדר מיום 3.4.00, שבו לא הוגדר "חסר דירה" כמי שאין ולא היו לו זכויות בדירה אחרת או בחלק ממנה. לטענתם, המשיבים ניהלו עימם משא ומתן בחוסר תום לב והיטעו אותם. עוד הם טוענים כי התגבשה זכותם החוזית וכי המשיבים פעלו בניגוד להנחיה מינהלית ולהבטחה שילטונית. המשיבים טוענים כי דין העתירה להידחות מחמת שיהוי של כ-4 שנים. לגופו של עניין טוענים הם לתחולת ההסדר מיום 3.4.00, ודוחים את יתר טענות העותרים.

 

8.         על בקשת העותרים שהוגשה ביום 28.10.01 חל הסדר הרכישה, "מבצע קנה ביתך" מיום 26.11.00 (נספח ז לכתב התשובה), כטענת המשיבים, ולא ההסדר מיום 3.4.00, כטענת העותרים. "זכאי" לפי סעיף 1.7 להסדר מיום 26.11.00, הוא כהגדרתו בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 (להלן – החוק) או מי שעונה להגדרת "חסר דירה".  "זכאי" על פי החוק הינו: "מי שהוא מחוסר דיור והוא זכאי לסיוע בדיור לפי הכללים". "חסר דירה" על פי סעיף 1.16 להסדר מיום 26.11.00 הוא "יחיד/ה או משפחה (כל אחד מבני המשפחה) שאין ולא היו לאחר אכלוס בדירה בשכון הציבורי בנפרד או במשותף עם אח/ים זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה ...". (בהסדר מיום 3.4.00 לא נכללה הגדרת "חסר דירה"). על כן, ומשעה שהעותרת קיבלה חלק בדירת אימה המנוחה, ואפילו חלק זה היה אך 17,400$, לא נמצאה לי עילה לשנות את החלטת המשיבים. זאת, אף אם תחושתי איננה נוחה מכך, ולו רק לנוכח העובדה, שאין מדובר בסופו של יום בחלק משמעותי בדירה או בסכום משמעותי בגינו, שאילו היתה העותרת יורשת אותו "ככסף" ולא כחלק מדירה, לא היתה נשללת זכותם של העותרים להינות מהנחה גדולה יותר ברכישת הדירה מעמידר, כדיירי הדיור הציבורי מזה עשרות שנים. לא ראיתי כל ממש בטענותיהם הנוספות של העותרים.

 

7.         סוף דבר: העתירה נדחית. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

 

ניתן היום כא בכסלו, התשס"ט (18.12.08), בהיעדר הצדדים.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בפקסימיליה.

 

                                                                                                            _____________

                                                                                                            דוד חשין, סגן נשיא

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/975BB0471DF1B9D24225752300565889/$FILE/77385AA062673DE242257522004373E8.html
תאריך: 
18/12/08
Case ID: 
8035_8
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : דוד חשין
דוד חשין
עורכי דין : איהאב אבו גוש מוחמד חאג' יחיא
איהאב אבו גוש
מוחמד חאג' יחיא
נושאים : דיני חברות דיני ירושה דיני משפחה
כל הקשור בנושאים הקשורים לדיני משפחה
Powered by Drupal, an open source content management system