סטריקוב טטיאנה נ. אליהו ירושוע


 

   

בתי המשפט


 

דמ 002346/08

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע


 

28/12/2008

תאריך:

כב' הרשם איתי אדרת

בפני:

 

 

סטריקוב טטיאנה

בעניין:

התובעת

(הנתבעת שכנגד)

עינת קנפו-לוי

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

אליהו יהושוע - נעלי אביעד

הנתבע

(התובע שכנגד)

 


 

התובעת וב"כ

הנתבע בעצמו

נוכחים:

 


פרוטוקול

 


הנתבע:

לא יכול להיות שהתובעת תיהיה בחופשת מחלה ותעבוד במקום אחר. בזמן שהתובעת הוציאה חופשת מחלה היא עבדה בשבתות ובחגים בחנות של גולף.

 

ב"כ התובעת:

אין מחלוקת שהתובעת עבדה בגולף בשבתות אך יש מחלוקת בטענה שהתובעת עבדה כאשר היתה בחופשת מחלה.

 

הנתבע:

על אותו משקל התובעת עבדה בחגים והיא דורשת ממני דמי חגים. אני לא עובד בשבת והחנויות לא עובדות בשבת אלא רק במוצאי שבת.

 

 

 

הצדדים:

 

1.         מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו ישלם הנתבע לתובעת סך של  10,000¤ וכן סך של 2,500 ¤ בצרוף מע"מ תמורת חשבונית מס כדין.

 

2.         הסכום  בסך 10,000 ¤ ישולם ב-2 תשלומים שווים ורצופים.

            תשלום ראשון בסך 5,000 ¤ לא יאוחר מיום 10/01/2009 ותשלום שני בסך 5,000 ¤ לא יאוחר מיום 10/02/2009. ההמחאות ירשמו לפקודת התובעת וישלחו באמצעות דואר רשום לכתובת משרד ב"כ התובעת רח' רמב"ם 4, בית הילל, משרד 37, באר-שבע. התשלום בגין השתתפות בשכר טרחת עו"ד ישולם בהמחאה לפקודת משרד עו"ד דלומי קנפו לוי  וזאת עד ליום 01/02/2009.

 

3.         עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה  הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

 

4.         הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

 

 

 

                     ______________                                         _______________

                        התובעת וב"כ                                                   הנתבע

 

 

 

 

 

 

פסק – דין

 

 

1.         הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

 

2.         האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובעת בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

 

 

ניתן היום 28 בדצמבר, 2008 (א' בטבת תשס"ט) במעמד הנוכחים.

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

איתי אדרת - רשם

 


 

 

שם הקלדנית: שמחה ורון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/912A68B055A1765F4225752D00556B16/$FILE/DFCDCD20AF1F92A542257518005724B0.html
תאריך: 
28/12/08
Case ID: 
2346_8
Case type: 
דמ
סיווגים
עורכי דין : (הנתבעת שכנגד) עינת קנפו-לוי
(הנתבעת שכנגד) עינת קנפו-לוי
Powered by Drupal, an open source content management system