סקר מוחמד נ. ג'ובראן אברהים


                       

   

בתי המשפט

עב 002065/08

בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע

 

4.12.2008

תאריך:

כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם

בפני:

 

 

  

סקר מוחמד

בעניין:

התובע

אבו ריא עלי

ע"י ב"כ עו"ד:

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

ג'ובראן אברהים

 

הנתבע

ג'ובראן שאדי

ע"י ב"כ עו"ד:

 


התובע וב"כ

הנתבע וב"כ

נוכחים:

 


פרוטוקול

 

ב"כ התובע:

התובע יצא לחופשה מאושרת לצורך לימוד למבחן פסיכומטרי בחודשים נובמבר ודצמבר 2006. התובע חזר בינואר.

 

ב"כ הצדדים: מודיעים לבית-הדין כי הגיעו להסכם פשרה בהמלצת בית-הדין לפיו תשלם הנתבעת לתובע סך של 6,000 ¤ (ברוטו) לסילוק מלא וסופי של כל תביעות הצדדים זה כלפי זה לרבות פיצויי הפיטורים.

 

התובע ימציא אישור פקיד השומה באשר לשיעור המס המוטל על תשלום זה.

 

הנתבעת תשלם לתובע את הסך הנ"ל ב-4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך של 1,500 ¤ ברוטו כל אחד. התשלום הראשון יבוצע תוך 14 יום מיום המצאת אישור פקיד השומה ויתרת התשלומים יבוצעו בהפרש של 30 יום זה מזה. התשלומים יועברו בשיקים לפקודת ב"כ התובע וזאת תוך 14 יום מיום המצאת אישור פקיד השומה. איחור של עד 5 ימים בפרעון השיק ממועד הפקדתו בבנק ולאחר הודעה לנתבע על אי פרעון השיק  על ידי הבנק לא יחשב כהפרת הסכם זה.

 

היה ולא ישולם תשלום כלשהו במועדו, יעמוד הסכום כולו לפרעון מידי ויישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 31.7.07  ועד לתשלום המלא בפועל.

 

אנו מבקשים כי אגרת בית הדין תוחזר לתובע ולתובע שכנגד.

 

________________________                        __________________

התובע וב"כ                                                       הנתבע וב"כ

 

פסק דין

 

1.         ניתן בזה תוקף של פסק-דין להסכם אליו הגיעו הצדדים.

 

2.         אין צו להוצאות.

 

3.         אגרת בית הדין תוחזר לתובע ולתובע שכנגד על פי התקנות.

 

ניתן היום ז' בכסלו, תשס"ט (4 בדצמבר 2008) במעמד הצדדים.

 

                                                                                                                                                                                                                   

יעל אנגלברג-שהם

שופטת


002065/08עב 734 גלית אלירן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C36AAA6D443E73A0422575150055E17E/$FILE/DA94A2EDEDB600224225750C0021A773.html
תאריך: 
04/12/08
Case ID: 
2065_8
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : שופטת
שופטת
עורכי דין : :
:
Powered by Drupal, an open source content management system