פרץ נ' כלל


 

   

מדינת ישראל


 

עא 000003/08

בית משפט השלום

ב  א  י  ל  ת

בתיק עיקרי: א   001772/07

23/12/2008

תאריך:

כב' השופט י. עדן

בפני:

 

 

 
 

פרץ עזרא

בעניין:

 

המערער


 


 


 

 


 

 

נ  ג  ד


 


 

 


 

כלל חברה ישראלית לביטוח בע"מ


 

 

המשיבה


 


 


 

 

 


 


 

פסק דין

 

1.         זהו ערעור על החלטות כבוד הרשמת, לפיהן נמחקה התובענה מחוסר מעש ובקשה להארכת מועד סורבה.

 

2.         לטענת המערער, על מנת להימנע מהגשת כתבי בי-דין מיותרים, הוסכם בין הצדדים כי הגשת כתב הגנה תעוכב עד לאחר מיצוי זכויות המערער אל מול המל"ל.

 

3.         הוצאה התראה על מחיקה מחוסר מעש, והמערער הגיש ביום 12.6.2008 בקשה להארכת מועד לארכה בת 60 יום טרם שתימחק התביעה מחוסר מעש.

 

הבקשה להארכת המועד הוגשה באותו יום בו ניתנה ההחלטה למחיקה מחוסר מעש.

 

הבקשה לא היתה בפני כבוד הרשמת עת ניתנה החלטת המחיקה. כך עולה מההחלטה בבקשה, אשר ניתנה ביום 17.6.2008, ואשר נאמר בה: "התיק נסגר, התובענה נמחקה".

 

המערער טוען כי ערעור זה הינו למעשה על החלטה זו ולכן הסמכות לבית משפט זה.

 

4.         לטענת המערער הוא עמד במועד שנקבע בהתראת חוסר מעש שנשלחה, ולחילופין כי מדובר לכל היותר באיחור קצר של יום או יומיים, ולפיכך יש לבטל את ההחלטה הואיל ומדובר בסנקציה חמורה. לאור בעיית התיישנות נטען כי מחיקת התובענה כמוה כדחייתה.

 

5.         המשיבה טוענת כי מדובר בהחלטה המסיימת את ההליך ולפיכך יש להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי.

 

לגופו של ענין מותירה המשיבה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט.

 

6.         הצדדים הסכימו כי תינתן החלטה בערעור על יסוד המסמכים שבתיק.

 

7.         לאחר שעיינתי בטענות הצדדים כמו גם בהחלטות בתיק באתי למסקנה כי יש לקבל את הערעור.

 

8.         המבחן לשאלת הסמכות הינו נגזרת של השאלה האם מדובר בהחלטה אחרת או בפסק דין לענין סעיף 96 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב). לענין סיווגה של ההחלטה, המבחן הוא מהותה ולא כותרתה.

 

בענייננו אני סבור כי הערעור הינו במהותו על ההחלטה שניתנה במסגרת הבקשה להארכת מועד. מכאן, שהסמכות קמה לבית משפט זה. אין זו ההחלטה המסיימת את ההליך.

 

9.         סכסוכים יש להכריע לגופו של ענין, ויש לצמצם את השימוש בכלים אשר עלולים לפגוע קשות בזכות הגישה לערכאות.

 

ראה אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמוד 282.

 

10.        בענייננו יש משמעות מרחיקת לכת למחיקת התובענה, ויש לאפשר למערער לקיים את זכותו לדיון לגופו של ענין.

 

11.        יש בבקשה שהוגשה להארכת המועד טעם של ממש לאי מחיקת התובענה מחוסר מעש, הואיל והיא מצייינת כי נתקבלה קביעת המל"ל וכי כתב הגנה יוגש.

 

12.        אכן בקשת המערער להאריך את המועד באה יום לאחר המועד שנקצב בהודעת על מחיקה מחוסר מעש, אולם לא מצאתי בהתנהלות המערער משום רצון לזנוח את ההליך.

 

13.        אין לצד שכנגד זכות קנויה למחיקת הליך מחוסר מעש, ומשכך, אין נפגעות זכויותיו מביטול ההחלטה.

 

14.        הערעור מתקבל וההחלטה מיום 17.6.2008 מבוטלת. כפועל יוצא מכך יש להורות על הארכת המועד, וביטול ההחלטה על חוסר מעש.

 

15.        כתב הגנה בתיק האזרחי יוגש בתוך 30 יום מהיום.

 


 

ניתן היום כ"ו בכסלו, תשס"ט (23 בדצמבר 2008) בהעדר הצדדים.

י. עדן, שופט


 

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

 

כפוף לשינוי ניסוח ועריכה.

000003/08עא 136 קרן שטרית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D763759A116A1379422575290006B344/$FILE/CE1CE8639AC9F8D54225752800316F0D.html
תאריך: 
23/12/08
Case ID: 
3_8
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : י. עדן
י. עדן
Powered by Drupal, an open source content management system