רוזנצוייג נ' גרא


 

   

בתי המשפט

בשא017528/08

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בתיק עיקרי: ת"א 1486/04

20/01/2009

תאריך:

כבוד הרשם אבי זמיר

בפני:

 

 דר' יהושע רוזנצוויג, עו"ד

בעניין:

המבקש/הנתבע

רובין

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

אבי גרא, עו"ד (רו"ח)

המשיב/התובע

בנקל

ע"י ב"כ עו"ד


 

החלטה

 


הנתבע מבקש להורות על פסילת חוות דעתו של עו"ד דוד זלמנוביץ, שצורפה לתצהיר העדות הראשית מטעם התובע, וזאת בטענה שמדובר בחוות דעת משפטית, המשקפת את עמדתו המהותית של התובע בהליך.

 

על פי כתב התביעה, השותפות בין הצדדים התגבשה ביום 1/1/92 , שיעור חלקו של התובע בשותפות עלה, עם הזמן, ל-20%, ובהתאם לכך אמורים היו להתחלק גם רווחי השותפות.  לקראת סוף שנת 1996 הודיע הנתבע לתובע, באופן חד צדדי, כי בכוונתו לפרק את השותפות, וביום 31/3/97 פורקה השותפות בפועל.  התובע טען כי הוא פנה אל הנתבע בבקשה לקבלת חלקו בשותפות, אך ללא הועיל.  לטענתו, הנתבע העביר לעצמו, שלא כדין, את חלקו של התובע בנכסי השותפות.  התובע עתר לחייב את הנתבע בתשלום חלקו, המסתכם ב-9,039,910 ¤ .

 

בהתאם להחלטתי בדיון מיום 23/12/07 הגיש התובע תצהיר עדות ראשית מטעמו, כמו גם את חוות הדעת השנויה במחלוקת.

 

בפתח חוות הדעת, ציין עו"ד זלמונוביץ כי הוא מחווה דעתו בשאלה האם למוניטין של שותפות עורכי דין קיים ערך נוסף מעבר למוניטין האישי של השותפים בה. לצורך מענה על שאלה זו התייחס עו"ד זלמנוביץ למספר סוגיות משנה-  מצבה של השותפות בסקטור עורכי הדין, מעמד התובע כשותף, נסיבות הוצאת התובע מהשותפות או פירוקה ושאלת קיומה של שותפות במוניטין. 

עו"ד זלמנוביץ הקדים את מסקנותיו לניתוח העובדתי והמשפטי הרלוונטי, וקבע, כבר בפתח הדברים, כי במרבית המקרים בארץ ובעולם קיים לשותפות עורכי דין מוניטין מעבר למוניטין המצרפי של השותפים.  לטענתו, לאור מיצובה של השותפות נשוא התביעה ואופי פעולתה, הרי שגם לה קיים מוניטין מעבר למוניטין המצרפי.

פירוק השותפות נכפה על התובע, ובנסיבות אלה, הוא זכאי לחלקו במוניטין השותפות.

בפרק השלישי לחוות הדעת, פירט עו"ד זלמונוביץ את "בסיס המידע" לחוות דעתו, הכולל כתבי טענות, חקיקה ופסיקה.  בפרקים הרביעי-השביעי פירט עו"ד זלמנוביץ את הרקע העובדתי הרלוונטי לגבי השותפות וחלקו של התובע בה, ובפרקים שלאחר מכן פורטו העקרונות המשפטיים והכלכליים הרלוונטיים להגדרת מוניטין ושיתוף במוניטין.

 

בין היתר, איזכר עו"ד זלמנוביץ את פסק הדין בה"פ 994/00 רפאל, רבינוביץ', מהולל ושות', עורכי-דין שותפות רשומה (בפירוק) ואחרים נ' אשר רבינוביץ', עו"ד ואחרים (27/3/03), בו קבעה כב' השופטת רנה משל כי לשותפות באותו מקרה לא היה מוניטין מעבר למוניטין האישי של שותפיה. 

עו"ד זלמנוביץ טען כי לשיטתו, העמדה בפסק הדין אינה עולה בקנה אחד עם המציאות המשפטית והכלכלית של סוגיית מוניטין השותפות, וכן ציין כי שיטת המשפט האמריקאית מכירה במוניטין נפרד משווי המוניטין של השותפים.

ניתן להיווכח, כי חוות הדעת האמורה מביעה דיעה עקרונית בסוגייה משפטית טהורה, ומיישמת אותה על השותפות נשוא התביעה הנוכחית, תוך ניתוח עובדתי הרלוונטי לצורך כך.

 

הנתבע טוען, כי חוות הדעת האמורה היא משפטית במהותה (מעין "סיכומים" בכסות של חוות דעת), שאין בה כמעט ניתוח עובדתי, ולכן אין להותירה על כנה, שכן המקום היחיד הראוי להבעת מסקנות משפטיות, הוא פסק הדין עצמו.

 

אכן, חוות הדעת כוללת גם היבט משפטי, אך אין זה ההיבט הדומיננטי. חוות הדעת נוגעת גם בהיבטים פרקטיים והשוואתיים, תוך עריכת השוואות בין סוגי שותפויות במשרדי עורכי דין, שיטות להערכת שווי מוניטין ועוד. זאת, תוך יישום הניתוח על המקרה הנוכחי.

 

ניתן לערוך אנלוגיה למקרה שבו מוגשת חוות דעת של עו"ד לעניין שכר ראוי, בתביעת שכר טרחה. גם שם ניתן יהיה למצוא ניתוח מעשי-עובדתי, לצד עקרונות שנקבעו בפסיקה, ויישומם במקרה הרלוונטי.

 

הבקשה נדחית.

 

אין בכך, כמובן, לשלול את שיקול דעתו של המותב שידון בהוכחות, לשוב ולהתייחס להיבטים של קבילות או משקל בנוגע לחלק זה או אחר של חוות הדעת.

 

אין צו להוצאות. 

 

 

ניתנה היום כ"ד בטבת, תשס"ט (20 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

 

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BEA948A5ADA647EC4225754400554513/$FILE/283053667CC6C3CC4225754400236F96.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
בשא
סיווגים
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : אבי זמיר
אבי זמיר
עורכי דין : (רו"ח) בעניין:
(רו"ח)
בעניין:
Powered by Drupal, an open source content management system