חסון דוד נ. מוטי ועקנין


 

   

בתי המשפט


 

ת.תק 000531/09

בית משפט לתביעות קטנות קרית גת


 

19/05/2009

תאריך:

כבוד השופט איל באומגרט

בפני:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

 


 

חסון דוד

בעניין:

התובע


 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 

מוטי ועקנין


 

הנתבע


 


 


 


 


פסק דין

 


לפני תביעה כספית על סך 3,827 ¤ , שכן לטענת התובע חייב הנתבע את כרטיס האשראי שלו בסך של 358 ¤ ללא היתר וללא הרשאה.

 

על פי כתב התביעה ועדות התובע, ביום 20.7.08 הוא הזמין חבילת נופש לטורקיה, באמצעות הנתבע שהינו סוכן נסיעות.  לטענתו, הסתבר לו בדיעבד כי הנתבע חייב ללא היתר את חשבון כרטיס האשראי שלו בסך 358 ¤ וכאשר ביקש לברר אצל הנתבע את פשר המעשה מסר לו הנתבע שטעה בחישוב.

 

לטענת הנתבע בוצעה ההזמנה בתחילה לנופשון בטורקיה עבור זוג וילד. את פרטי התובע ואשתו היו לנתבע עקב הזמנת נסיעה קודמת.  את פרטי ילד התובע אמור היה התובע למסור לנתבע בשלב מאוחר יותר.

 

הנתבע מוסיף ומסביר כי מחיר חבילת הנופש הועמד על סך 9,000 ¤ שכן סבר שילד התובע הוא מתחת לגיל 12. 

 

דא עקא, בסופו של יום הסתבר לנתבע, לאחר שקיבל את פרטי ילד התובע מאשת התובע, כי ילד התובע אינו "ילד" כהגדרת חברת הנסיעות, אלא בגיר שכן במועד הנסיעה היה כבן 17 שנים.  לפיכך, לטענת הנתבע, היה על התובע להוסיף ולשלם למחיר חבילת הטיול סך של 100$.

 

בעדותו ובכתב ההגנה חזר והסביר הנתבע כי דבר החיוב הנוסף בסך 100$ נמסר לתובע מספר פעמים, טרם ביצוע החיוב, ואף הוסבר לתובע מקור החיוב נובע מגיל ילד התובע.

 

מאידך, התובע, בעדותו הכחיש כי הוסבר לו, טרם החיוב כי עליו להוסיף סך של 100$ ורק לאחר שבוצע החיוב בכרטיס האשראי שלו ורק לאחר שפנה לנתבע לברר את פשר החיוב, הוסבר לו הדבר.

 

עיקר טרונית התובע היא, הנתבע עשה שימוש ללא היתר בחשבון כרטיס האשראי שלו ועתה הוא מבקש השבה.

 

נטל ההוכחה רובץ על התובע. לאחר שבימ"ש שמע את הצדדים, עדות הנתבע עדיפה על עדות התובע ובימ"ש דוחה את עדות התובע כבלתי אמינה ונסיון לעשות עושר ולא במשפט לאחר שמסר פרטים לא מדויקים לנתבע.

 

עדות הנתבע היתה מהימנה על בית המשפט וניכר היה בו שהמעמד אינו נוח לו, ודיבר אמת כאשר העיד בבימ"ש כי טרם החיוב הנוסף של 100$, הודיע על כך לתובע ואף הסביר לו את מקור החיוב.

 

המורם מן המקובץ הוא, כי התביעה נדחית.

 

התובע ישלם הוצאות הנתבע, בסך 350 ¤. התשלום ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום כ"ה באייר, תשס"ט (19 במאי 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לצדדים                                            

      איל באומגרט, שופט

000531/09תק 340 יהודית מנצור

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/AAC49DCA31B81132422575BB005831F2/$FILE/A40A64FCF9204422422575BB0028D659.html
תאריך: 
19/05/09
Case ID: 
531_9
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : איל באומגרט
איל באומגרט
Powered by Drupal, an open source content management system