אלי כהן נ' דוד כהן


 

   

בתי המשפט


 

ת.תק 000532/09

בית משפט לתביעות קטנות קרית גת


 

19/05/2009

תאריך:

כבוד השופט איל באומגרט

בפני:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

 


 

אלי כהן

בעניין:

התובע


 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 

דוד כהן


 

הנתבע


 


 


 


 


פסק דין

 

לפני תביעה כספית על סך 2,500 ¤ שכן לטענת התובע התקין הנתבע על גג ביתו קולטי שמש לדוד מים לא מהסוג  שהוזמן וסוכם בין הצדדים.

 

אין חולק כי הנתבע מתקין דודי שמש. בין הצדדים נכרת הסכם לפיו בתמורה ל- 1,750 ¤, אשר שולמו לנתבע, יתקין האחרון אצל התובע קולטי שמש של חברת "אור הטבע".  לטענת התובע, קולטי השמש שהותקנו אינם של חברת "אור הטבע" ולא מצוין עליהם שם היצרן.

 

לפיכך, נדרש הנתבע על ידי התובע להשיב לו את מלוא הסכום ששילם עבור הקולטים וכן סך נוסף של 750 ¤ בגין עוגמת נפש.

 

הנתבע, אשר  לא הגיש כתב הגנה, טען בבימ"ש כי הקולטים שהותקנו הינם של חברת "אור הטבע" ועקב תקלה לא הודבקה עליהם מדבקה המסמלת את שם היצרן.  הוא התחייב להמציא כתב התחייבות של חברת "אור הטבע" לקולטים שהותקנו אצל התובע.

 

במאמר מוסגר יצוין כי התובע אישר כי הקולטים שהותקנו הינם תקינים. אולם, הטרוניה שהעלה כי לא קיבל את הטובין עליהם הוסכם.

 

משנכרת הסכם בין הצדדים עליו אין חולק, חובה על הנתבע לקיימו ככתבו וכלשונו.

 

לפיכך, ימציא הנתבע לתובע בתוך 14 יום מהיום, כתב התחייבות ואחריות של חברת "אור הטבע" לקולטים שהותקנו בבית התובע.  לא יעשה כן, ישלם לתובע סך של 1,200 ¤.

 

כמו כן, משלא הגיש כתב הגנה ומשלא קיים אחר הוראות ההסכם והתובע נאלץ לפנות להליכים המשפטיים, ישלם הנתבע את הוצאות התובע ללא כל קשר לאמור לעיל בסך 350 ¤. 

 

כל התשלומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.


 

ניתן היום כ"ה באייר, תשס"ט (19 במאי 2009) בהעדר הצדדים

 

המזכירות תמציא העתקים ל הצדדים

                                             

      איל באומגרט, שופט

000532/09תק 340 יהודית מנצור

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F1C153F2A4FB24A8422575BB00581EE3/$FILE/2A13417F02C21471422575BB002ACEDA.html
תאריך: 
19/05/09
Case ID: 
532_9
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : איל באומגרט
איל באומגרט
Powered by Drupal, an open source content management system