אדם טבע ודין נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ואח'


 

   

בתי המשפט

עת"מ 8891/08

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים

 

20/05/2009

 

כבוד השופטת מוסיה ארד - נשיאה

לפני:

 

 

 

אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה

בעניין:

העותרת

אלי בן ארי ואח'

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

1. הוועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז ירושלים

2. המועצה הארצית לתכנון ובניה

3. מינהל מקרקעי ישראל

ע"י ב"כ עו"ד מיכל מזרחי

מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

 

4. הוועדה המקומית לתכנון ובניה - מטה יהודה

ע"י ב"כ עו"ד יורם בר-סלע

 

5. אשתאול חקלאות ותיירות בע"מ

 

המשיבות

ע"י ב"כ עו"ד איל מאמו ואח'

 


פסק דין

 

1.      בעתירתה כפי שהוגשה לבית משפט זה ביקשה העותרת להורות על ביטול הפקדת תוכנית מתאר מפורטת מי/959. כמו כן ביקשה העותרת להורות על ביטול הפקדת תוכנית מתאר מחוזית 42/1, שנועדה, בין השאר, לאפשר את אישורה של תוכנית מי/959.

2.      טענתה העיקרית של העותרת בעתירתה הייתה כי אין מקום להפקדת תוכנית המתאר המפורטת כל עוד התוכנית סותרת תוכנית מתאר גבוהה ממנה, קרי, כל עוד לא אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה (להלן – המועצה הארצית) את תוכנית המתאר המחוזית 42/1. עוד טענה העותרת כי אין מקום להפקדת שתי התוכניות האמורות כל עוד לא התקיימו תנאי הסף הקבועים לעניין זה בתמ"א 35.

3.      לאחר הגשת העתירה התברר כי הדיון בתוכנית המתאר המחוזית 42/1 נקבע לפני המועצה הארצית לאותו מועד שבו נקבע הדיון בעתירה. בנסיבות אלו הוחלט לדחות את הדיון בעתירה, וזאת הואיל והחלטת המועצה הארצית עשויה ליתר את הצורך לדון ולהכריע בה.

4.      ביום 17.5.09 הגישה העותרת הודעה מעדכנת שלפיה המועצה הארצית החליטה לדחות את טענותיה ולאשר, לאחר שמיעת התנגדויות, את תוכנית המתאר המחוזית 42/1. לפי האמור בהודעה המעדכנת, לעותרת טענות שונות כנגד ההחלטה האמורה, שאותן בכוונתה להעלות במסגרת עתירה לבית הדין הגבוה לצדק, שהוא המוסמך לדון בעתירה התוקפת החלטה של המועצה הארצית לאשר תוכנית מתאר מחוזית. עוד מציינת העותרת כי בנסיבות האמורות יש למחוק מעתירתה הנוכחית את אותם סעיפים העוסקים בהחלטה להפקיד את תוכנית המתאר המחוזית האמורה, כך שעתירתה תתמקד בטענותיה נגד ההחלטה לאשר להפקדה את תוכנית מי/959. העותרת מוסיפה ומציינת כי טענותיה נגד החלטה אחרונה זו חופפות ברובן את טענותיה נגד ההחלטה לאשר את תוכנית המתאר המחוזית האמורה (מדובר, כאמור, בעיקר בטענות הנוגעות לאי עמידת שתי התוכניות בתנאי הסף הקבועים לעניין זה בתמ"א 35). לדברי העותרת, בנסיבות אלה על בית משפט זה לשקול להורות על העברת העתירה הנוכחית לבית הדין הגבוה לצדק, שבו צפוי להידון נושא תוכנית המתאר המחוזית.

5.      לאחר שעיינתי בחומר הרלוונטי ושקלתי את טענות העותרת הגעתי למסקנה כי דין העתירה הנוכחית להימחק. כפי שציינה העותרת עצמה, אין זה מן הראוי ששני הליכים מקבילים הנוגעים לאותו עניין יתנהלו בשני בתי משפט שונים. יחד עם זאת, במקרה מעין זה, דרך הפעולה הראויה אינה העברת הדיון בעתירה לבית הדין הגבוה לצדק, אלא מחיקת העתירה, תוך מתן אפשרות לעותרת לשוב ולפנות לבית משפט זה, ככל שיהיה בכך צורך, לאחר שנושא תוכנית המתאר המחוזית יוכרע בבית הדין הגבוה לצדק, או לחילופין, ככל שהעותרת סבורה כי זו הדרך שיש לנקוט בה, לצרף את הטענות שהעלתה במסגרת העתירה הנוכחית לעתירה שבכוונתה להגיש לבית הדין הגבוה לצדק.

6.      נוכח האמור לעיל, אני מורה בזה על מחיקת העתירה.

7.      אין צו להוצאות.

8.      האגרה תוחזר לעותרת בהתאם לתקנות.

9.      המזכירות תשלח העתקים מפסק הדין לבאי כוח הצדדים בפקסימיליה.

 

 

ניתן היום, כ"ו באייר התשס"ט (20 במאי 2009), בהיעדר הצדדים.

 

 

מוסיה ארד, נשיאה

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/444778EFD2314690422575BC0056399B/$FILE/154CA8973476138E422575BC0033898D.html
תאריך: 
20/05/09
Case ID: 
8891_8
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : איל מאמו ואח' אלי בן ארי ואח' יורם בר-סלע מיכל מזרחי
איל מאמו ואח'
אלי בן ארי ואח'
יורם בר-סלע
מיכל מזרחי
Powered by Drupal, an open source content management system