פטנה וטאטו נ' קצין התגמולים


 

 

ע"א 3123/09

בבית המשפט המחוזי בירושלים

 

26/05/2009

 

כבוד השופט צבי זילברטל


 

לפני

 

  

פטנה בטאטו

ע"י עו"ד יואב אלמגור

בעניין:

המערער

 

 

 


 

 

 - נ  ג  ד -

 

 


 

קצין התגמולים

ע"י עו"ד אורית בקרמן

 

המשיב

 

 

 

 

פסק דין

 

1.         ועדה רפואית עליונה שהתכנסה ביום 7.10.08 וביום 16.12.08 קבעה את נכויותיו של המערער כדלהלן: בגין הפרעה בתחושה באזור ברך ימין, נכות בשיעור אחוז אחד, לפי המבחן שבסעיף 32(7)(ז)(I) לתוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969 (להלן - "התוספת"); בגין מצב אחרי פגיעה מורכבת בברך ימין ושחזור רצועות צולבות עם הפרעה קלה בתפקוד, נכות בשיעור 10 אחוז, לפי המבחן שבסעיף 35(4)(ג) לתוספת; בגין צלקות, נכות בשיעור אחוז אחד, לפי המבחן שבסעיף 75(א)(2) לתוספת.

הוועדה הרפואית העליונה קיבלה את ערעור המערער בכל הנוגע להפרעות תחושה, אך הפחיתה בשיעור הנכות בגין מצב הברך לעומת הנכות שנקבעה בוועדה בדרג הראשון, אשר עמדה על 20 אחוז.

 

2.         טענתו המרכזית של המערער היא, שהוועדה לא קבעה לו כל נכות בגין אי יציבות ברך ימין. לטענתו, הוועדה ציינה בבדיקתה כי: "בירידת מדרגה ובהליכה לא נצפתה התמוטטות הרגל תחת כובד משקל הגוף, לא צדדית ולא קדמית. בברך ישרה לא נמצאה אי יציבות פנימית או חיצונית, אלא רק בכיפוף של כ- °20 - °30", אך בשל העובדה שהמבחן הכלול בתוספת והמתייחס לאי יציבות צדדית (סעיף 48(2)(א)) קובע את הנכות רק עבור אי יציבות "קשה", לא ניתן לממצא זה כל ביטוי בנכות שנקבעה.

בא כוח המערער מבהיר, כי מהחלטת הוועדה ניתן להבין שלא ניתנה כל נכות בגין הממצא האמור, המדבר על אי יציבות שאינה מגיעה לכלל "אי יציבות קשה", ולו מהטעם שהוועדה לא הבהירה בהחלטתה עניין זה. המערער מבקש כי עניינו יוחזר לוועדה, על מנת שתבהיר כיצד התייחסה לנושא אי היציבות. בגדר כך נטען, כי הוועדה לא עמדה בחובת ההנמקה המוטלת עליה כאשר ניסחה החלטה לאקונית.

המערער מוסיף וטוען, כי היה מקום להעניק לו שיעור נכות גבוה יותר בתחום הנוירולוגי בשל כאביו, תחושת השריפה ואובדן התחושה באזור.

 

3.         דין הערעור להידחות. פרוטוקול הוועדה מצביע על כך שהבדיקה שנערכה למערער הייתה מקיפה ומפורטת. לעניין יציבות הברך ציינה הוועדה במפורש, כי תוצאות בדיקה שנערכו במרכז רפואי רעות ביום 30.7.07, לפיהן יציבות הברך תקינה, מתיישבות עם הבדיקה שערכה הוועדה. בהחלטה שניתנה בסיום ההליך, לאחר שהוועדה התכנסה פעם נוספת, שמעה שוב את המערער וגם את בא כוחו ועיינה בתוצאות בדיקה אליה נשלח המערער, היא החליטה כי: "לאור מכלול הממצאים כפי שתוארו בפרוטוקול ... כולל היציבות, מסת השרירים, תנועת הברך והאלמנטים הפנימיים ..." יש מקום להתאים את הנכות למצבו העדכני. כלומר, הוועדה נתנה דעתה במפורש, עובר לגיבוש מסקנותיה, גם לסוגיית היציבות, ועל פי מכלול הנתונים שעמדו לנגד עיניה, העריכה את הנכות בגין מצב הברך כפי שהעריכה. לא ניתן לומר שהוועדה התעלמה מהסוגיה אותה מעלה המערער בערעורו, ולא ניתן להבין מהחלטת הוועדה, כפי שמבקש המערער, שנושא אי היציבות כלל לא נלקח בחשבון רק מהטעם שהמבחן המתייחס ישירות לפגימה זו, קובע נכות רק במצב של אי יציבות קשה, מצב שלא נמצא במקרה דנן.

למעשה המערער מעלה השערה גרידא, לפיה בשל אופן ניסוחו של המבחן בסעיף 48(2)(א) לתוספת, הוועדה נמנעה מלהתייחס לפגימה המוצאת ביטויה באי יציבות הברך, אך השערה זו אינה נתמכת בנוסח החלטת הוועדה הרפואית. מנוסח ההחלטה עולה שהוועדה נתנה דעתה לכל ההיבטים הנוגעים למצב הברך, ובכלל זה לסוגיה האמורה. לפיכך, אין לפנינו אלא ערעור על האופן שבו הפעילה הוועדה את שיקול דעתה הרפואי המקצועי כשהעריכה את שיעור הנכות בגין מצב הברך, סוגיה שבית המשפט אינו רשאי להידרש לה במסגרת הערעור על החלטת הוועדה.

 

4.         בכל הנוגע לערעור בעניין הנכות הנוירולוגית, עולה מפרוטוקול הדיון בוועדה ומהחלטתה שהיא נתנה דעתה לפגימות להן טוען המערער, וביססה את מסקנותיה על הנתונים שהיו לפניה, כך שגם בסוגיה זו מדובר בערעור בנושאים רפואיים טהורים.

 

הערעור נדחה.

 

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

 

ניתן היום, ג' בסיון תשס"ט (26 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

 

צבי זילברטל, שופט

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0A3255D7FD46DC79422575C20056818B/$FILE/7D6A28CB50DBC1E7422575C20029CCFC.html
תאריך: 
26/05/09
Case ID: 
3123_9
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : צבי זילברטל
צבי זילברטל
עורכי דין : אורית בקרמן יואב אלמגור
אורית בקרמן
יואב אלמגור
Powered by Drupal, an open source content management system