רזק אבו ורדה נ. האחים יד כהן ב


 

   

בתי המשפט

עב 001444/08

בשא 001381/09

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע


 

09/06/2009

תאריך:

כב' הרשם איתי אדרת

בפני:

 

 

האחים יד כהן בע"מ

בעניין:

המבקשת

(הנתבעת)

 


 

נ  ג  ד


 

רזק אבו ורדה

המשיב

(התובע)

חסן עלימי

ע"י ב"כ עו"ד


 

מר דניאל כהן - מנהל במבקשת

ב"כ המשיב

נוכחים:

 


פרוטוקול

 


הצדדים:

לאחר ששמענו את דברי בית הדין בנוגע להלכות בנוגע לביטול פסק דין בהעדר התייצבות וחיוב בהוצאות, אנו מקבלים את המלצת בית הדין לפיה פסק הדין מיום 05/03/2009 יבוטל ובית הדין יפסוק הוצאות כנגד הנתבעת.

 

החלטה

 

1.         פסק הדין מיום 05/03/2009 - בטל.

 

2.         הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 1,000 ¤ בצרוף מע"מ.

 

ניתנה היום י"ז בסיון, תשס"ט (9 ביוני 2009) במעמד הנוכחים.

                                                                                                                                                                                                                   

איתי אדרת - רשם

 

 


מנהל הנתבעת:

בנוגע לנסיבות סיום העסקה אני טוען שאנחנו דרשנו את העובדים אבל לא ניתן להם היתר.  המדינה מחליטה כמה אנשים יצאו ומאיזה גיל. אנחנו עד היום מגישים בקשות ולא מאשרים לנו. אנחנו הגענו עד למר ברזני בירושלים על מנת לקבל פועלים לעבודה.

 

הצדדים:

 

1.         מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו תשלם הנתבעת לתובע סך של 3,500 ¤ כפיצויי פיטורים וזאת עד ליום  10/07/2009.

 

2.         מובהר כי הסכום בהסכם זה אינו כולל את סכום ההוצאות שנפסקו בגין ביטול פסק הדין שניתן ביום 05/03/2009.

 

3.         הסכום ישולם בהמחאה שתרשם לפקודת ב"כ התובע ותשלח באמצעות דואר רשום לכתובת ב"כ התובע: כפר קרע  מיקוד: 30075 ת.ד. 421.

 

4.         עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה  הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

 

5.         הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

 

 

 

                     ______________                                         _______________

ב"כ התובע                                              מנהל  הנתבעת

 

 

 

 

פסק – דין

 

 

1.         הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

 

2.         האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

 

 

ניתן היום 09 ביוני, 2009 (י"ז בסיון תשס"ט) במעמד הנוכחים.

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

איתי אדרת - רשם

 

 

 

שם הקלדנית: שמחה ורון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3565DCC7F6C22A49422575D00055DD0D/$FILE/5B04C1D6D3D33F04422575CB0015F175.html
תאריך: 
09/06/09
Case ID: 
1444_8
Case type: 
עב
סיווגים
עורכי דין : (התובע) חסן עלימי
(התובע) חסן עלימי
Powered by Drupal, an open source content management system