נג'ידאת מעאלי נגד המל"ל


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 002561/08

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

 

10/06/2009

 

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר יצחק רז

נציג ציבור (מעבידם): מר צבי הרשטיין

בפני:

 

 

נוג'ידאת מעאלי

בעניין:

התובעת

איאד נוג'ידאת

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

נ  ג  ד

 


 

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

מהלשכה המשפטית

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

1.         מושא התביעה שבפנינו הנה החלטת הנתבע לפיה המנעותה של התובעת מלהתייצב בשירות התעסוקה ולדרוש עבודה בחודש 03/08 לא הייתה מוצדקת.

התובעת, מצידה, טוענת כי בחודש האמור סבלה מבעיות רפואיות שמנעו ממנה להתייצב בשירות התעסוקה ו/או לעבוד.

 

הצדדים הסכימו כי בית הדין ימנה מומחה רפואי שיובא לידיעתו כל החומר הרפואי הנוגע לתובעת ואשר ישיב על השאלות המצ"ב להחלטה זאת.

 

                       

2.         להלן העובדות הרלבנטיות, כפי שהונחו כתשתית בפני המומחה הרפואי שמונה על ידי בית הדין –

א)        התובעת נמנעה מלהתייצב בשירות התעסוקה כדורשת עבודה ביום 18.03.08 וביום 25.03.08.

            לטענת התובעת, בשל מצב בריאותה, נכון לאותה תקופה, לא היתה מסוגלת לעבוד.

ב)         תביעת התובעת לתשלום גימלה להבטחת הכנסה בגין התקופה החל מחודש 03/08 נדחתה על ידי הנתבע, זאת על בסיס גישתו, לפיה כי מצבה של התובעת באותה תקופה לא עלה כדי אי כושר עבודה, ולחילופין לא מנע ממנה להתייצב בשירות התעסוקה כדורשת עבודה.

3.         ביום 09.02.09 ניתנה החלטה לפיה נתבקש המומחה, ד"ר אורי לוינסקי שמונה על יד בית הדין, לתת חוות דעתו בתביעה הנדונה, בהתאם לעובדות שנקבעו, ולהשיב על השאלות הבאות -

א.        מה היו הליקויים ו/או המחלות מהם סבלה התובעת ביום 18.03.08 וביום 25.03.08?

ב.         האם היה בליקויים ו/או המחלות האמורים כדי להצדיק ראיית התובעת כמי שאינה מסוגלת להתייצב בשירות התעסוקה ולדרוש עבודה בימים הנ"ל?

ג.         האם היה בליקויים ו/או המחלות האמורים כדי להצדיק ראיית התובעת כמי ששרויה באי כושר עבודה באותם הימים?


 

4.         דר' לוינסקי בחוות דעתו השיב על השאלות כהאי לישנא –

"1.       בחודש פברואר 2008 היתה לגב' נוג'ידאת אנמיה קלה, באותה חומרה כמו במשך כל חייה. בחודש אפריל 2008 כבר לא היתה אנמיה וממצא זה הוא חריג לטובה לעומת כל הבדיקות שבוצעו קודם לכן. לכן בתאריכים 18/3/08 ו- 25/3/08 או שהיתה אנמיה קלה ביותר או אפילו לא הייתה אנמיה בכלל. האנמיה הזו היא מחוסר ברזל ובעבר הגיבה היטב לטיפול בתכשירי ברזל. אין בתיק רישום על מחלות אחרות אשר עלולות היו להשפיע על התיפקוד הגופני.

2.         כפי שנכתב בפרק על העובדות וגם בפרק "דיון", אם הייתה אנמיה קלה מאוד בשני התאריכים נשוא הדיון, אנמיה זו לא מנעה תיפקוד תקין לחלוטין מפני שהגוף של התובעת הסתגל לפני שנים למצב זה. היות ובאותה מידה סביר כי בשני תאריכים אלו לא הייתה אנמיה בכלל, אז ברור כי התיפקוד של התובעת היה תקין. אם התיפקוד הגופני תקין, אז אין מניעה להתייצב בלישכה העבודה.

3.           לפי רמת ההמוגלובין, כפי שהיא מתועדת בגיליון הרפואי, התובעת יכלה לבצע עבודות גופניות המתאימות לנשים צעירות בריאות. לכן,  לא הייתה הצדקה לראיית התובעת שאין היא מסוגלת לכך".

5.         חוות דעתו המומחה נתקבלה בבית הדין והועברה לצדדים, והם קיבלו ארכה להודיע אם בדעתם לבקש לשאול המומחה שאלות הבהרה.

            איש מהצדדים לא ביקש להפנות למומחה שאלות הבהרה.

 

6.         הצדדים נתבקשו בהחלטה מיום 06.05.09 להודיע לבית הדין מה עמדתם בתביעה בהתייחס לחוות הדעת, או שיש בדעתם להגיש סיכומים, כן צוין בהחלטה שחוסר תגובה יחשב שאותו צד אינו מעוניין להוסיף על הסיכומים שהוגשו, והוא מסכים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה, ולמתן פס"ד בהתאם.

 

7.         מטעם ב"כ התובעת לא נתקבלה כל תגובה.

 

8.         מטעם ב"כ הנתבע נתקבלו סיכומים בגדרם הודגש כי יש לאמץ את חוות הדעת ולדחות התביעה.

 

9.         הקביעה הברורה שהובעה בחוות דעתו של המומחה הנה כי בליקויים שנרשמו בעניינה של התובעת לא היה בכדי להצדיק ראייתה כמי שאינה מסוגלת להתייצב ולדרוש עבודה בשירות התעסוקה.

           

המסקנה המתחייבת, אם כן, הנה שלא טעה הנתבע בהחליטו לשלול זכאות התובעת להבטחת הכנסה בגין התקופה הנתבעת בחודש 03/08.

 

10.       אשר על כן אנו דוחים את התביעה שבפנינו.5467

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

 

11.       כל צד רשאי להגיש ערעור על פסה"ד לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך  30 יום מקבלתו.

 

ניתן היום י"ח בסיון, תשס"ט (10 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

 

___________________            ______________            _______________

        ורד שפר, שופטת                  נציג ציבור (עובדים)           נציג ציבור (מעבידים)          

                נשיאה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/359BC6184CA40825422575D10055CE90/$FILE/139E19853BD37FE1422575B60036988C.html
תאריך: 
10/06/09
Case ID: 
2561_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ורד שפר
כב' השופטת ורד שפר
עורכי דין : איאד נוג'ידאת
איאד נוג'ידאת
Powered by Drupal, an open source content management system