ברק הדפסות רשת נ. כלמוביל בע"מ


 

   

בתי המשפט

א  002590/07

בית משפט השלום ראשון לציון

 

15/06/2009

תאריך:

כבוד השופט שוורץ אורן

בפני:

 

 ברק הדפסות רשת בע"מ

בעניין:

התובעת

עו"ד אביעד עמי

ע"י ב"כ


 

-  נ  ג  ד  -

 


 

1. כלמוביל בע"מ – ע"י עו"ד שגיב דן

2. עמית גלטמן בע"מ  - ע"י עו"ד משה שטיינברג

הנתבעות

 


 

 

פסק דין

הרקע לתביעה:

1.       עניינה של התביעה שלפניי בביצוע עבודות הדפסה שונות על גבי יריעות שמשונית בעבור הקמת ביתן "יונדאי" בתערוכה "אוטו מוטור", שנערכה בחודש אפריל 2006. לטענת התובעת, הגם שביצעה את העבודות במלואן והגם שהעבודות אושרו מראש, לא שולמה התמורה בגין העבודות. סכום התביעה הועמד על סך 28,293 ¤.

2.       התביעה הוגשה כנגד הנתבעת 1 בלבד. במסגרת הישיבה המקדמית התברר שקיימת נתבעת רלבנטית נוספת, היא הנתבעת 2, שהקימה את הביתן בעבור "יונדאי". לפיכך, צורפה הנתבעת 2 בהתאם לתקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי.

 

טענות התובעת:

3.       התובעת מפעילה בית דפוס. בראשית חודש אפריל 2006 הזמינה הנתבעת 1 מאת התובעת עבודות הדפסה שונות על גבי בד שמשונית (טרס), בעבור ביתן "יונדאי". מחמת קוצר הזמנים, לא נערכה הזמנה בכתב בין הצדדים הזמנת עבודה, אלא בוצעה הזמנה בעל – פה, באמצעות גב' פנינה ברגרין מצד הנתבעת 1.

 

4.       התובעת ביצעה את ההדפסות ומסרה את מעטפת השמשונית בביתן "יונדאי" שבתערוכה. ביום ההקמה ביצעה התובעת השלמה של השמשונית, לפי דרישתה של גב' ברגרין.

 

5.       משדרשה התובעת את התמורה בגין העבודות, היא נדחתה על ידי הנתבעת 1, אשר הפנתה אותה אל הנתבעת 2. לטענת הנתבעת 1, הנתבעת 2 היא הקבלן הראשי להקמת הביתן ועל התובעת להיפרע ממנה.

 

6.       לטענת התובעת, יש לחייב את הנתבעת 1 לשלם את התמורה בגין העבודות הן מכוח התחייבותה החוזית והן מכוח דיני עשיית עושר. לחילופין, יש לחייב את הנתבעת 2, אם יתבררו טענותיה של הנתבעת 1 כנכונות.

 

טענות הנתבעות:

7.       הנתבעת 1 טענה שלא הזמינה מאת התובעת עבודות הדפסה בעבור ביתן "יונדאי", לא בכתב ולא בעל – פה. העבודות נשוא התביעה הוזמנו ישירות על ידי הנתבעת 2 והיא זו שהייתה אמורה לשלם את תמורתה לתובעת, כפי ששילמה הנתבעת 2 לספקים אחרים.

 

8.       הנתבעת 1 שילמה לנתבעת 2 את כל התמורה בגין העבודות שהזמינה ממנה בקשר עם ביתן "יונדאי" לרבות העבודות נשוא התביעה.

 

9.       הנתבעת 2 טענה שעבודות הדפוס נשוא התביעה נערכו במסגרת עסקת "בארטר" שערכה הנתבעת 2 עם חברה ששמה "ארגונית". בעוד הנתבעת 2 סיפקה את הדלפקים והאלמנטים לביתנים של "יונדאי" ו- "מיצובישי", "ארגונית" סיפקה את הבמה המוגבהת, את הטרס עם השמשונית וגם טרס עם שמשונית מודפסת לביתן הגדול של "יונדאי".

 

10.     מכל מקום, הנתבעת 2 לא הזמינה דבר מאת התובעת.

 

11.     בדיון שנערך לפניי, העידו העדים הבאים:

 

מר אבי נבון מצד התובעת.

גב' פנינה ברגרין מצד הנתבעת 1 ומר ליאור אסף (עבד בחברת אסף נטו שהיתה מעורבת בעיצוב ביתן "יונדאי"). כן העידו מר יצחק טרדונסקי ומר כהן מאיר שעבדו בזמנים הרלבנטים אצל הנתבעת 2.

עדויותיהם של מר טרדונסקי ומר כהן נשמעו במועד נדחה, שכן העדים לא התייצבו לדיון הראשון.

 

ב"כ הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל – פה, מיד עם תום שמיעת הראיות. 

 

 

 

דיון:

12.     מר נבון מצד התובעת, פירט בתצהירו את העבודות שביצעה התובעת: יריעות שמשונית עליהם קיימות הדפסות שונות. בנוסף, הזמינה גב' ברגרין, ביום ההקמה, תוספת בד שמשונית. חשבונית בגין העבודות הונפקה ביום 20.4.06. הסכום הנקוב בחשבונית הינו 27,067 ¤ [נספח ב' לת/1].

 

13.     מר נבון ציין בתצהירו, שהעבודות בוצעו לשביעות רצונה של הנתבעת 1 ותוך עמידה בלוח זמנים קצר ביותר [סעיף 8 לת/1]. לוח הזמנים הדחוק, הוא שמנע עריכת הזמנה בכתב בין הצדדים. מר נבון הוסיף, שלמרות שהתובעת ביצעה וסיפקה את ההזמנה, בהתאם לחשבונית המס, לא שולמה התמורה.

 

14.     מר נבון ציין בתצהירו, שהתובעת אינה מכירה את הנתבעת 2, מעולם לא היה לה קשר עימה והיא לא ביצעה עבורה כל הזמנה [סעיף 12 לת/1]. גם בחקירתו הנגדית, חזר מר נבון על גירסתו לפיו הוא אינו מכיר את הנתבעת 2, כי הנתבעת 2 לא הזמינה מהתובעת דבר ולא התחייבה כלפי התובעת בהתחייבות כלשהי [פר' עמ' 11 ש' 9-14].

 

15.     מר נבון דחה את גרסאותיהם של עדי הנתבעת 2, כאילו היה צד לעסקת "בארטר" כלשהי: "אני לא מכיר חברת "ארגונית" מהתערוכה. הדבר היחידי שאני סיפקתי את החומרים, שזה השמשוניות למתחם של גני התערוכה שאותם קיבלו החברה שהקימו את הביתן, או הנתבעת 1 או "ארגונית". אינני יודע מי הקים את הביתן"... [פר' עמ' 10 ש' 31-33]. "לא הייתה שום הזמנה מחברת ארגונית" [פר' עמ' 11 ש' 1].

 

16.     גב' ברגרין, שהינה מנהלת האירועים אצל הנתבעת 1, העידה שהזמינה את הקמת ביתן "יונדאי" כמקשה אחת מאת הנתבעת 2. לחיזוק גרסתה הציגה הצעת מחיר מאת הנתבעת 2 אשר כוללת בין היתר אספקת שמשונית בשטח החוץ ובשטח הפנים של הביתן [נספח א' לנ/1]. כמו כן, צירפה העתק הזמנת עבודה חתומה לביצוע מתחם "יונדאי" בתערוכה אוטו מוטור 2006 מיום 27.3.06. במסגרת אותה הזמנה, שנשלחה מהנתבעת 1 אל הנתבעת 2, התחייבה הנתבעת 2 לבצע את מתחם הביתן שכולל את כל הבינוי, הציוד והחומרים  של הביתן [ההזמנה צורפה כנספח לנ/1 והיא חתומה על ידי הנתבעת 2].

 

17.     לחיזוק גרסתה של גב' ברגרין, העיד מר ליאור אסף, ששימש כמנהל בחברת אסף נטו. חברת אסף נטו ביצעה את עיצוב הביתן, צורפה כנתבעת, אך נמחקה בהסכמת הצדדים.

18.     לגירסתו של מר ליאור אסף, הנתבעת 2 היא שהייתה אחראית להקמת הביתן – "קבלן הביצוע של הביתן". בעדותו לפניי, העיד מר ליאור שמר מאיר כהן, שהיה ראש הפרויקט מטעם הנתבעת 2, היה עימו בקשרי עבודה בהקמת הביתן. עוד הוסיף מר ליאור שהנתבעת 1 אכן הזמינה את העבודות מהנתבעת 2.

במסגרת הקמת הביתן, כאשר אסף נטו אחראית על נושא העיצוב ואילו הנתבעת 2 אחראית על הקמת הביתן, הורה מר מאיר כהן לאסף ליאור להעביר את הקבצים לבית הדפוס של התובעת. על רקע זאת העיד לפניי מר ליאור שהנתבעת 2 היא זאת שהזמינה את העבודות מאת התובעת. 

 

19.     גרסתו של מר ליאור מבוססת על התרשמותו מההתנהלות בהקמת הביתן: "כיוון שמאיר כהן היה נוכח בשטח וקידם את אותם שמשוניות מהתובעת והיה אחראי על ההתקנה שלהם. מהניסיון שלי במשך 12 שנים לא יתכן שספק אחד ייצר עבודה וספק אחר יתקין את העבודה כי אז ישנה בעיה" [פר' עמ' 18 ש' 16-18].

 

20.     לאחר שבחנתי את עדותו של מר אסף ליאור, אינני רואה לנכון ליחס לה משקל רב.

ראשית, עדותו של מר ליאור וגרסתו שההזמנה של העבודות הינה של הנתבעת 2, מבוססת על סברה ועל הסקת מסקנות מההתרחשות בעת הקמת הביתן. מר ליאור לא היה צד ישיר ולא ראה אם נציגי הנתבעת 2 אכן הזמינו את ביצוע העבודות מאת התובעת. שנית, התרשמתי שמר אסף ליאור הינו עד בעל אינטרס, במובן זה שיש לו קשרים עסקיים עם הנתבעת 1 וקיים אינטרס מסחרי בנקודת השקפתו על האירועים שתיאר לפניי. 

 

21.     אשר לעדותה של גב' ברגרין, היא אישרה שחלק מן העבודות הוזמנו על ידה במישרין, בסיום הקמת הביתן. אז ביקשה תוספת של בד שמשונית (פריט מס' 3 בחשבונית התובעת). יש לציין, שהתמורה בסך 1,215 ¤ בתוספת מע"מ טרם שולמה על ידי הנתבעת 1, הגם שהנתבעת 1 לא חלקה על כך שהיא הזמינה את תוספת השמשונית. ביצוע הזמנה ישירה זו, מחזקת את גרסת התובעת, שהרי אם הקשר העסקי היה באמצעות הנתבעת 2, שישמשה קבלן ראשי, גם הזמנת התוספת הייתה צריכה להיעשות באמצעות הנתבעת 2 ולא במישרין על ידי הנתבעת 1.

 

22.     לצד זאת, יש להוסיף את ההנחיה מצידה של גב' ברגרין אל מר ליאור אסף, לבדוק את ביצוע עבודות ההדפסה באמצעות התובעת [פר' עמ' 13 ש' 10-12]. גם בכך יש לחזק את גרסת התובעת שהעבודות הוזמנו מאת הנתבעת 1 ולא מכל גורם אחר.

 

23.     אין בעדויות עדי הנתבעת 2 כדי לשנות ממסקנתי זו.

מר טרדונסקי העיד לפניי שהוא היה מעורב במשא ומתן להקמת הביתן ולא נערכה כל הזמנה עם "ברק הדפסות". לגרסתו, ההזמנה נעשתה על ידי "ארגונית", במסגרת עיסקת "בארטר". יחד עם זאת, מר טרדונסקי ציין כי אינו יודע את פרטי ההסכם שבין "ברק הדפסות" ל"ארגונית" [פר' עמ' 22 ש' 7-9].

גם העד, מר מאיר כהן, העיד שהייתה הסכמה בין הנתבעת 1 לחברה בשם ארגונית בדבר שיתוף פעולה בהקמת ביתן "יונדאי" וביתן "מיצובישי". ההסכמה נעשתה על רקע לחץ זמנים קשה: "ברור היה לחץ מטורף. מדברים על אנשים שלא ישנים 52 שעות רצוף" [פר' עמ' 24 ש' 23]. מר כהן העיד שביצוע העבודות אצל התובעת, נעשה לדרישתה של גב' ברגרין ש"ביקשה לעשות אצל המדפיס שלה" [פר' עמ' 24 ש' 30].

 

24.     אינני מייחס משקל רב לעדויותיהם של מר טרדונסקי ומר כהן, בכל הנוגע לפרטי ההתקשרות שבין הצדדים.

מתוך העדויות של עדים אלה עולה, שאין מדובר בעדויות ישירות אלא בעדויות של סברה והסקת מסקנות. מר טרדונסקי אישר במפורש שלא ידע ש"ארגונית" הזמינה את העבודות מ"ברק הדפסות" וגם מאיר כהן אישר בעדותו שתפקידו היה הקמת הבניין ובכל הנושא של המגעים המסחריים, לא עסק כלל.

 

25.     לאחר ששקלתי את העדויות שנשמעו לפניי, אני סבור שדין התביעה כנגד הנתבעת 1 להתקבל.

 

26.     ראשית, על פי עדותו של מר נבון, ממנה התרשמתי לחיוב, הקשר המסחרי נעשה למול גב' ברגרין. מר נבון העיד לפניי שהוא אינו מכיר כלל את גורמי הנתבעת 2. גרסה זו לא נסתרה. במסגרת העדויות שנשמעו לפניי, התברר, כעובדה שאינה שנויה במחלוקת, שחלק מן העבודות הוזמנו במישרין על ידי גב' ברגרין מצד הנתבעת 1 (תוספת לבד שמשונית). בכך יש לחזק את גרסתו של מר נבון שההזמנה של העבודות בוצעה מצד הנתבעת 1.

 

27.     לכך, יש להוסיף את העדויות הישירות שנשמעו לפניי, לפיהם גב' ברגרין היא זו שהנחתה את קבלן הביצוע ואת המעצב של הביתן למסור קבצים לתובעת לצורך ביצוע הדפסות על בד השמשונית. בכל אלה, יש להשתלב למארג ראיות אחד המוביל למסקנה שהעבודות אכן הוזמנו על ידי הנתבעת 1.

הואיל ואין חולק שהעבודות בוצעו כנדרש, אזי על הנתבעת 1 לשאת בעלות המוסכמת של אותן עבודות. לפיכך, הנני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובעת את סכום התביעה מכוח ההתקשרות החוזית הישירה שבין השתים.

 

28.     זאת ועוד, אין חולק שהעבודות בוצעו ונמסרו לביתן הנתבעת 1. מאידך, קיימת מחלוקת של ממש, בין הנתבעת 1 לנתבעת 2, אם הנתבעת 1 שילמה את מלוא עבודות הקמת הביתן לידי הנתבעת 2. מחלוקת זו, מתבררת בהתדיינות נפרדת בערכאה אחרת.

 

29.     על פי גירסת הנתבעת 1, על הנתבעת 2 היה להקים את הביתן במלואו, בתמורה לסך השווה ל- 95,000 דולר בצירוף מע"מ. לתצהירה של גב' ברגרין צורפה חשבונית של הנתבעת 2 בסך 512,230 ¤. כעולה מאותה חשבונית בוצע קיזוז של 15,000 דולר מהתשלום החוזי, זאת בהנחה שעבודות ההדפסה היו חלק מהמפרט המוזמן.

 

30.     מבלי להיכנס לעובי המחלוקת שבין הנתבעות, אשר מתבררת בערכאה אחרת, לצורך הדיון שלפניי עולה שהנתבעת 1 התעשרה על חשבון התובעת, במובן זה שקיבלה את העבודות לחזקתה, אולם לכאורה לא נשאה במלוא התשלום. בנסיבות אלה, דין התביעה כנגדה להתקבל אף מכוח עילת עשית עושר ולא במשפט.

 

31.     לא מצאתי ממש ביתרת טענות הצדדים והן נדחות.

 

32.     סוף דבר – התביעה כנגד הנתבעת 1 מתקבלת במלואה. הנני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובעת סך 28,293 ¤ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה. בנוסף, הנני מחייב את הנתבעת 1 בהוצאות משפט: אגרת בית משפט ובנוסף שכ"ט עו"ד בסך 3,500 ¤ בצירוף מע"מ כדין.

התביעה כנגד הנתבעת 2 נדחית. הואיל והמחלוקת שבין הנתבעת 1 לנתבעת 2 טרם הוכרעה ובהתחשב בנסיבות העניין, אינני רואה לנכון לחייב בהוצאות משפט לזכות הנתבעת 2.

 

 

ניתן היום כ"ג בסיון, תשס"ט (15 ביוני 2009) בהיעדר הצדדים.

 

 

אורן שוורץ, שופט

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5E41CD48D7B79D4E422575D600565E56/$FILE/4877CE2E571B4139422575D6002AB33C.html
תאריך: 
15/06/09
Case ID: 
2590_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : אורן שוורץ
אורן שוורץ
עורכי דין : אביעד עמי משה שטיינברג שגיב דן
אביעד עמי
משה שטיינברג
שגיב דן
Powered by Drupal, an open source content management system