סטירקו נ. חב' גיא וניר בע"מ


 

   

בתי המשפט

 

א  035391/08

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

18/06/2009

תאריך:

כב' השופט אברהם קסירר

בפני:

 

 

סטירקו טודור

בעניין:

תובע

אהובה זלצברג

ע"י ב"כ עו"ד 


 

נ  ג  ד


 

1 . חב' גיא וניר בע"מ

2 . הכשרת הישוב חב' לביטוח בע"מ

 

3 . משה איתן ואחיו בע"מ

4 . פניקס הישראלי חברה לבטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מזור ואח'

 

5 . חב' גני משען בניה ויזמות בע"מ

נתבעות

קציר ואח'

 ע"י ב"כ עו"ד אביתר


 

פסק דין

 

תיק זה – התובענה  והבקשות הכלולות בו – נקבעו בפני כב' השופטת טולקובסקי אשר החלה לדון בו (ר' פרוט. והחלטת 23.2.09), הועברו אלי למתן החלטה עפ"י החלטת 10.6.09 שניתנה ע"י כב' השופטת אגי, ס.נ. מן הטעם שמותב זה "... דן בתביעתו הקודמת של התובע – אשר נמחקה". בהחלטה נענית למעשה כב' השופטת אגי לבקשת המבקשים בבש"א 208066/09 שלא לוותה בטעם מבורר ומבלי שהמשיב יתייחס לכך כלל בתגובתו ומהווה איפוא לכאורה בבחינת הענות להעדפת מותב זה או אחר.

הואיל ומדובר בענין שבסדרי הדין של בית המשפט ולמותב עצמו אין העדפה של תיק זה או אחר מכלל התיקים המובאים בפניו ומשהמשיב לא התיחס לכך – ידון התיק בפני.

התובע יליד 1948 עותר בתביעתו מיום 8.7.08 לחייב את הנתבעים – חברת כ"א מעסיקתו, מעבידתו בפועל, יזם ומבטחיהם לפצותו בגין נזקי גוף שנגרמו לו כנטען בתאונת עבודה מיום 24.11.99.

לתביעה לא צורפה חוו"ד רפואית בניגוד לנדרש בתקנה 127 לתקסד"א חרף טענותיו לקיומה של נכות צמיתה כתוצאת פגיעותיו.

מאוחר יותר ביום 22.2.09 הגיש התובע חוו"ד רפואית ממנה עולה שהמומחה לא בדק את התובע והוא מסכם למעשה את ממצאי בדיקת התובע במל"ל – מכאן שאין לראות בה חוו"ד רפואית להוכחת ענין שברפואה לבסוס טענות התובע בתביעתו והיא לא מקיימת את התכלית הדרושה כמענה מהנדרש לחוו"ד מומחה רפואי עפ"י התקסד"א ופקודת הראיות. למותר לציין כי לא הוגשה בקשה לתיקון התובענה, להארכת מועד ולהתרת הגשתה וממילא – לא נעתרה בקשה כזו והתובע למעשה "הכניס" אותה לתיק.

המבקשות – הנתבעות – בבש"א 208066/09 עותרות לסילוק התובענה על הסף בשל התיישנות, דיני ת"ל ושימוש לרעה בהליכי משפט וכן מבקשות הן לחייב התובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהן.

לבקשה ניתנה תגובת המשיב בה הוא מתייחס למעשה רק לענין טענות ת"ל ושימוש לרעה בהליכי משפט ולענין הפקדת ערובה להבטחת הוצאות וכלל לא לענין התיישנות.

המבקשות לא השיבו לתגובה.

הצדדים לא הגישו תצהירים.

ברקע הדברים יש לציין כי תביעה זהה של התובע נמחקה, בשל מחדליו המתמשכים באי הגשת חוו"ד מומחה לתמוך טענותיו שברפואה (פס"ד מיום 8.7.08 בת.א. 65132/06) והתובענה דנן הוגשה באותו היום.

לאחר שעיינתי בכתבי טענות, בבקשה, בתגובה, על מצורפיהן מצאתי להעדיף ולקבל את טענות המבקשות לענין התיישנות התביעה וכן לענין הפרה חוזרת של התובע ביחס לכללי הדיון ותקסד"א באי צירוף חוו"ד מומחה רפואי כדין לתביעתו ומטעמיהן – לדחות את התובענה על הסף.

הבקשה נסמכת על ההליכים בתיק זה ובת.א.   65132/06 ועל טענות משפטיות וע"כ לא נדרש לה למעשה תצהיר לתמיכה מה שאין כן ביחס לתובע הטוען טענות עובדתיות הקשורות למחדליו לאי צירוף חוו"ד מומחה לתובענה והכנסת "מעין" חוות דעת מאוחר יותר ואין בפיו מענה מספק – לא בתגובה וכמובן לא בתצהיר – לענין התיישנותה.

משתובענתו של התובע בת.א. 65132/06 נמחקה בשל מחדליו ומשעל מחדל זה שב בתובענתו דנן ראוי לסלק את התובענה בדחייתה כדי למנוע אפשרות  של הליך נוסף המהווה הטרדת הצד השני וראה ע"א 2328/07 ובר"ע (נצרת) 123/09 והפסיקה המובאת בבקשה.

התביעה נדחית והתובע ישא בהוצאות הנתבעות וכן בשכ"ט בסך 15,000 ¤ ומע"מ כחוק.

הודעות צד ג' נמחקות ללא צו להוצאות.

 

המזכירות תעביר פסק הדין לב"כ הצדדים.

 

 

ניתן היום, כ"ו בסיון, תשס"ט (18 ביוני 2009), בהעדר.

                                                        ________________

                                                                               אברהם קסירר, שופט

 

פסה"ד כפוף לשינויי נוסח, הגהה ועדכון מתבקשים.

 רונית טלבי / קלדנית


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/59310FBD4485A0E3422575D900567449/$FILE/9D9D79CA3DC85E05422575D9003B6AE3.html
תאריך: 
18/06/09
Case ID: 
35391_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופט אברהם קסירר
כב' השופט אברהם קסירר
עורכי דין : אביתר מזור ואח'
אביתר
מזור ואח'
Powered by Drupal, an open source content management system