צדוק יובל נ. משרד הביטחון


 

 

ע"א 3078/09

בבית המשפט המחוזי בירושלים

 

22/06/2009

 

כבוד השופט צבי זילברטל


 

לפני:

 

  

יובל צדוק

ע"י עו"ד ליאת טי

בעניין:

המערער

 

 

 


 

 

 - נ  ג  ד -

 

 


 

קצין התגמולים

ע"י עו"ד אורית בקרמן

 

המשיב

 

 

 

פסק דין

 

1.         הוועדה הרפואית העליונה, שהתכנסה ביום 4.11.08, קיבלה את ערעור המערער בחלקו, וקבעה לו דרגות נכות בגין פגימות רבות, כשהנכות הכוללת המשוקללת עמדה על שיעור של 89 אחוז. בין היתר, קבעה הוועדה נכות בשיעור 20 אחוז בגין "תסמונת זנב-סוס בצורה קלה", על יסוד המבחן שבסעיף 29(2)(I)(ב) לתוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969 (להלן - "התוספת"), ונכות בשיעור 10 אחוז בגין "הגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה מותני", לפי המבחן שבסעיף 37(2)(ג)(III) לתוספת. יתר סעיפי הנכות אינם רלוונטיים לערעור דנן.

 

2.         בערעור נטען, כי הוועדה טעתה משלא הגדירה את מצב המערער בקשר עם הגבלת התנועה בעמוד השדרה המותני כהגבלה בינונית או קשה. המערער מציין, כי ועדות קודמות העמידו את דרגת נכותו בגין פגימה זו על 30 אחוז, כך שמדובר בהפחתה משמעותית ביותר, המחייבת הנמקה מפורטת, שאינה קיימת בהחלטת הוועדה. המערער מציין, כי עדיין לא הסתיים שלב השיקום (והוא מסר לוועדה על הליכי השיקום שבהם הוא נתון), ולפיכך גם לא היה מקום לקבוע, כי מדובר בנכות צמיתה (הנכויות שנקבעו למערער קודם לכן בגין הפגימה האמורה, היו נכויות זמניות). המערער מוסיף וטוען, באמצעות באת-כוחו, כי על הוועדה היה ליזום קבלת מסמכים רפואיים נוספים בקשר עם מצב הגב מעבר למסמך הבודד שהוצג לה על ידי המערער, שלא היה מיוצג בוועדה, ולא להסתפק בבדיקה הקלינית שערכה. נטען, כי המערער היה נתון במצב נפשי קשה עת התייצב לפני הוועדה, עד שלא הבין את משמעות הדברים ולא הצטייד בחומר רפואי מספיק להצגת מצבו.

 

3.         אינני רואה לנכון לקבל את טענתו האמורה של המערער. ראשית, בכתב הערעור שהוגש לוועדה העליונה המערער לא הלין על כך שהוועדה מהדרג הראשון קבעה כי נכותו בעמוד השדרה המותני צמיתה. מכל מקום, היה ויחול שינוי במצבו, פתוחה הדרך לפנייה מחודשת לקביעת דרגת נכות עדכנית. שנית, הוועדה העליונה ערכה למערער בדיקה, שתוצאותיה פורטו בפרוטוקול, ועל יסוד הממצאים שנמצאו באותה בדיקה קלינית, נקבעה מידת ההגבלה בתנועות עמוד השדרה המותני. נפסק לא אחת, כי קיימת עדיפות לבדיקה הקלינית, והעובדה כי הוועדה לא ראתה לנכון לערוך בירור רפואי נוסף או לבקש מהמערער הצגת מסמכים נוספים, מצביעה על כך, כי הוועדה הייתה מסוגלת להגיע למסקנתה על יסוד הבדיקה האמורה. עניינים אלה מסורים לשיקול דעת הוועדה, והם בגדר סוגיות שברפואה, אשר בית המשפט אינו מתערב בהן. שלישית, מדובר בנכה שנפצע ביום 11.2.07, ועדיין נתון בהליך של ריפוי ושיקום. במצב דברים זה, הטבה בדרגת הנכות אינה דבר יוצא דופן המחייב מתן הנמקה מיוחדת על ידי הוועדה. אכן, בוועדות קודמות נמצאה נכות גבוהה יותר בגין הפגימה הנדונה, אך בהתחשב בתהליך האמור, הפחתה בדרגת הנכות אינה דבר בלתי סביר (במובחן, למשל, מהפחתה משמעותית בדרגת נכות שהוכרה כיציבה זמן רב קודם לכן). השיפור האמור נזכר בהחלטת הוועדה מהדרג הראשון, והוא ההסבר להפחתה בדרגת הנכות.

 

4.         המערער מלין על כך, שהוועדה הרפואית העליונה לא קבעה לו דרגת נכות בגין מצב רגליו והמגבלה בעמידה. המערער התלונן על עניינים אלה, בציינו, כי אינו יכול לעמוד על קצות האצבעות וכי הוא סובל מכאבים ברגליים, והוועדה, לטענתו, התעלמה מהפגימה האמורה, על אף שהיא נזכרה במסמכים רפואיים (כדוגמת מוצג ג' בתיק המוצגים).

גם בטענה זו לא מצאתי ממש, לאחר שהוועדה קבעה, כי הממצאים הנוגעים למצב כפות הרגליים "מצביעים על סימנים של נזק גם תחושתי וגם מוטורי קבוע, בשורשי זנב-סוס", ובגין כך העניקה לו הוועדה העליונה נכות בשיעור 20 אחוז, כמפורט לעיל. תלונותיו בנדון זכו לאוזן קשבת והביאו להוספת אחוזי נכות משמעותיים.

 

5.         טענתו האחרונה של המערער נוגעת לקיומן של צלקות, שהוועדה העליונה לא התייחסה אליהן (דרגת הנכות בגין כך, בשיעור אחוז אחד, נותרה בעינה ללא כל התייחסות וללא דיון). אלא שלעניין זה, מצאתי כי הסוגיה לא הועלתה על ידי המערער בערעורו לוועדה העליונה או בדבריו לפניה, כפי שהם מפורטים בפרוטוקול.

 

6.         על יסוד כל האמור לעיל, אני דוחה את הערעור.  אין צו להוצאות.

 

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים

.

ניתן היום, ל' בסיון תשס"ט (22 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.

 

צבי זילברטל, שופט

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/971BAE6125AA00EE422575DD0056B860/$FILE/ABFBB4070FD8BDC8422575DD003CDA91.html
תאריך: 
22/06/09
Case ID: 
3078_9
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : צבי זילברטל
צבי זילברטל
עורכי דין : אורית בקרמן ליאת טי
אורית בקרמן
ליאת טי
Powered by Drupal, an open source content management system