גאבי נ. ויאצסלב בן אלכסנדר


 

   

בתי המשפט

א  025776/07

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

25/06/2009

תאריך:

כב' השופט אברהם קסירר

בפני:

 

 

גאבי גל

בעניין:

תובע

יונתני

ע"י ב"כ עו"ד אורית


 

נ  ג  ד


 

1 . ויאצסלב בן אלכסנדר ארחיפנקו

2 . מיכאל בן אלכסנדר רזץ

3 . וולקו עוצמה יעוץ וביטחון בע"מ

4 . הקומפורט

נתבעים


 

פסק דין (השלמה)

 

1.         ביום 11.6.09 ניתן פס"ד חלקי בין התובע לנתבעים 1, 2, 3, 5.

2.         התובע ביקש פס"ד נגד נתבע 4 בגין אי הגשת כתב הגנה ואי התייצבות. נקבע, בפסה"ד החלקי, כי נתבע 4 זומן כדין והתובע נדרש להגיש תצהיר לשיעור הנזק.

3.         ביום 23.6.09 הגיש התובע תצהיר הטוען לשיעור נזק של 52,000 ¤ הכולל 10,000 ¤ "בגין השחתת הפנים" בנוסף לראשי נזק נוספים הכוללים נזק לא ממוני. לא מצאתי בסיס לקבלת ראש נזק זה והיתר מתקבלים.

4.         אשר על כן מושלם בזה פסה"ד בחיוב נתבע 4 לשלם לתובע בנשוא התובענה סך 42,000 ¤ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מעת הגשת התביעה ועד פרעון בפועל.

כמו כן מחויב נתבע 4 בסך כולל של 2,000 ¤ עבור הוצאות משפט של התובע וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 20% על סכום הנזק נכון להיום ובתוספת מע"מ כחוק.

5.         המזכירות תעביר פסה"ד לצדדים.

           

ניתן היום, ג' בתמוז, תשס"ט (25 ביוני 2009), בהעדר.

                                                        ________________

                                                                               אברהם קסירר, שופט

 

פסה"ד כפוף  לשינויי נוסח, הגהה ועדכון מתבקשים.

 

 רונית טלבי / קלדנית

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/599F0304491F06AA422575E00055B82E/$FILE/B287C511E67CB5DD422575E0001DEAF0.html
תאריך: 
25/06/09
Case ID: 
25776_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופט אברהם קסירר
כב' השופט אברהם קסירר
עורכי דין : אורית
אורית
Powered by Drupal, an open source content management system