"חוזה גילרמו נ. ביליק פליקס בע


 

   

בתי המשפט

עב 001179/09

בית הדין האזורי לעבודה

בבאר - שבע

 

28/06/2009

תאריך:

כב' הרשם איתי אדרת

בפני:

 

 

חוזה גילרמו מונסולבה

בעניין:

התובע

(הנתבע שכנגד)

מריאל אפלמן

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

ביליק פליקס תעשיות מתכת בע"מ

הנתבע

(התובעת שכנגד)

קורזינר גריגורי

ע"י ב"כ עו"ד


 

התובע וב"כ

ב"כ הנתבעת ומר ביליק פליקס - הבעלים של הנתבעת

נוכחים:


פרוטוקול

 

 


ב"כ הנתבעת:

אני מצהיר לפרוטוקול שהשם של הנתבעת הוא ביליק פליקס תעשיות מתכת בע"מ היא זו שהעסיקה את התובע. מדובר בחברה שהיא פעילה.

 

ב"כ התובע:

לתובע אין הסכם בכתב אך הסיכום היה שהתובע יקבל בפועל 8,000 ¤ נטו לפחות בגין העסקתו ב-200 שעות לחודש כאשר ישולם תשלום של שעות נוספות מעל המסגרת האמורה. בפועל הסכומים שמצויינים בתלוש השכר אינם משקפים את התנהלות הצדדים.

התובע קיבל מידי חודש בחודשו במסגרת העברה בנקאית סכום מסויים שאף הוא שולם בהלנה ניכרת.

אני מציגה את תדפיסי חשבון הבנק של התובע.

בנוסף למשכורת האמורה שולם לתובע המחאה בסך 2,000 ¤ מידי חודש.

 

 

 

לשאלת בית הדין:

לא היה מדובר בהלוואה זה היה סכומים ששולמו לתובע בגין יתרות של העבודה שלו שבוצעה והתובע היה צריך לשלם את השכירות ואז על חשבון מה שנצבר מעבודתו של התובע שולם לתובע 2,000 ¤. בנוסף לשני הסכומים שצויינו היו תשלומים במזומן שקשה להוכיח אך מידי שבוע שולמו לתובע במזומן דמי נסיעות שאף הם לא מצויינים בתלוש השכר.

 

ב"כ הנתבעת:

מדובר בתובע שעבד בנתבעת במשך 4 שנים. במשך ה-4 שנים האלו היה לו שכר קבוע לפי השעות שעבד שעות רגילות בלבד וחברתי שכחה ש-200 שעות בחודש זה מדובר בעשרות שעות של שעות נוספות שאין לזה ביטוי בתלוש המשכורת.

אצל הנתבעת במפעל  כל עובד שמגיע לעבודה יש לו כרטיס אישי שהוא חייב להדפיס בכניסה וביציאה. התובע היה מקבל שכר גלובלי שסוכם איתו בסך 5,000 ¤ בצרוף נסיעות.

 

לשאלת בית הדין:

הסכום ששסוכם עם התובע הוא 5,000 ¤ נטו בצרוף נסיעות. בנתבעת היו תנאים שכל עובד היה מקבל אוכל על חשבון המפעל וכל התנאים הסוציאליים.

 

ב"כ הנתבעת:

2,000 ¤ שהתובע קיבל מידי חודש זה  היה הלוואה כי התובע הבטיח שהוא יעבוד במפעל במשך 5 שנים.

 

לשאלת בית הדין:

יש הסכם על ההלוואה?

 

מנהל הנתבעת:

אין הסכם הלוואה ארוך.

 

 

 

 

ב"כ הנתבעת:

רק בכתב ההגנה לתביעה שכנגד התובע הזכיר את ההלוואות הנוספות שקיבל. כל ההלוואות נובעות מכך שהתובע רצה להזמין לארץ את בנותיו ו-3 הבנות שלו הגיעו לארץ והתובע רצה לקבל אישורי אשרה.

 

לשאלת בית הדין:

בנוגע להלוואה של 2,000 ¤ לכל חודש מדוע אין לה ביטוי בתלוש השכר? אני משיב שמדובר בהלוואה שניתנה לצורך להביא את בנותיו לארץ.

 

מנהל הנתבעת:

את ההלוואה בסך 2,000 ¤ שניתנה לתובע כל חודש התובע היה צריך להתחיל החזיר לאחר אני חושב לאחר 3 או 4 שנים.

זה בדיוק המקרה של השכר דירה שכל חודש הוא היה צריך כסף לשלם למשכיר.

 

ב"כ הנתבעת:

יש טבלה בסעיף 14 לכתב התביעה שכנגד.

 

ב"כ התובע:

לגבי טענת חברי שלא בוצעו שעות נוספות בכלל הרי בידינו דו"ח נוכחות מפורט של כל תקופת עבודתו של התובע שהונפק על ידי הנתבעת.

המפעל היה ממוקם בשדרות והתובע היה מגיע מידי יום ביומו מתל-אביב ולא הגיוני שהתובע יסע כל יום מתל-אביב לשדרות ולהשתכר במשכורת שנושקת לשכר מינימום.

 

מנהל הנתבעת:

אני מציע שיבדקו את המשכורות הקודמות שהתובע עבד לפני כן.

 

 

 

ב"כ התובע:

זו הסיבה שהתובע הסכים לעבוד בשדרות על סמך הסיכום בין הצדדים.

 

מנהל הנתבעת:

אנחנו סיכמנו שישולם לתובע סך של 2,000 ¤ הלוואה בכל חודש.

 

לשאלת בית הדין:

כל סכום ההלוואה היה 50,000 ¤.

 

הצדדים:

 

1.         מודיעים לביה"ד כי בהתאם להמלצתו ולסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הגענו להסכם פשרה לפיו תשלם הנתבעת לתובע סך של 25,000 ¤  נטו כפיצויי פיטורים ב-5  תשלומים שווים ורצופים.

 

2.         הסכומים ישולמו במועדים כדלקמן:

            תשלום ראשון לא יאוחר מיום 10/07/2009 והתשלומים הבאים בכל 10 לחודש שלאחר מכן.

 

3.         הסכום ישולם בהמחאות שירשמו לפקודת ב"כ התובע וישלחו באמצעות דואר רשום לכתובת  משרדה של ב"כ התובע:  רח' ששת הימים 22/2, חדרה כל ההמחאות ימסרו במאוחד וזאת לא יאוחר מיום 08/07/2009.

 

4.         מוסכם כי ככל שלא ישולם הסכום במלואו או במועדו ישא הסכום קנס בסך 1,000 ¤ בגין כל חודש איחור.

 

5.         עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה  הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

 

 

6.         הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

 

 

                     ______________                                         _______________

התובע וב"כ                                         מנהל  הנתבעת וב"כ

 

 

 

פסק – דין

 

 

1.         הנני מאשר את הסכם הפשרה דלעיל ונותן לו תוקף של פסק דין.

 

2.         האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע ולתובעת שכנגד בהתאם לתקנות ביה"ד לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

 

 

ניתן היום 28 ביוני, 2009 (ו' בתמוז תשס"ט) במעמד הנוכחים.

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

איתי אדרת - רשם

 


 

 

שם הקלדנית: שמחה ורון

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/D1EB57A30CF13528422575E30055D128/$FILE/46612FB88C176683422575CB0017CB1F.html
תאריך: 
28/06/09
Case ID: 
1179_9
Case type: 
עב
סיווגים
עורכי דין : (הנתבע שכנגד) מריאל אפלמן
(הנתבע שכנגד) מריאל אפלמן
Powered by Drupal, an open source content management system