אגודת צער בעלי חיים ירושלים נ' ד"ר זוהר דבורקין ואח'


 

   

בתי המשפט

עת"מ 8598/08

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים

 

30/06/2009

 

כבוד השופטת מוסיה ארד - נשיאה

לפני:

 

 

 

אגודת צער בעלי חיים

בעניין:

העותרת

א' גרין

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

1. ד"ר זוהר דבורקין

2. מנהל השירותים הווטרינריים משרד החקלאות

3. ראש עיריית ירושלים

4. שר החקלאות

 

 

 

המשיבים

המשיבים 1 ו-3 ע"י ב"כ עו"ד תמר קרניאל

(הלשכה המשפטית בעיריית ירושלים)

המשיבים 2 ו-4 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים

 


פסק דין

 

1.      עניינה של העתירה שלפניי בסכסוך מתמשך בין העותרת, עמותת צער בעלי חיים בירושלים, המנהלת, שלא למטרות רווח, מרפאה ובית מחסה לבעלי חיים בירושלים, לבין משיב 1, מנהל השירות הווטרינרי בירושלים. במסגרת ההליך העלו הצדדים טענות קשות ביותר זה כלפי זה, שלא זה המקום לפרטן במלואן. די אם נאמר כי טענת העותרת בעתירתה הייתה כי משיב 1 מתנכל לה ממניעים זרים, לרבות באמצעות עשיית שימוש לרעה בסמכויותיו השלטוניות, וכי פעולות אלה של המשיב גורמות לכך שהעותרת אינה מסוגלת לתפקד כראוי ולמלא אחר ייעודה. לעומת זאת עמדת המשיב הייתה כי פעל ממניעים ענייניים בלבד והעותרת התנהלה באופן בלתי ראוי.

 

2.      אין צריך לומר כי פעילותו של כל אחד משני הצדדים, הווטרינר העירוני ואגודת צער בעלי חיים, כמו גם שיתוף פעולה ביניהם, הם חיוניים לציבור בירושלים. לפיכך נעשו מאמצים רבים על פני דיונים ארוכים, שנפרשו – שלא כמקובל בהליך של עתירה מינהלית – על פני שני מועדים שונים, להביא לחידוש שיתוף הפעולה הפורה ששרר בין הצדדים בעבר, בטרם פרוץ הסכסוך נשוא העתירה. גם הצדדים הגיעו במהלך הדיונים בבית המשפט להבנה כי שיתוף פעולה ביניהם הוא חיוני לעבודתו של כל אחד מהם ולרווחת הציבור ובעלי החיים, וניסו, חרף קיומם של משקעים עמוקים ביחסים ביניהם, להביא לסיום הסכסוך האמור. לבסוף, ואף כי דומה היה, לפרקים, כי היחסים בין הצדדים הגיעו לנקודת שפל שלא ניתן לחזור ממנה, נשאו המאמצים האמורים פרי, ובמעמד הדיון שהתקיים ביום 26.1.09, לאחר שהסכימו הצדדים על משיכת תלונות והליכים שונים שהגישו זה כלפי זה, הסכימו הצדדים גם על דחיית העתירה, וזאת, הואיל ו"ברצונם לפתוח דף חדש ביניהם ולפתור את המחלוקת שנתגלעה ביניהם בהידברות ובדרכי שלום". במועד זה הסתיים, למעשה, הסכסוך בין הצדדים על כל היבטיו מבלי להכריע לגופו. זאת למעט נושא אחד, הוא נושא החקירות שמנהל משרד החקלאות כנגד שתי וטרינריות, ד"ר נועה ברק, המועסקת אצל העותרת, וד"ר טלי אברהם, שהועסקה אצלה בעבר.

 

3.      החומר שהוצג לפניי מלמד כי החקירות האמורות נפתחו בעקבות תלונות שהגיש משיב 1 למשרד החקלאות נגד העותרת והוטרינריות מטעמה במהלך התקופה שבה היה מסוכסך עם העותרת וכי הן נוגעות, ככל שניתן היה ללמוד מההודעות שמסר בעניין זה משרד החקלאות לבית המשפט, לעניינים המצויים במוקד הסכסוך שבין העותרת למשיב 1. מהחומר שלפניי עולה לכאורה כי המדובר בעיקר בחקירה שעניינה טיפול דחוף שניתן לכלבה שהגיעה למרפאת העותרת משטחי הרשות הפלשתינאית כשלצווארה כרוך חוט תיל, מבלי שהדבר דווח כראוי למשיב 1, ובחקירה נוספת שעניינה מתן חיסונים נגד מחלת הכלבת על ידי וטרינרים מטעם העותרת שהדבר, כך נטען בתלונה, לא אושר להם על ידי משיב 1 (מדובר באישור שלדברי משיב 1 עצמו – בסעיף 105 לכתב התשובה מטעם משיבים 1 ו- 3 – קבלתו היא בגדר פרוצדורה טכנית בלבד). כבר במעמד הדיון ביום 26.1.09 נראה היה כי "לשם השגת מטרה זו (של סיום המחלוקת שבין הצדדים – מ.א), מן הראוי שהחקירות שנפתחו במשרד החקלאות נגד הוטרינריות ד"ר נעה ברק וד"ר טלי אברהם לאחר פרוץ המחלוקת – לא תמוצינה (כפי שלא מוצו הליכים אחרים במהלך העתירה לשם השגת המטרה הנ"ל)". ואולם, חרף האמור לעיל, לא הופסקו החקירות ולפיכך קם הצורך להתייחס לנושא זה במסגרת פסק דין בעתירה, שיתר רכיביה נדחו, כאמור, בהסכמה.

 

4.      לאור האמור לעיל באשר לחשיבות הגלומה לציבור בסיום הסכסוך שבין הצדדים ובחידוש שיתוף הפעולה ביניהם ובשים לב למהות המעשים הנחקרים וכן למאמץ שנדרש על מנת להביא את הסכסוך האמור לכדי סיום, מן הראוי היה שלא למצות גם את החקירות הנ"ל. כפי שצוין לעיל, מהחומר שלפניי עולה כי החקירות נגד הוטרינריות מטעם העותרת החלו בעקבות תלונות שהגיש משיב 1 נגד העותרת בעיצומו של הסכסוך ביניהם. במצב שנוצר, אינטרס הציבור לחקור עד תום את התלונות הנדונות נסוג לכאורה מפני אינטרס הציבור לסיים את הסכסוך בין הצדדים מבלי להביא להכרעה שיפוטית את הטענה שהתלונות הוגשו נגד העותרת ושלוחיה מטעמים לא ענייניים. בנסיבות אלה, ובשים לב כאמור גם לאופי המעשים הנחקרים, לכאורה אין עניין לציבור בהמשך החקירות ואינטרס הציבור תומך בהפסקתן.

5.      עם זאת, בנסיבות הקיימות בית משפט זה אינו מוסמך להורות לרשויות החקירה במשרד החקלאות להפסיק את פעולות החקירה שבהן הן נוקטות, ולכן דין העתירה להידחות ככל שהיא נוגעת לעניין זה. יש להניח כי הגורמים הרלוונטיים – חקירתיים או שיפוטיים – ייקחו לתשומת ליבם את האמור בפסק דין זה.

 

 

6.      נוכח האמור לעיל, העתירה נדחית.

7.      אין צו להוצאות.

8.      המזכירות תודיע לצדדים.

 

 

ניתן היום, ז' בתמוז התשס"ט (29 ביוני 2009), בהיעדר הצדדים.

 

מוסיה ארד, נשיאה

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C5062E27871C2700422575E50055E6E2/$FILE/B18EF9894065F3A7422575E4002E6C52.html
תאריך: 
30/06/09
Case ID: 
8598_8
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : מוסיה ארד
מוסיה ארד
עורכי דין : א' גרין תמר קרניאל
א' גרין
תמר קרניאל
Powered by Drupal, an open source content management system