ח'ורי סמיר נ' המל"ל


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 001187/09

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת


 

07/07/2009


 

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר גבעתי בן יוסף

נציג ציבור (מעבידים): מר מוני סגל

בפני:

 

 


 

ח'ורי סמיר

בעניין:

התובע

אימן ח'ורי

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

 

נ  ג  ד


 


 


 

המוסד לביטוח לאומי


 

הנתבע

מהלשכה המשפטית

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

פסק דין


 

1.         התובע פנה לנתבע בתביעה להכיר בליקוי השמיעה ובטינטון מהם הוא סובל כפגיעה בעבודה.

לטענת התובע, לקה הוא בליקויים האמורים עקב עבודתו בתנאי רעש מזיק כפועל בעבודות בנייה.

 

מכאן התביעה שבפנינו.

 

2.         הנתבע הכיר בליקוי השמיעה ממנו סובל התובע כפגיעה בעבודה ולעניין זה אושרה התביעה עקרונית, כאמור במכתב הנתבע מיום 18.12.08, בד בבד דחה המל"ל את התביעה, ככל שהיא מתייחסת לטינטון מהטעם שלא מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 84א(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק").

 

3.         הצדדים הגיעו לידי הסכמה דיונית, לפיה התביעה תוכרע על סמך מסמכים לאחר הגשת סיכומים בכתב לעניין הסוגייה שבמחלוקת.

 

4.         מטעם ב"כ התובע הוגשו סיכומים בגדרם ביקש כי תביעת התובע תתקבל גם ביחס לתלונותיו בגין הטינטון, ובהקשר לכך הפנה הוא גם למסמכים הרפואיים שצורפו לסיכומיו המעידים, לדידו, על קיום תופעת הטינטון ממנה סובל התובע ועל היותו עונה לדרישות החוק.

5.         מטעם ב"כ הנתבע הוגשו סיכומים, בהם נטען כי התובע לא קיים אחר התנאים שנקבעו בסעיף 84א(ב)(3) לחוק, זאת ומאחר ולגישתה של ב"כ הנתבע, על פי המסמכים שהוצגו על ידי התובע אין לראותו כמי שסובל מרעש תמידי באוזניים והפרעה בתפקוד, כמתחייב מכח פרשנות אותו סעיף, וכן אין באותם מסמכים כדי להעיד על פניות חוזרות ונשנות כדרישת החוק.

 

            דיון והכרעה -           

6.         השאלה העומדת בפנינו בתובענה זו, הינה, אם כן, שאלת יישומו של סעיף 84א(ב)(3) לחוק ביחס לנסיבות העניין.

סעיף החוק קובע כתנאי להכרה בטינטון כפגיעה בעבודה (בנוסף לשאר התנאים המצטברים שנקבעו בו), ש"הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית".

 

7.         בעב"ל 53/08, לאוניד ברכליס נ' המוסד לביטוח לאומי (להלן: "עניין ברכליס") התייחס בית הדין הארצי לשורה ארוכה של ערעורים על פסקי דין של בתי הדין האזוריים הנוגעים לפרשנות שיש ליתן להוראות סעיף 84א' לחוק הביטוח הלאומי והכרה לאורו בליקוי שמיעה וטינטון כנובעים מחשיפה לרעש בעבודה.

            על פי דעת הרוב כפי שנקבעה בפסק דינו של כב' הנשיא ס.אדלר באותו עניין, נכללו הנחיות וקביעות ליישום התנאים העומדים בבסיס סעיף 84א' לחוק, כאשר בהקשר לפרשנותו של סעיף 84א(ב)(3) לחוק, נאמרו הדברים הבאים –

"על פי דרישת סעיף 84א(ב)(3) לחוק, הרי ש"הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית" (ההדגשה הוספה – ס.א.). בסעיף זה נקבעו איפוא תנאים מקדמיים כלקמן:

[א] פגיעה בתפקוד עקב הטינטון;

[ב] אשר חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי;

[ג] תיעוד ברשומה רפואית של הפניות לטיפול רפואי.

דרישות אלו תואמות את תכלית הסעיף. ליקוי שמיעה וטינטון דרכם להתפתח  משך זמן רב; בשלב שבו הליקויים האמורים מתחילים להציק למבוטח בפועל ולהפריע לתפקודו חזקה היא שהוא יפנה לבירור  בנדון, לבדיקות ולטיפול רפואי. זאת, במהלך הטבעי של חייו ולא לצורך הגשת תביעה בלבד.  ברשומות הרפואיות מתועדות, בין השאר, תלונות המבוטח. רעש תמידי באוזניים, היינו טינטון, מפריע למבוטח כאמור לעיל וגורם לסבל ואך סביר שהוא יזכיר סבל זה, על היבטיו מפריעי התפקוד, בביקוריו אצל רופאיו ויתלונן בגין זאת.

מכאן -  תנאי סעיף 84א(ב)(3) לחוק משקפים נאמנה את המציאות והתקיימותם במבוטח זה או אחר, מהווה אינדיקציה טובה לבחינת אותנטיות התלונות על טינטון".

 

מהקביעות שבפסה"ד עולה, כי הפניות החוזרות והנשנות המוזכרות בסעיף 84א(ב)(3) תחשבנה כעונות על תנאיו רק כל אימת שייכלל בהן אזכור של פגיעה בתפקוד, ואין די בכך כי המבוטח יציג אסמכתאות לכך שפנה לטיפול רפואי והתלונן על קיומו של טינטון ממנו הוא סובל, כדי להקים חזקה שהדבר נובע מהפרעה בתפקודו, כנטען על ידי ב"כ התובע.

 

8.         אשר על כן ועל רקע ההנחיות שבפסק הדין, להלן נבחן את התביעה שבפנינו.

מטעם התובע הוצגו שלושה רישומים רפואיים המתעדים רק אבחנות של טינטון ("הפניה למכון שמיעה" מתאריך 02.06.03, "בדיקת שמיעה" מתאריך 16.06.03 ומכתב מאת דר' גטאס ראיד מתאריך 14.07.03).

מבחינת תוכן הרשומים הנ"ל, לא ניתן למצוא בהן כל זכר לתיעוד ו/או תלונות מצידו של התובע שיש בהן כדי להעיד על פגיעה בתפקודו עקב הטינטון בכלל ופגיעה בתפקודו שחייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי בפרט. כל מה שנכתב באותם הרישומים הוא כי התובע סובל מפגיעה בשמיעה ורעשים באוזניים ו/או טינטון – הא ותו לא, כאשר בדיקות השמיעה מתאריכים 30.06.03, 28.02.07, 15.02.08 אינם מתעדים כל תלונה ביחס לטינטון ואף לא אבחנה כלשהי בעניין זה.

 

לפיכך, בנסיבות העניין, משלא נמצא תיעוד של תלונות חוזרות ונשנות על טינטון המעיד על פגיעה בתפקודו של התובע עקב הטינטון ממנו, לטענתו, הוא סובל, מוצאים אנו שלא טעה הנתבע בדחות את התביעה ככל שהיא נוגעת לסוגיית הטינטון העומדת בבסיס סעיף 84א(ב) לחוק.

 

9.         משכך, לא נותר אלא לדחות את התביעה שבפנינו.

            בהתחשב בכך שמדובר בתובענה למימוש זכויות מתחום הבטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות.

 

10.       כל צד רשאי להגיש ערעור על פסה"ד לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

 

ניתנה היום ט"ו בתמוז, תשס"ט  (7 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.                                                                                                                   

 

___________________            ______________            _______________

        ורד שפר, שופטת                  נציג ציבור (עובדים)           נציג ציבור (מעבידים)          

                נשיאה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4C51A27B3AD9E552422575EC00595D82/$FILE/AC0F961B1F6B5B1E422575E5003072C0.html
תאריך: 
07/07/09
Case ID: 
1187_9
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ורד שפר
כב' השופטת ורד שפר
עורכי דין : אימן ח'ורי
אימן ח'ורי
Powered by Drupal, an open source content management system