מטרופוליס יזום נ. אשב"ד וייסמן


 

   

בתי המשפט

עא 002403/08

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו

בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 

8.7.09

תאריך:

כב' השופט ישעיהו שנלר – אב"ד

כב' השופט ד"ר קובי ורדי

כב' השופטת רות לבהר שרון

בפני:

 1. מטרופוליס יזום השקעות ונכסים (1993) בע"מ

2. אנגלו סכסון סוכנות לנכסים (ישראל) בע"מ

בעניין:

המערערות

ע"י ב"כ עו"ד אופיר שליטנר

 


 

נ  ג  ד


 

1 . אשב"ד וייסמן בע"מ

2 . ב.ס.ר מהנדסים בע"מ

המשיבות

ע"י ב"כ עוה"ד גל הררי וגב' נעמי ארגמן

 

 

פסק דין

 


1.      הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בדרך של פשרה וללא מתן נימוקים לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 כמפורט בפרוטוקול הדיון מיום 08/07/2009.

2.      לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בהודעת הערעור ובעיקרי הטיעון, תוך שלקחנו בחשבון, בין היתר, את ההליכים בבית משפט קמא ואת העובדה שאנו יושבים כערכאת ערעור ולא כערכאה ראשונה, אנו פוסקים כי המשיבה תשלם למערערות בגין שכר טרחת עורך דין, מעבר לסכום שנפסק בפסק הדין של בית משפט קמא, סכום של 35,000 ¤ בתוספת מע"מ כדין נכון להיום. סכום זה כולל גם את ההוצאות בגין הערעור.

3.      הערבות הבנקאית שהפקידו המערערות תוחזר למערערות באמצעות בא כוחן.

4.      המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ט"ז בתמוז תשס"ט (8 ביולי 2009).

                                                                               

רות לבהר??שרון, שופטת

 

ד"ר קובי ורדי, שופט

 

ישעיהו שנלר, שופט

אב"ד

קלדנית: א' ס'

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A65C4674EA5E3617422575ED005B0DFF/$FILE/EDF2ECBCB9E9F3D6422575ED0029BA81.html
תאריך: 
08/07/09
Case ID: 
2403_8
Case type: 
עא
סיווגים
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : אופיר שליטנר
אופיר שליטנר
Powered by Drupal, an open source content management system