אלון השכרת רכב )1965( נ. אדרי


 

   

בתי המשפט

א  003298/08

בית משפט השלום באר שבע

בתיק עיקרי:  003298/

14/07/2009

תאריך:

כב' השופטת מיכל וולפסון

בפני:

 

 

 
 

אלון השכרת רכב (1965) בע"מ

בעניין:

התובעת


 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 

1. אדרי אליהו

2. ניני יחיאל


 

הנתבעים

האוזמן ואח'

ע"י עו"ד


 


 

(המודיע)

נ   ג   ד


 


 

צד שלישי


 

אדרי אליהו


 


 

 

פסק דין- הודעת צד שלישי

 


הנתבע מס' 1 נתבע על ידי התובעת וכמו כן נשלחה לו הודעת צד ג' ע"י הנתבעת מס' 2, מעסיקו. הוא העיד בתיק העיקרי ולא התייצב לדיון הנוסף לחקירתו כצד שלישי. הוא גם לא הגיש סיכומים. על פי רישומי המזכירות הוא קיבל את סיכומי המודיעה.

 

בתיק העיקרי חוייבו הנתבעים ביחד ולחוד, הנתבע מס' 2 העסיק את הנתבע מס' 1.

 

הנתבע מס' 1 היה הנהג שהיה אחראי לפגיעה ברכב התובעת (פסק דין בתיק העיקרי).

 

טענות ההגנה של צד שלישי כוללות גם את הגנתו כנגד התביעה. בתיק העיקרי נדחתה גרסתו. לגבי התביעה של המעביד נגדו (המודיע) – נטען כי המעביד חב בנזק ו/או המבטחת שלו. בהעדר ראיות או סיכומים מטעם צד שלישי, טענות הגנה אלה נדחות.

 

צד שלישי גם עתר לשלוח הודעות צד שלישי נגד המבטחת של המודיע. הוא נעתר אולם מי שסייע בידו להכין את הבקשה פירט את המבטחת בהנמקה ולא בכותרת ולכן באופן מעשי הודעת צד שלישי אושרה רק לצדדים בכותרת לבקשה.

 

בהעדר התייצבות, הנתבע מס' 1, ואי הגשת סיכומים – הודעת צד שלישי שלו נדחית.

 

צד שלישי העיד וגם טען בתיק העיקרי שהתאונה שנגרמה כי כאשר התקרב לרמזור וראה שהמופע מתחלף הוא בלם אך גלגלי המשאית ננעלו והוא נכנס לנתיב השמאלי וכך פגע ברכב התובעת. גרסה זו לא הוכחה, והתביעה בתיק העיקרי התקבלה.

 

בנסיבות שהנתבע מס' 1 אמנם לכאורה הסתייע בעזרה מקצועית אך ייצג את עצמו ולכן קרו התקלות, הודעת צד שלישי נגד המבטחת נדחית. אין צו להוצאות.

 

יחד עם זאת אוסיף כי הפעלת הביטוח היא הזכות של המבוטח, המעביד, הנתבע מס' 2, ולא של הנתבע מס' 1, הנהג. לכן, סיכויי קבלת הודעת צד שלישי נגד המבטחת של הנתבע מס' 2, לא היו גבוהים.

 

מכל הטעמים במצטבר, הודעת צד שלישי ששלח הנתבע מס' 2 מתקבלת. צד שלישי, הנתבע מס' 1, ישלם לנתבע מס' 2 את הסכומים שחוייב בהם הנתבע מס' 2 בתיק העיקרי.

 

אני מחייבת את צד שלישי לשלם למודיע את הסך של 4,880 ¤ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 01.12.03 ועד ליום התשלום המלא בפועל, וכן הוצאות משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום ההוצאה ועד ליום התשלום המלא בפועל וכן שכ"ט עו"ד בסך של 912 ¤ כולל מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

ניתן היום כ"ב בתמוז, תשס"ט (14 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי באר שבע.

 

מיכל וולפסון, שופטת

קלדנית: ב. סיגל


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0796FBAD1C8C85D7422575F3005946FD/$FILE/D92D04488E603495422575DF002D73DD.html
תאריך: 
14/07/09
Case ID: 
3298_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : (המודיע)
(המודיע)
Powered by Drupal, an open source content management system