אלקובי נ. עזיקרי


 

 

בתי המשפט

א  062118/07

בית משפט השלום תל אביב-יפו

62118.1/07

14/07/2009

 תאריך:

כב' השופטת עידית ברקוביץ'

לפני:

 

 

 


 

1 . אלקובי יוסף

2 . אלקובי דליה

בעניין:

התובעים/נתבעים שכנגד

עו"ד גנים יעקב

ע"י ב"כ


 


 

נ  ג  ד


 


 

עזיקרי גלעד


 

הנתבע/ תובע שכנגד

עו"ד קופר צבי

ע"י ב"כ


 


פסק דין


בפני תביעה כספית על סך 51,000 ¤ ותביעה שכנגד על סך 26,960 ¤.

רקע

התובעים הם בעלי הדירה ברחוב דרך ההגנה 126/19 תל אביב (להלן:"הדירה"). הנתבע הוא איש מקצוע המבצע עבודות שיפוצים.

ביום 29/03/07 נחתם בין התובעים לנתבע  הסכם שיפוץ (להלן: "הסכם השיפוץ").

בהתאם להסכם השיפוץ, היה על הנתבע לבצע עבודות בדירתם של התובעים בהתאם לתוכניותיו של האדריכל מר איתי כהן  וזאת תוך 30 ימי עבודה.

 

עבור העבודות היה על התובעים לשלם לנתבע סך של 48,000 ¤. בפועל שילמו התובעים לנתבע  29,400 ¤.

 

המסגרת הדיונית

הצדדים הסכימו למנוי מומחה מוסכם מטעם בית המשפט.

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יכריע בתביעה ובתביעה שכנגד בדרך של פשרה ללא הנמקה לאחר סיכומים בעל פה.

 

חוות דעת מומחה בית המשפט

מכח הסכמת הצדדים מונה המהנדס מר נתן גרשוני כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה").

 

בחוות דעתו מיום 22/4/08 קבע המומחה:

א.         בדירת התובע קיימים ליקויים בעבודות שבוצעו על ידי הנתבע...ושמוערכים במחירי היום ב- 6000 ¤ ובתוספת 10% בגין פיקוח הנדסי ו- 15.5% מע"מ, בסך של 7,623 ¤".

ב.         בדירת התובע בוצעו שינויים ותוספות. לאחר הביקורת....אני סבור שהנתבע זכאי לתשלום (לפני מע"מ) בסך 14,810 ¤ ובתוספת מע"מ בסך 17,106 ¤".

 

בתשובה לשאלות הבהרה מטעם ב"כ התובעים, השיב מומחה בית המשפט כי עלות תיקון הליקויים בסעיפים 1.1., 3.7, 3.8 לחוות דעתו,  אשר לגביהם נקבע כי אין חובת תיקון על הנתבע, עומדת ע"ס 45,000 ¤ ( לא כולל שכר טרחת פיקוח ומע"מ).

 

באשר לשאלה אם ניתן היה ליישר את הקירות השיב מומחה בית המשפט :

" תשובתי כן, אולם בעלות לא סבירה. כפי שציינתי בחוות דעתי, אין אני סבור שעבודה כזאת- שמשמעותה חורגת בהרבה מעבודות שיפוץ- הוזמנה בהסכם עם הצדדים".

תמצית טענות התובעים (והנתבעים בתביעה שכנגד)

לטענת התובעים הנתבע איחר במועד סיום העבודה וביצע עבודה רשלנית כך שעבודות השיפוץ לא נסתיימו ולא בוצעו כמתחייב וכל זאת בניגוד להסכם.

התובעים מבקשים לחייב את הנתבע בסכומים כדלקמן:

עלות תיקון הליקויים לפי חוו"ד מהנדס מטעמם בסך 35,186 ¤.

10,000 ¤ פיצוי בגין הפרת ההסכם.

7,000 ¤ בגין אי מתן שירות לתיקונים.

20,000 ¤ בגין עגמת נפש, טרחה , אי נוחות, פניה למומחים ומניעת הנאה מהדירה.

 

לטענת התובעים, הנתבע הפסיק את העבודות בדירה בלא שסיימן ועזב את המקום תוך ניתוק קשר עימם, כך שאין לו עוד זכות לסיים את העבודות בעצמו.

 

התובעים מביעים השגות כנגד חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט וטוענים כי חרג מסמכותו בכך שפרש את ההסכם שנערך בין הצדדים ובנוסף, התייחס לטענות הנוגעות לעבודות נוספות שביצע התובע, אשר אינן מופיעות בחוות דעת המומחה מטעמם.

 

התובעים טוענים כי בניגוד לעמדת מומחה בית המשפט, ההסכם כלל ביצוע עבודת יישור קירות בדירה.

 

תמצית טענות הנתבע והתובע בתביעה שכנגד

הנתבע הגיש כתב הגנה ותביעה שכנגד ע"ס 29,960 ¤.

הנתבע טוען, כי תימחר וביצע את עבודות השיפוץ לפי המפרט וההנחיות שקיבל מהאדריכל מטעם התובעים.

לטענת הנתבע , אין הוא אחראי לליקויים הנטענים על ידי התובעים משום שאינם כלולים בהסכם השיפוץ ולפיכך לא תומחרו.

 

הנתבע טוען כי לא שולם לו שכרו במלואו והתובעים נותרו חייבים לו סך של 18,600 ¤.

הנתבע טוען, כי במהלך השיפוץ בקשו התובעים שינויים ותוספות ועל כן יש לחייב את התובעים לשלם לו בנוסף ליתרת החוב, גם סך של  8,360 ¤ לפי חוו"ד מומחה מטעמו.

הכרעה    לאחר שבחנתי ביסודיות את החומר שבפני ונתתי דעתי לכל אחת מטענות הצדדים כפי שהועלו בכתבי הטענות ובסיכומים בעל פה, הריני קובעת כדקלמן:

 

התביעה ( ת.א. 62118/07 ) תידחה.

התביעה שכנגד ( ת.א. 62118.1/07 ) תידחה.

כל צד ישא בהוצאותיו.

 

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

 

ניתן  היום כ"ב בתמוז, תשס"ט (14 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                                                 

­                                                                               

עידית ברקוביץ', שופטת


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/62A8BA81B15C04DC422575F30059A943/$FILE/D0BB89F3201EAF1D422575ED003D6ABD.html
תאריך: 
14/07/09
Case ID: 
62118_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : עידית ברקוביץ'
עידית ברקוביץ'
עורכי דין : גנים יעקב קופר צבי
גנים יעקב
קופר צבי
Powered by Drupal, an open source content management system