גנים ליאור נ. המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול"


 

   

בתי המשפט


 

א  012191/06

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

14/07/2009

תאריך:

כב' השופטת מיכל שריר

בפני:

 

 

גנים ליאור

בעניין:

התובע

אנושי שחר

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול"

הנתבעת

רפפורט צבי

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין


 

1.       התובע יליד 1983, נפגע ב- 3 תאונות דרכים ביום 22.2.05 (להלן: "התאונה הראשונה"), ביום 8.7.05 (להלן: "התאונה השניה") וביום 11.6.06 (להלן: "התאונה השלישית") .

          אין מחלוקת לגבי חבותה של הנתבעת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.

          המחלוקת היחידה הינה לגבי גובה הנזק, לגביה הסמיכוני הצדדים לפסוק על דרך הפשרה, מכוח סמכותי לפי סעיף 4ג' לחוק הנ"ל. 

 

2.       קביעת הנכות

          א.      כתב התביעה הוגש במקורו בגין שתי התאונות הראשונות ובהחלטתי מיום 30.5.06 הוריתי על מינויו של ד"ר אגסי כמומחה בתחום האורתופדיה.

 

          ב.      ביום 10.7.06 התרתי לתובע לתקן את כתב תביעתו ע"י הוספת התאונה השלישית וביום 20.2.07 הוריתי לד"ר אגסי להתייחס בחוות דעתו לשלושת התאונות כאחת.

 

          ג.       ד"ר אגסי בדק את התובע ביום 12.8.07 ובחוות דעתו מיום 9.9.07 קבע כי לתובע נותרה נכות לצמיתות בשיעור 5% בגין התאונה השניה בלבד.

 

          ד.      בדיעבד הסתבר, כי  ביום 27.8.07 כשבועיים אחרי הבדיקה ע"י ד"ר אגסי וכשבועיים לפני המצאת חוות דעתו קבעה הווע"ר של המל"ל כי לתובע לא נותרה נכות לצמיתות כתוצאה מפגיעתו בתאונה הנדונה.

 

          ה.      הנתבעת מלינה כנגד התנהלותו של התובע שלא גילה קביעת המל"ל, אלא בישיבת ה- 4.6.08 (עמ' 2 לפרוטוקול) לאחר הגשת תחשיבי נזק וקבלת הצעת בימ"ש. גם אם החלטת המל"ל התקבלה במשרד ב"כ התובע לאחר הבדיקה אצל ד"ר אגסי, ניתן להניח כי במועד בדיקתו של התובע ע"י ד"ר אגסי ידע כבר כי הוא מוזמן לבדיקה ע"י הווע"ר של המל"ל שבועיים אח"כ. בנסיבות אלה, חובה היה עליו לגלות את עצם הגשת התביעה למל"ל ומועד הווע"ר  כיוון שאז לא היה מתמנה ד"ר אגסי כאמור ברע"א 1619/93 אליהו חב' לביטוח בע"מ נ' טטרו פד"י מז' (4) 89, 96 הסיפא לס"ק 6 א'.

 

          ו.       לא זו אף זו, אלא שכאמור בסע' 6 ב' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה – 1975: "נקבעה עפ"י כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה עפ"י חוק זה".

 

          ז.      מועד שמיעת הראיות בתביעה, כאמור ברע"א 1619/93 אליהו חב' לביטוח בע"מ נ' טטרו הינו מועד הגשת חוות הדעת של המומחים הרפואיים (שם בעמ' 97 סע' 7 סיפא וכן רע"א 8598/07 והבה נ' הראל חב' לביטוח בע"מ סע' 6 לפסה"ד).

 

          ח.      מאחר ובענייננו, קביעת המל"ל מועדה לפני מועד הגשת חוו"ד ד"ר אגסי  היא המחייבת לפי סע' 6 בחוק הפלת"ד ולא נותר לי אלא לקבוע, כי לתובע לא נותרה נכות כתוצאה מפגיעתו בתאונות הנדונות.

 

 

 

3.       התאונה הראשונה

          א.      בתאונה הראשונה נחבל התובע ברגל שמאל. בחדר מיון נמצאה רגישות במישוש מעל קרסול שמאל, נמצא פצע שפשוף ותנועות כף הרגל והקרסול מכאיבות.

                   פצעי השפשוף חוטאו ונחבשו והתובע שוחרר בלא שאושפז, עם המלצות לאנלגטיקה לפי הצורך, קירור מקומי ל- 24 ש', הרמת רגל שמאל מעל גובה עכוז, פעילות לפי יכולת, המשך מעקב רפואי ו- 4 ימי מחלה.

 

          ב.      משלא הוכח המשך מעקב רפואי ו/או נזק מיוחד כלשהוא, זכאי התובע לפיצוי בגין כאב וסבל בלבד בסך -.360 ¤.

 

4.       התאונה השניה

          א.      בתאונה השניה נפגע התובע באצבע 4 ביד ימין, ירך ימין וקרסול ימין. צילומי הרנטגן בחדר מיון הראו שבר ללא תזוזה של שורש כף יד מימין ושבר של הגליל המקורב באצבע 4 יד ימין.

                   השבר שוחזר וקובע בגבס למשך כחודש. לתובע נגרמו פצעי שפשוף גם בקרסול ימין וברך שמאל .

 

          ב.      התובע קיבל טיפולי פיזיוטרפיה וריפוי בעיסוק.

 

          ג.       התובע היה באי כושר עד יום 10.10.05.

 

          ד.      מאחר והתובע נפגע בתאונה זו גם בראשו והתלונן על סחרחורות וטשטוש, המליץ ד"ר אגסי על מינוי נוירולוג.

 

          ה.      ד"ר הרינג אשר התמנתה כמומחית בתחום הנוירולוגיה, שללה הוותרות נכות לצמיתות, אך סברה כי בעקבות הפגיעה הנוירולוגית בתאונה זו, סבל התובע מנכות זמנית בשיעור 10% במשך 6 חודשים.

 

          ו.       עובר לתאונה, השתכר התובע בממוצע  -.5,165 ¤ ועל כן הפסיד בתקופת אי הכושר -.15,495 ¤ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק סה"כ -.19,996 ¤.

 

          ז.      התובע לא המציא ולו בדל ראיה על הוצאה כלשהיא וממילא משהוכרה התאונה כתאונת עבודה, כמשמעה על פי דין זכאי התובע כי המל"ל ישא בכל הוצאותיו לרבות הוצאות נסיעה לקבלת טיפולים רפואיים עפ"י תקנות הבטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה) תשכ"ח - 1968.

 

         ח.      התובע היה באי כושר 3 חודשים, מתוכם היתה ידו הימנית מגובסת למשך כחודש ועל כן סביר כי נזקק לעזרת אימו החורגת מהמקובל ביחסי משפחה בין בן בן  22  לבין אימו, אותה אני מעריכה ב- -.1,500 ¤.

 

         ט.      לתובע נגרמו כאמור שני שברים ביד ימין, ידו גובסה למשך חודש, הוא נזקק לטיפולי פיזיוטרפיה וריפוי בעיסוק וסבל מנכות נוירולוגית בשיעור 10% למשך חצי שנה, בנסיבות אלה, נראה לי לנכון לפצותו בגין כאב וסבל בסך -.15,000 ¤.

 

         י.       משלא נותרה לתובע נכות לצמיתות, אין מקום לפסיקת פיצוי עבור העתיד.

 

         יא.     מסכום הפיצוי יש לנכות את דמי הפגיעה שקיבל התובע מהמל"ל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום כל תשלום, סה"כ -.14,050 ¤.

 

5.         התאונה השלישית      

          א.      בתאונה השלישית שוב נפגע התובע ביד ימין ונגרמו לו שפשופים בגפיים תחתונות.

                   בצילום בחדר מיון הועלה חשד לשבר בעצם הסירה ביד ימין והיד גובסה.

                   התובע, שוחרר בלא שאושפז עם המלצות לטיפול תרופתי, משככי כאבים לפי הצורך ו- 5 ימי מחלה.

 

          ב.      התובע היה באי כושר עד יום 29.6.06.

 

          ג.       התובע לא הוכיח נזק מיוחד בעקבות פגיעתו בתאונה זו, אך מאחר וידו גובסה, אני מעריכה העזרה לה נזקק ב- -.500 ¤ ואת הפיצוי בגין כאב וסבל בסך -.7,200 ¤.

 

6.       לאור האמור לעיל, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן:

          א.      בגין התאונה הראשונה                     -.360              ש"ח

          ב.      בגין התאונה השניה:

                   1)      הפסדי השתכרות                    -.19,996          ש"ח

                   2)      עזרה                                      -.1,500           ש"ח

                   3)      כאב  וסבל                              -.15,000          ש"ח

          ג.       בגין התאונה השלישית                     -.7,700           ש"ח

                   סה"כ                                              -.44,556          ש"ח

                   בניכוי תקבולי המל"ל                      -.14,050          ש"ח

                   סה"כ                                                                  -.30,506            ש"ח

 

          בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל, אגרת משפט וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 13% + מע"מ.

 

7.       הגזברות תגבה אגרה על פי תקנה 5 (ב) (2) (ב) לתקנות  בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007.

 

8.       מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק מהחלטתי ישירות לב"כ הצדדים עם אישור מסירה.

 

ניתן היום כ"ב בתמוז, תשס"ט (14 ביולי 2009) בהעדר הצדדים

                       

מיכל שריר, שופטת


קלדנית: מרי ל.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F7B0294E9AE0B548422575F30059DF3F/$FILE/84B9621A75A8B4C6422575F20042B32B.html
תאריך: 
14/07/09
Case ID: 
12191_6
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר
עורכי דין : אנושי שחר רפפורט צבי
אנושי שחר
רפפורט צבי
Powered by Drupal, an open source content management system