רחל רוזנבלום נ. חסידים יצחק


 

   

בתי המשפט

הפ 000103/08

בית המשפט המחוזי בנצרת

 

14/07/2009

תאריך:

כב' השופט אשר קולה

בפני:

 

 1. רחל רוזנבלום

2. ליפשיץ אברהם

3. ליפשיץ מזל

בעניין:

המבקשים

י. פיניאן ואח'

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

1. חסידים יצחק

2. חסידים יהודה

3. חסידים יקוטיאל

עזבון המנוחה חסידים  טאוס ת.ז. 6978635

4. חסידים יצחק

5. חסידים יהודה

6. חסידים יקוטיאל

7. חסידים לאה

8. בקאל רבקה

9. לוי אסתר

10. חסידים ניסן

11. חסידים יעקב

12. אדרי יפה

13. חסידים אליהו

14. חסידים מנשה

משיבים 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13 ו- 14 ע"י ב"כ עו"ד אורי בנקי

המשיבים

 


 

פסק - דין


 

1.         בפניי בקשה אשר הוגשה בדרך של המרצת פתיחה למתן פסק דין הצהרתי המצהיר, כי המבקשים 2 ו-3 (להלן:"ליפשיץ"), זכאים לרשום הערת אזהרה לטובתם ו/או לטובת בנק למשכנתאות ו/או לטובת כל בנק או גוף מסחרי אחר ממנו ייטלו הלוואה ו/או לטובת צד ג' כלשהו, על המקרקעין הידועים כגוש 13942 חלקה 23 בראש פינה (להלן:"המקרקעין") בהתייחס לזכויות המבקשת מס' 1 בקרקע (להלן: " רוזנבלום"), הכל בהתאם להסכם מכר מיום 11.06.08 למכירת זכויות רוזנבלום לליפשיץ בקרקע.  כמו כן לקבוע, כי ליפשיץ זכאים לרשום זכויותיהם ולהירשם כבעלים בקרקע על זכויות רוזנבלום, הכל בהתאם להסכם המכר.

 

2.         ביום 11.06.09 נתקבלה הודעה מוסכמת על הסדר דיוני כדלקמן:

 

"1.   המשיבים שכאן יסכימו לרישום הערת אזהרה ע"ש המבקשים 2 ו-3 ובתמורה לכך יקבלו המשיבים תמורה בשיעור אותו יפסוק בית המשפט הנכבד לפשרה בהתאם להוראות סעיף (79א) לחוק בתי המשפט.

2.     הצדדים ישטחו את טענותיהם בפני בית המשפט הנכבד בענין שיעור הסכום הראוי בכתב- המבקשים הטוענים כי אין עליהם לשלם כלל עד ליום 25.06.09 והמשיבים הטוענים כי הם זכאים לתשלום עד ליום 05.07.09.

3.     ככל שיקבע סכום כלשהו לתשלום, הסכום האמור ישולם לידיו הנאמנות של ב"כ המשיבים מתוך תמורת המכר בעסקת המכר בין המבקשים וזאת באמצעות ב"כ המבקשים עו"ד יוסף פניאן, כנגד חתימה על הסכמה להעברת הערת האזהרה. הסכום לא יעבור לידי המשיבים אלא מייד לאחר רישום הערת אזהרה בפועל לובת המבקשים 2-3 בפועל, אשר תרשם בהקדם האפשרי.

4.     ככל שישולם סכום כלשהו, הסכום יחולק בין המשיבים בשיעור חלקם במקרקעין".

 

3.         בישיבה מיום 14.06.09 ניתן פסק דין חלקי כנגד המשיבים 7, 9 ו-12 זאת בהעדר הופעה ומשהוצגו בפניי אישורי מסירה כדין. כן אישרתי באותו מועד את ההסדר הדיוני  שבין המבקשים כולם למעט המשיבים 7,9 ו-12  אשר סומן באות א'.

 

4.         לאחר שעיינתי בחומר הנמצא בתיק, לרבות סיכומי הצדדים בכתב, הנני  לפסוק בדרך של פשרה כדלקמן :

 

בתמורה לרישום הערת אזהרה  על שם ליפשיץ ישלמו ליפשיץ למשיבים סך של 40,000 ¤. הסכום ישולם בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-4 להסדר הדיוני המסומן א'.

 

5.         כל צד ישא בהוצאותיו.

 

ניתן היום כ"ב בתמוז, תשס"ט (14 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

 

המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.

 

                                                                               

אשר קולה, שופט


 

 

000103/08הפ - סיגלית בן יהודה

 


 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0DDCB313B46430F8422575F30059E7C7/$FILE/EAEE6613AF76EC93422575F2004C4412.html
תאריך: 
14/07/09
Case ID: 
103_8
Case type: 
הפ
סיווגים
עורכי דין : אורי בנקי
אורי בנקי
שופטים : אשר קולה
אשר קולה
Powered by Drupal, an open source content management system