מוסך יהודה ויא נ. מרגוליוס תומ


 

 

ב ת י  ה מ ש פ ט

א  150588/09

בית משפט השלום תל אביב-יפו


 

15/07/2009

 תאריך:

כבוד השופט יאיר דלוגין

לפני:

 

 

 


 

מוסך יהודה ויאיר בע"מ

בעניין:

התובעת

עו"ד אשר-קשטן אורלית

ע"י ב"כ


 


 

נ  ג  ד


 


 

מרגוליוס תומר אמיל


 

הנתבע

עו"ד אלי סבן

ע"י ב"כ


 


 


פסק דין

 


התובעת הגישה נגד הנתבע, תביעה על סך 2,224 ¤ בגין חוב עבור תיקון שבוצע ברכב הנתבע במוסך התובעת. טענת ההגנה המרכזית של הנתבע הנה כי קיבל מהתובעת רק הצעת מחיר והרכב כלל לא תוקן על ידי התובעת, אלא תוקן במוסך אחר.

 

הצדדים הסכימו שבית המשפט יפסוק בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, ללא נימוקים.

 

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות והתרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, החלטתי לחייב את הנתבע לשלם לתובעת, לסילוק כל טענה מכל מין וסוג שהוא הקשורה בתיק זה, סך של 1,500  ¤ בגין התביעה וכן את אגרת המשפט והכול בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל, וכן שכר טרחת עו"ד מופחת בסך של 300 ¤ + מע"מ. כל הסכומים שנפסקו ישולמו תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לנתבע.

 

ניתן היום, כ"ג בתמוז, תשס"ט (15 ביולי 2009), בלשכתי.

                                                                               

יאיר דלוגין, שופט

 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/187E7DC2643A2106422575F400623585/$FILE/254CF8C0629B7ECA422575F4003F4A2D.html
תאריך: 
15/07/09
Case ID: 
150588_9
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : יאיר דלוגין
יאיר דלוגין
עורכי דין : אלי סבן אשר-קשטן אורלית
אלי סבן
אשר-קשטן אורלית
Powered by Drupal, an open source content management system