גבאי שמעון נ. רשם הקבלנים


 

   

בתי המשפט

וע 1426/08

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

 

04/01/2009

תאריך:

ועדת ערררישום קבלנים

בראשות השופט בר-אופיר דוד – יו"ר הועדה

עו"ד ציפין זיוה, חברת ועדה

עו"ד רם סימיס, חבר ועדה

רוזיליו רפאל, חבר יועץ

זילברמינץ יוסף, חבר יועץ

בפני:

 

 

 

 גבאי שמעון

בעניין:

מערער

ע"י ב"כ עו"ד שרקאוי יוסף

 


 

נ  ג  ד


 

רשם הקבלנים – פרקליטות מחוז ת"א

משיבה

ע"י ב"כ עו"ד אדר

 

 

 


פסק דין

 


העורר שמעון גבאי הגיש בקשה לרישום בפנקס הקבלנים, בענף בניה 100, שעניינו קבלנות בנין. הבקשה הוגשה לפי הנטען על בסיס כישוריו האישיים, לפי סעיף 4(א)(3) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969.

 

העורר הוא בוגר קורס קבלנות במכללת "אלפא" בנצרת, והוא מבקש להרשם בפנקס הקבלנים, על סמך היותו "מנהל פרוייקטים".

 

ראוי להדגיש, כי העורר עצמו אמר בועדה, כי המונח "מנהל פרוייקט" שבתצהירו – איננו מדוייק, והוא פעל כראש צוות פועלים שכיר. לשאלת הועדה המייעצת, האם יוכל להציג תלושי שכר, הוא השיב תחילה בחיוב, אך מאוחר יותר חזר בו ואמר כי היו בינו לבין מזמיני העבודה הסכמים לגבי סכומים קבועים מראש.

 

למרבה הצער הוברר לנו, כי העורר עבד במשך זמן כקבלן בלא שהיה רשום בפנקס הקבלנים, והוא אכן הובא לדין והודה בעובדות הכלולות בכתב האישום.

חסד עשה בית המשפט עם העורר שלא הרשיע אותו, אולם, הודאתו מעידה כמאה עדים על כך שעבר את העבירות המצויינות בכתב האישום.

 

מה שברור הוא, שהעורר אכן עבד כראש צוות פועלים ולא כמנהל עבודה. אולם, עבודתו באה בעבירה, ועל כן, לא יכול היה רשם הקבלנים להכיר בה כתקופת נסיון המכשירה את העורר לרישום בפנקס הקבלנים. יתר על כן, נראה מתוך הנתונים, כי העורר לא היה כלל מנהל עבודה ועל כן לא היה יכול לרכוש נסיון בתור שכזה.

 

העורר הינו בעל תעודת בוגר קורס קבלנים בענף 100, ממכלת "אלפא" בנצרת. והוא מבקש להתבסס על הכשרה זו לפי תקנה 2(ב) לתקנות מנהלי עבודה. אולם, מצב הדברים הוא, כי בימים אלה ממש מתנהלת חקירה על ידי משרד התמ"ת באשר לקורסי הקבלנות שמבוצעים על ידי מכללות שונות. כמובן שאיננו מתייחסים לגופו של ענין, אולם אנו מתייחסים לעצם קיום החקירה הזאת, וכפי שהוברר לנו – משרד המסחר והתעשיה השעה את ההסתמכות על התעודות שניתנות על ידי המכללות. ככל שעסק העורר בבניית עבודות הנוגעות לשלד הבנין – עבודות אלה חייבות להתבצע רק על ידי קבלן רשום בענף, בהתאם לסוג ואופי העבודה, אלא שהעורר איננו - ולא היה - קבלן רשום.

אנו מבקשים מרשם הקבלנים למסור לועדה דוח על התקדמות הבדיקה במשרד התמ"ת. לדעתנו, יש לבצע את החקירה, ביסודיות ובמהירות, כדי שבוגרי המכלולות יידעו מהו מעמדם המקצוני.

 

תמימי דעים אנו עם עמדתה של המדינה, כי הכשרה בדיעבד של עבודה, שנעשתה בניגוד לחוק, ובייחוד, לצורך חישוב ותק הנדרש מכח החוק – הכשרה כזו עושה פלסתר את חוק רישום קבלנים ופוגעת בתכליתו. לא יתכן שחוטא יצא נשכר מפעולותיו.

עיקר הדברים הוא, שלא מצאנו פגם בסבירותה של החלטת הועדה והרי ברור שלא באנו להפעיל את שיקול דעתנו במקומה. שיקול דעתה היה סביר ואין להתערב בו.

הערר נדחה בזאת.

 

העורר ישלם למשיבה שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח + מע"מ כחוק והפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

 

המזכירות תשלח העתק פסק דין זה לב"כ הצדדים.

 

 

ניתן היום ג' בכסלו, תשס"ט (30 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

 

_______________     ___________   ___________  __________  ____________

השופט בר-אופיר דוד    עו"ד ציפין זיוה   עו"ד רם סימיס   רוזיליו רפאל   זילברמינץ יוסף

יו"ר הועדה                      חברת ועדה          חבר ועדה          חבר יועץ            חבר יועץ


קלדנית: חנה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5103DFC399A96E924225753400559E90/$FILE/1FF9ED8549D9D466422575110049B3EB.html
תאריך: 
04/01/09
Case ID: 
1426_8
Case type: 
וע
סיווגים
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : השופט בר-אופיר דוד
השופט בר-אופיר דוד
עורכי דין : אדר שרקאוי יוסף
אדר
שרקאוי יוסף
Powered by Drupal, an open source content management system