המוסד לבטוח לאומי נ' סדן הרצל


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 004003/08

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

5/1/2009

כב' השופטת אפרת לקסר

בפני:

 

 


 

המוסד לבטוח לאומי

בעניין:

המערער

 ע"י ב"כ עו"ד ספורטה

 


 

נ  ג  ד

 


 

סדן הרצל

 

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד אדרי


 

 

פסק דין

 

1.         לפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 25.6.08, (תחום נפגעי עבודה), (להלן: "הועדה לעררים"), אשר קבעה למשיב נכות צמיתה בשיעור 54%, (36% נכות בצירוף 18% נכות בעקבות הפעלת תקנת 15).

שיעור הנכות כאמור נקבע עפ"י סעיפים 37 (7) ב' ו- 32 (2) א' III לרשימת הליקויים כאמור בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 (להלן: "התקנות").

 

2.         רקע עובדתי:

א.        ועדה רפואית מדרג ראשון, מיום 6.5.08 (להלן: "הועדה מדרג ראשון") קבעה למשיב נכות צמיתה בשיעור 36% (כולל הפעלת תקנה 15).

ב.         המשיב הגיש ערר על החלטת הועדה מדרג ראשון.

ג.         ביום 25.6.08 התכנסה הועדה לעררים נשוא פסק דין  זה וקבעה כדלקמן:

"הועדה קובעת נכות כדלקמן: 20% בגין הגבלה בתנועות עמוד שדרה מותני לפי סע' 37 (7) ב', ולעניין השיתוק, הועדה משנה את הסעיף ומעניקה סעיף אחר במקום זאת- ל- סע' 32 (2) א' III – 20%".

 

3.         לטענת ב"כ המערער, טעתה הועדה לעררים בקובעה נכות כפולה וחופפת נוירולוגית ואורטופדית בניגוד לסע' 37 (10) ב' לתקנות, לפיו כשקיימות הפרעות במצב של בקע דיסקוס, יקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד השדרה המתאים או בהתאם לממצא הנוירולוגי. כאשר עסקינן בנפגע הסובל הן מהגבלה בעמוד שדרה והן מפגיעה נוירולוגית, נקבעת דרגת הנכות לפי הפגימה המקנה אחוזי נכות גבוהים יותר.

 

4.         לטענת ב"כ המשיב, הועדה מצאה הן מגבלה אורטופדית חמורה בגין שחיקת דיסק והן שיתוק נוירולוגי ברמה גבוהה מאוד. לכן, לדידו "לא סביר שיהיה ניכוי של אחד מהתחומים הללו" כאשר ההגבלות הן כה חמורות.  

דיון והכרעה:

 

5.         הביקורת השיפוטית של בתי הדין לעבודה על הועדות הרפואיות לעררים מוגבלת לשאלות משפטיות בלבד דוגמת טעות שבחוק, פגם משפטי, חריגה מסמכות, הפעלת שיקולים זרים, או התעלמות מהוראה מחייבת (עב"ל 10014/98 יצחק הוד נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד' 213).

 

6.         סע' 37 (10) ב'  לרשימת הליקויים העוסק בתסמונת של בקע הדיסקוס קובע כדלקמן:

"כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי".

 

7.         השאלה הנדונה במקרה דנן הוכרעה במפורש בבג"צ 9516/07 סלומון שם טוב נ' בית הדין הארצי לעבודה, פס"ד מיום 12.2.08, (טרם פורסם), שם נקבע:

"כפי שמציין פריט 37 (10) ב' לתוספת, אחוזי הנכות ייקבעו "בהתאם להגבלות התנועה בקטע של עמוד השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי". משמדובר באחוזי נכות הבאים לשקף פגיעה אחת- בגין בקע דיסקוס, הרי שהפרשנות הטבעית לפריט היא הפרשנות שניתנה בבית הדין לעבודה, לפיה אחוזי הנכות ייקבעו עפ"י אחת משתי החלופות (הדגשה שלי- א.ל). פרשנות זו הינה אף זו העולה בבירור מלשון הפריט".

 

ראה לעניין זה גם בר"ע 1231/04 רוני יהודה נ' המוסד לביטוח לאומי,עבודה ארצי לג(62) 51:

"לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבפני, לא מצאתי מקום ליתן רשות ערעור על פסק הדין באשר לטענות המבקש על כי היה מקום לקבוע לו אחוזי נכות אורטופדיים ונוירולוגים במצטבר. הועדה ציינה כי לפי סעיף 37 (10) ב' למבחנים, במקרה של תסמונת בקע הדיסקוס, עת קיימות הפרעות ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת תנועות עמוד השדרה ("נכות אורטופדית") או בהתאם לממצא הנוירולוגי. במקרה דנו פסקה הועדה אחוזי נכות בשל הגבלה בתנועות, כיוון שלא מצאה כי בשל ההפרעה הנוירולוגית היו נפסקים למבקש אחוזי נכות גבוהים יותר".

 

8.         לאור ההלכה שנקבעה בעניין זה , כאשר קיימות הפרעות בתסמונת של בקע דיסקוס, על הועדה לעררים לקבוע את אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד השדרה או בהתאם לממצא הנוירולוגי. לא ניתן לקבוע אחוזי נכות מכח שתי החלופות יחד. במקרה כזה, קביעת דרגת הנכות היא על פי ההפרעה המזכה את הנפגע באחוזי הנכות הגבוהים יותר.

 

9.         לאור האמור, הערעור מתקבל. עניינו של המשיב יוחזר לוועדה לעררים על מנת שזו תקבע את אחוזי הנכות של המשיב, בהתאם לאמור לעיל. הועדה תאפשר לב"כ המשיב  להתייצב ולטעון בפניה.

 

10.       אין צו להוצאות.  

ניתן היום ט' בטבת, תשס"ט (5 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

 

                                                                           

א. לקסר, שופטת


004003/08בל 720 ציפורה דוידי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EF9FD466101E428342257535005683A3/$FILE/4A7E48194AE76E634225753500276D1E.html
תאריך: 
05/01/09
Case ID: 
4003_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : א. לקסר
א. לקסר
עורכי דין : אדרי ספורטה
אדרי
ספורטה
Powered by Drupal, an open source content management system