טוטח נ. מגדל חב' לביטוח בע"מ


 

   

בתי המשפט


 

א  002026/09

בית משפט השלום ירושלים

 

29/07/2009

 

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

לפני:

 

 טוטח זינב

בעניין:

התובע

אבו לאפי אנור

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

1 . מגדל חב' לביטוח בע"מ

2 . מסרי סוהיר

הנתבעים

אלעד סוקולובר

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 


1.                   התובענה שבפני היא לתשלום פיצוי לתובעת, בגין נזקים שנגרמו לרכבה בתאונה בה היה מעורב רכבו של הנתבע, המבוטח ע"י הנתבעת. הנתבעים, אינם חולקים על אחריותו של הנתבע לתאונה, כי אם על שיעור הנזקים שנגרמו לתובעת בגין התאונה.

 

2.                   הנתבעת, שלחה לתובעת פיצוי בסך של 10,747 ¤, אך התובעת דחתה את הפיצוי והגישה את תביעתה זו (עמ' 4 שורה 21-17).

 

3.                   שמעתי את עדותו של השמאי מטעם התובעת מר שיך (להלן - "השמאי") ואילו השמאי מטעם הנתבעת שהוגשה חוות דעת נגדית על ידו, לא התייצב לדיון על מנת להיחקר על חוות דעתו . לפיכך, הודיעה הנתבעת כי תסתפק בטיעוניה כנגד חוות דעתו של מר שיך ובחקירתה אותו. 

4.                   השמאי מר שיך, עשה עלי רושם מהימן בעדותו בנוגע לבדיקת רכיבי הרכב אשר היו טעונים תיקון או החלפה, עקב התאונה.

בניגוד לטענת הנתבעת כנגד חוות דעתו של השמאי, הלה פרט את החלפים הדרושים תיקון, אחד לאחד, ולא הגיש חוות דעת הכוללת הערכת נזק כללית בלבד (כפי שפורטו הרכיבים בעמ' 2 לחוות הדעת). בנוסף, פרט השמאי את היקף השעות שנדרשו לביצוע התיקונים. יוער, כי רכיבי הרכב שהיה צורך בתיקונם פורטו באופן דומה ע"י השמאי מטעם הנתבעת, אף שאינני מתחשבת בה בהיעדר התייצבות של השמאי לדיון. לפיכך, גם אילו היתה מתקבלת חוות הדעת הנגדית כראיה, ניתן היה ללמוד ממנה כי חילוקי הדיעות בין השמאים, אינם ביחס לרכיבים הטעונים תיקון כי אם ביחס להערכה, בדבר מחיר העבודה והיקף השעות לביצועה. עוד יוער, כי השמאי מר שיך, כלל בחוות דעתו חלפים משומשים ובכך, הביא להחזרת המצב לקדמותו מבלי להיטיב את ניזקה של התובעת, בהתעשרותה על חשבון הנתבעים. 

 

5.                   השמאי מר שיך העיד בפירוט, על חלוקת שעות העבודה שהוערכו על ידו לצורך ביצוע תיקון של כל אחד מהחלקים ברכב (עמ' 3 שורות 3-1). יחד עם זאת, לא ניתן היה לבחון את היקף העבודה שבוצעה בפועל הואיל ובחוות הדעת נאמר כי הרכב, לא הובא לתיקון במוסך ומעדות התובעת אף עולה, שהתיקונים בוצעו בשלבים שונים וללא קבלות או אסמכתאות מהמוסך, על היקף שעות העבודה שנידרש לביצועם ושולם עבורם.

 

6.                   בנסיבות אלו ובהיעדר ראיה על היקף העבודה שבוצעה בפועל, אני קובעת כי יש להפחית מהערכת השמאי סך של 900 ¤ בגין עבודה, לפי הערכת שעת עבודה בסך של 150 ¤, כפי שהעיד עליה השמאי ( עמ' 2 שורה 18).

 

7.                   ירידת ערך שנקבעה ע"י השמאי מר שיך, לא נסתרה ע"י הנתבעת והשתכנעתי מעדותו ומחוות הדעת, כי הערכתו נקבעה בשים לב לנזקי התאונה בלבד ואף בוצעו הפחתות כנדרש, בגין ריבוי בעלים קודמים. 

8.                   סופם של דברים אני קובעת כי התובעת, זכאית לפיצוי בגין נזקיה לפי הערכת השמאי, ללא תוספת מע"מ הואיל והתיקונים בוצעו על ידה ללא קבלה כדין וכן יש לקזז מהפיצוי סך של 900 ¤ כמובא לעיל. 

9.                   לפיכך, אני מחייבת את הנתבעים בתשלום פיצוי לתובעת בסך של 14,261 ¤ בגין נזקי הרכב ובתוספת פיצוי בגין ירידת ערך בסך של 2,685 ¤ וכן בתשלום הוצאות התובעת לשכר טירחת שמאי בסך של 1,200 ¤, בכפוף להמצאת קבלה כדין בגין זאת לנתבעת ע"י התובעת תוך 7 ימים מהיום, בשים לב לעדות השמאי כי הוצאה קבלה אך היא לא הוצגה בדיון. 

10.               הואיל והתובעת, לא הקטינה את נזקיה בדחותה את הצעת הנתבעת לשלם לה פיצוי חלקי בסך של 10,774 ¤ ולהגשת התביעה על היתרה שבמחלוקת, התשלומים בהם חוייבו הנתבעים, ישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד הגשת התביעה ביום  28.1.09 ועד ליום התשלום בפועל.

11.               אני מחייבת את הנתבעים, בתשלום אגרת בית משפט ושכר העד מר שיך וכן בשכר טרחת עו"ד בסך של 2,000 ¤ בצירוף מע"מ.

12.               התשלומים, ישולמו ע"י הנתבעים ביחד ולחוד, תוך 30 יום מהיום וישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

13.               המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום ח' באב, תשס"ט (29 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                                

ליפשיץ-פריבס  מרים, שופטת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/628455845E78299F422576020057C51D/$FILE/1B4D4CB6B963ED7C4225760100469651.html
תאריך: 
29/07/09
Case ID: 
2026_9
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : אבו לאפי אנור
אבו לאפי אנור
Powered by Drupal, an open source content management system