כ.א והבנים חברה לבנין בע"מ נ' מוחמד מוסא דבאבסה


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 005942/08

בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו


 

09/08/2009

תאריך:

כב' השופטת בן-יוסף חנה

בפני:

 

 

 
 

אביבית זיו

בעניין:

התובעת

ע"י ב"כ עו"ד אבי פרימס

 


 

נ  ג  ד


 


 

המוסד לביטוח לאומי


 

הנתבע

ע"י ב"כ עו"ד וידנה


 

פסק - דין

 

גרסת התביעה:

 

התביעה בתיק זה הוגשה בעקבות החלטת הנתבע לדחות את תביעת התובעת לדמי לידה לאחר  לידה מיום 29.12.07 וזאת מהנימוק שלא עמדה בדרישות סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי (נ"מ)-1995 מאחר ולא עמדה בחובת תשלום דמי ביטוח.

בכתב התביעה נטען, כי התובעת שהינה תושבת ישראל, עוסקת כעצמאית מאז 2004 נרשמה כדין ושילמה את דמי הביטוח כפי שנדרשה.

לטענת התובעת, אי גביית דמי ביטוח על ידי הנתבע בשנת 2007, נובע מטעות של הנתבע, זאת מאחר והתובעת נתנה הוראת קבע מאז שהפכה ל"עצמאית", על פי ייעוץ של רואה חשבון וכל דרישת תשלום שהנתבע היה מגיש לבנק, היתה מכובדת.

רק בשנת 2008 נודע לתובעת כי במהלך שנת 2007, בוצעו שינויים בתיקה אצל הנתבע, כאשר תיקה הועבר מסניף יפו לסניף ת"א ומעמדה שונה מ"לא שכירה" ל"לא עובדת" ובעקבות זאת, לא נגבו דמי ביטוח בשנת 2007.

התובעת לא הבחינה כי במהלך 2007, הנתבע אינו גובה דמי ביטוח מחשבונה על פי הוראת הקבע שנתנה, מאחר ומדובר בסכומים נמוכים.

בשנת 2008, לאחר שהגישה תביעה לדמי לידה, התברר לה כי לא נגבו ממנה דמי ביטוח לשנת 2007.

בשלב זה, הוגשו דיווחי המס על ידי התובעת ועל פי דרישת הנתבע, הוסדר תשלום דמי הביטוח בגין שנת 2007.

אין זה המקרה של עוסק המתנער מחובת תשלום דמי ביטוח ומשלם למפרע, אלא מדובר במקרה חריג של טעות בתום לב, שמנעו דמי גבייה במועד ולכן יש לקבוע כי התובעת זכאית לדמי לידה.

 

 

גרסת הנתבע:

 

התובעת אינה זכאית לדמי לידה, מאחר ובמועד הלידה 29.12.07, היתה רשומה בנתבע כ"עצמאית שאינה עונה על ההגדרה", נוכח  היקף שעות העבודה  המצומצם.

רק לאחר הלידה, כאשר התובעת הגישה תביעה לדמי לידה, התקבל עדכון מפקיד שומה על גובה הכנסותיה בשנת 2007 ומעמדה שונה ל"עובדת עצמאית" משנת 2006. התובעת לא היתה מבוטחת לדמי לידה והדבר הובהר לה באותה עת.

במעמדה החדש כ"עובדת עצמאית", התובעת לא שילמה דמי ביטוח במועד, אלא רק לאחר הלידה ולכן מטעם זה, לא קמה לה זכאות לדמי הלידה הנתבעים.

 

במועד הדיון המוקדם, הסכימו באי כוח הצדדים כי המחלוקת ביניהם היא מחלוקת משפטית בלבד ובקשו להגיש סיכומיהם בכתב וכי פסק הדין יינתן על פי החומר שבתיק בית הדין.

 

להלן הכרעתי:

 

כאמור אין מחלוקת עובדתית בקשר לעובדה, כי דמי הביטוח עבור שנת 2007, שולמו על ידי התובעת לאחר הלידה וכי מעמדה שונה לעובדת עצמאית, בעקבות שומות שהתקבלו מפקיד שומה בתחילת 2008, זאת כאמור בתעודת עובד הצבור מיום 18.2.09, שצורפה ע"י הנתבע לכתב ההגנה.

 

השאלה שב"כ התובעת מבקש להכריע בה, האם יש לאבחן את המקרה של התובעת נוכח נסיבות המקרה, וכי לא יחול התנאי של תשלום בפועל של דמי הביטוח, עובר ליום הקובע וזאת לאור תכלית החוק.

 

כפי שציין ב"כ הנתבע בסיכומיו "הביטוח הלאומי בישראל ממומן ברובו מדמי הביטוח המשולמים על ידי המבוטחים או בעדם על בסיס סיוע הדדי בין המבוטחים והבטחת גמלה מדור לדור".

הוראות סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי קובעות, כי תנאי לזכאות לדמי לידה, הוא תשלום דמי ביטוח משכר עובדת שכירה, או מהכנסתה של עובדת עצמאית, כאשר היום הקובע במקרה של התובעת הוא 29.12.07. הוא היום בו הפסיקה לעבוד בהיותה בהריון שהסתיים  בלידה.

על פי סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי, קיים תנאי הכרחי של תשלום דמי ביטוח, טרם הלידה לשם קבלת דמי לידה.

התובעת מוחזקת כמי שידעה את השינוי בשיעור הכנסותיה, היתה אמורה לדעת את השינוי במעמדה, בפרט שהיתה מלווה ברואה חשבון, כפי שציין על ידה בכתב התביעה. לפיכך היתה מוטלת עליה חובה לדווח לנתבע במועד על הכנסותיה ולשלם את דמי הביטוח במועד, כדי להיות זכאית לדמי לידה.

החבות של התובעת לשלם דמי ביטוח בהתאם להכנסתה, היה מוטל עליה באופן שוטף לאורך שנת 2007, עוד קודם לגשת הדוח הסופי בינואר 2008.

החבות בתשלום דמי ביטוח לא נוצרה רק  בתום השנה או לאחר הוצאת השומה הסופית והתובעת היתה צריכה להודיע לנתבע, כי הכנסותיה משנים את מעמדה מ-אשה נשואה, שלא חייבת בדמי ביטוח, עקב ההכנסות נמוכות - לעצמאית. 

אין בנסיבות המקרה כדי לשנות את הוראות סעיפי החוק, הקובעים במפורש את החובה לשלם דמי ביטוח אם כשכירה ואם כעצמאית, כתנאיי לזכאות לדמי לידה.

 

התובעת לא שילמה דמי ביטוח בסמוך טרם הלידה ולכן לא קמה לה זכאות על פי חוק, לתשלום דמי לידה והתביעה נדחית.

 


ניתן היום י"ט באב, תשס"ט (9 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

 

בן-יוסף חנה - שופטת

קלדנית:  א.כ. + א.מ.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/DB47CD31086F88594225760D0055D95B/$FILE/B3DCE960C6D2ECF1422576090046D659.html
תאריך: 
09/08/09
Case ID: 
5942_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : בן-יוסף חנה - שופטת
בן-יוסף חנה - שופטת
עורכי דין : אבי פרימס וידנה
אבי פרימס
וידנה
Powered by Drupal, an open source content management system