פרג` אורית נ. גמלא אופנה בע"מ


 

   

בתי הדין לעבודה

דמ 003825/09

בית דין א.לעבודה ת"א

 

12/08/2009

תאריך:

כב' הרשמת בר"ג-הירשברג רחל

בפני:

 

 

פרג' אורית – בעצמה

בעניין:

תובעת

 

 

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

גמלא אופנה בע"מ

 

נתבעת

עו"ד נון אייל

ע"י ב"כ

 


פסק דין

1.         הצדדים הסמיכו את ביה"ד לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

 

2.         לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפני ולטענות הצדדים הגעתי לכלל הכרעה כמפורט מטה.

 

3.         הנתבעת  תשלם  לתובעת בתוך 30 יום מיום שיומצא לנתבעת פסק הדין סכום כולל של 4,651 ¤ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 5.5.09 ועד למועד התשלום בפועל.

 

4.         הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות הליך זה בסך 350 ¤. לא ישולמו ההוצאות בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק הדין ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום 12 באוגוסט, 2009 (כ"ב באב תשס"ט) בהעדר הצדדים

 

                                                                                    ____________________

                                                                                    בר"ג-הירשברג רחל, רשמת

קלדנית: שירלי אימרמן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/85115EF4193876954225761000564DD2/$FILE/21FC8134DDE2DFA842257610002AAC61.html
תאריך: 
12/08/09
Case ID: 
3825_9
Case type: 
דמ
סיווגים
עורכי דין : נון אייל
נון אייל
Powered by Drupal, an open source content management system