קרן השתלמות למורים נ. ביה"ס המ


 

   

בתי הדין לעבודה

עב 001971/08

עב 2505/08

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

 

20/08/2009

 

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

בפני:

 

 

1 . קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ

2 . קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים בע"מ

בעניין:

התובעות

עו"ד חשין עדיאל

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

נ  ג  ד

 


 

ביה"ס המשיח האנגליקני

הנתבע

עו"ד איברהים נביל-חנא

ע"י ב"כ עו"ד


 

 


פסק דין

 


1.         ביום 26.5.09 הודיעו ב"כ הצדדים כי הגיעו להסדר פשרה עוד ביום 15.10.08 וכי נותרה ביניהם מחלוקת באשר לגובה שכר טרחת ב"כ התובעות.

            עוד הוסכם בין הצדדים כי יוגשו  סיכומים מטעמם ובהתאם יינתן פסק דין באשר לגובה שכ"ט ב"כ התובעות בלבד.

 

2.         רקע:

 

א.        ביום 17.6.08 הגישו התובעות תביעה כנגד הנתבע בגין אי העברת דמי הגמולים לתקופה שמחודש אוגוסט 2007 ועד לחודש מרץ 2008, בסך של 454,852 ¤.

            כמו כן, ביום 18.9.08 הגישו התובעות תביעה נוספת כנגד הנתבע (עב 2505/08), בגין אי העברת דמי גמולים לתקופה שמחודש אפריל 2008 ועד לחודש 6/08 בסך של 185,454 ¤.

 

ב.         עוד בטרם הוגשו כתבי ההגנה בשתי התובענות, ניהלו הצדדים משא ומתן ביניהם שהביא להסדר תשלומים, במהלך חודש אוקטובר 2008, המכסה את סכום החוב כולל חודשים נוספים בסך כולל של 838,911.32 ¤.

            בין הצדדים נותרה מחלוקת אחת ויחידה סביב שכ"ט ב"כ התובעות.

 

3.         התובעות בסיכומיהן ציינו כי עבודה רבה הושקעה הן בטיפול בתובענות והן במשא ומתן עד לשלב החתימה על הסכם הפשרה.

            התובעות הוסיפו, כי הייתה פתוחה בפני הנתבע הדרך לשלם את חובו עוד בטרם הגשת התובענות שכן נשלחו לו התראות בעניין זה, אך לשווא.

            התובעות הוסיפו כי על פי הסכם שכ"ט שבין ב"כ התובעות לתובעות שכ"ט אמור להיות בשיעור של 7.5% מגובה סכום התובענות בתוספת מע"מ ובסה"כ 55,467 ¤.

            לסיכום, ועל פי כללי התעריף הממולץ ביקשו התובעות לחייב את הנתבע בשכ"ט בסך של 69,474 ¤.

 

4.         הנתבע, לאחר שעמד על השתלשלות העניינים בין הצדדים, טען כי הפיגור בתשלום נבע מהמצב המשונה והחריג אליו נקלע הנתבע כאשר מספר אנשים השתלטו באמצעות עמותה שהקימו על ביה"ס ועל משאביו הכספיים ומנעו מהנהלת ביה"ס לדאוג לענייניו הכספיים.

            הנתבע הוסיף כי גם משרד החינוך הפסיק למספר חודשים את הזרמת הכספים לבהי"ס המגיעים לכדי 65% מתקציבו השנתי.

            בכל הקשור לדרישת התובעות לתשלום שכ"ט, טען הנתבע כי כלל לא הייתה טרחה לתובעות למעט הגשת כתבי תביעה סטנדרטיים וזהים.

            באשר לאגרות, אלה שולמו על ידי הנתבע במלואן במסגרת הסדר התשלומים, כך שלא נגרם לתובעות נזק כלל וכלל.

            הנתבע חזר וציין כי מדובר בבית ספר פרטי השייך לכנסייה המעניק שירותי חינוך לאוכלוסיה המקומית בנצרת וסביבתה ואין המדובר בחברה למטרת רווח.

            לסיכום, ביקש הנתבע להעמיד את סכום שכ"ט אך ורק על 5,000 ¤.

 

5.         דיון והכרעה:

 

בתקנות בית הדין לעבודה לא נמצאה הוראה דוגמת זו שבתקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעת כי שכר הטרחה הנפסק לא יפחת מן התעריף המינימלי.

בדב"ע נא9-6/ חב' מייסון בע"מ נ' קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין, פד"ע כג, 430) התייחס בית הדין לעניין זה וקבע כי:

"אין זו השמטה מקרית אלא העדר ההוראה נובע מאופיין המיוחד של ההתדיינויות בבתי הדין בתחום משפט העבודה ובטחון הסוציאלי, שבהן יש לקבוע אמת מידה שונה מזו שנקבעה בתעריף המינימלי בבתי המשפט". עם זאת נפסק כי התעריף המינימלי מנחה את בתי הדין אך לא מחייב אותם (דב"ע מו/99-3 רחמים אביטן - הסוכנות היהודית, (לא פורסם)).

בע"ע 753/05 מרכנתיל ניהול קופות גמל בע"מ - מעון הורים בית אורה בע"מ (פס"ד מיום 2/11/06), עמד בית הדין הארצי על השיקולים שיש להביא בחשבון בעת פסיקת הוצאות וכן מעמדו של התעריף המינימלי ונקבע , בין היתר, כי:

            "כלל הוא שפסיקת הוצאות הוא עניין הנתון לשיקול דעת בית הדין ותעריף      שכר הטרחה המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין אינו מיושם בבית הדין בדרך           בה הוא מיושם בערכאות שיפוט אחרות.

עם זאת, פסיקת הוצאות אינה עניין של שרירות ואינה יכולה להיות מנותקת ממציאות ההליך שהתקיים בבית הדין. בבוא בית הדין לפסוק הוצאות, עליו לתת את הדעת למיגוון של שיקולים הרלבנטיים לעניין ובהם: גובה הסכום שנפסק; במקרה של דחיית התביעה – הסכום שנתבע; התעריף המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין, סוג ההליך (דיון מהיר, ביטוח לאומי, סכסוך קיבוצי וכו'); מורכבות ההליך והתמשכות הדיון; פעולות הצדדים לקידום ההליך; שאלת ייצוג הצדדים על ידי עורכי דין וכיוצאים באלה שיקולים. בפסיקת גובה ההוצאות ישקלל בית הדין את השיקולים השונים, תוך שהוא מביא בחשבון את שיקול העל שעניין לנו בהליכים בבית דין לעבודה והצורך בנגישות קלה וזולה (יחסית) להליכים אלה".

 

            לאחר ששקלנו את מכלול נסיבות העניין, הסך שנתבע, העובדה שכלל לא התקיימו דיונים לגופו של עניין, סיומן של המחלוקות בהסדר עוד בטרם  שמיעת עדויות, התעריף המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין ויתר השיקולים הרלוונטיים כפי שהוזכרו בהלכה הפסוקה, החלטנו לחייב את הנתבע לשלם לתובעות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 20,000 ¤ בצירוף מע"מ.

 

6.         לסיכום, על הנתבע לשלם לתובעות ביחד סך של 20,000 ¤ בצירוף מע"מ וזאת בתוך 30 יום  מהיום שאם לא כן, הסך יישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

 

7.         במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.

 

ניתן היום ל' באב, תשס"ט (20 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                               

ורד שפר, שופטת

נשיאה


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B92D87FB79EEF6564225761800663139/$FILE/D30A06D82099D7274225760D005964C7.html
תאריך: 
20/08/09
Case ID: 
1971_8
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : נשיאה
נשיאה
עורכי דין : איברהים נביל-חנא חשין עדיאל
איברהים נביל-חנא
חשין עדיאל
Powered by Drupal, an open source content management system