צ'רניאקוב נ. פן מדיקל


 

   

בתי המשפט


 

א  001192/06

בית משפט השלום דימונה

 

24/08/2009

תאריך:

כב' השופט גד גדעון

בפני:

 

 צ'רניאקוב גרגורי

בעניין:

התובע – הנתבע שכנגד

עו"ד אלטמן אלה

ע"י ב"כ 


 

נ  ג  ד


 

1 . פן מדיקל סנטר(1994) בע"מ

2 . ד"ר קלמפרר איתמר – התובע שכנגד

ע"י ב"כ עו"ד איתי יצחק

הנתבעים

 


 

פסק דין

 


1.                   זהו פסק דין בתביעת התובע, להשבת סכומים ששילם לנתבעים, עבור ניתוח קטרקט, ותביעה שכנגד של הנתבע נגד התובע, לתשלום יתרת חוב נטענת. הוחלט לדחות את התביעה, ולקבל את התביעה שכנגד.

 

2.                   הנתבעת, מנהלת בית חולים פרטי, במסגרתו מבוצעים בין היתר, ניתוחי קטרקט. הנתבע, הינו רופא המבצע בין היתר, ניתוחים במסגרת בית החולים של הנתבעת. התובע, יליד שנת 1927, פנה אל הנתבעת, בחודש אוקטובר 2004, על מנת לבצע ניתוחי קטרט בשתי עיניו. ביום 10.10.2004 נפגש התובע, בפעם הראשונה, לבדיקה אצל הנתבע.

 

3.                   לטענת הנתבעים, היות שלא היה לתובע כיסוי ביטוחי, הבהיר לו הנתבע, כי יהיה עליו לשלם סך של 9,500 ¤ עבור ניתוח לכל עין, מתוכם 2,500 ¤ תשלום לנתבעת, עבור שירותי חדר ניתוח, וסך 7,000 ¤, שכר הנתבע עבור ביצוע הניתוח. לטענת הנתבעים, הפרטים הובהרו לתובע שוב בשפה הרוסית, ע"י עובדת של הנתבעת.

 

4.                   ביום 04.11.2004, בוצע הניתוח הראשון, בעינו השמאלית של התובע, ובאותו יום, שילם התובע לנתבעים סך 9,500 ¤. ביום 10.02.2005, בוצע הניתוח השני, בעינו הימנית של התובע. לטענת הנתבעים, לאחר ביצוע הניתוח, מסר התובע לעובדת הנתבעת, חבילת שטרות עטופה בנייר עיתון, ובהמשך התברר, כי הכילה 2,500 ¤ בלבד. לטענת הנתבעים, כאשר נדרש לשלם את היתרה בסך 7,000 ¤, השיב התובע, כי הסכום כבר שולם, בגין הניתוח הראשון, והוסיף, כי הוא ערירי, ואין לו יכולת לשלם את היתרה. לטענת הנתבע, הוא החליט, נוכח המצג שהציג בפניו התובע, לוותר על יתרת חובו של התובע כלפיו, וזאת, מתוך רצון טוב, אנושיות והתחשבות בתובע.

 

5.                   התובע תבע, לחייב את הנתבעים, להשיב לו סך 12,000 ¤, משום שלטענתו, הוא נדרש מראש לשלם סך 2,500 ¤ בלבד, בגין כל ניתוח, כאשר רק לאחר הניתוח השני, העלו הנתבעים, דרישה לתשלום סך 10,000 ¤ נוספים, תוך שניצלו את מצבו הרפואי של התובע, אי שליטתו בשפה העברית, וגילו. לטענת התובע, בשל מצבו ומצוקתו, נכנע ללחץ ושילם סך 10,000 ¤ כאמור, כאשר הנתבעים מסרו לו חשבונית על סך 7,000 ¤ בלבד שאינה נושאת תאריך.

 

6.                   הנתבעים טענו בכתב ההגנה, כי התובע הוליכם שולל, תוך שהציג עצמו כאדם חסר אמצעים, וערירי, במטרה להתחמק מהתשלום, עבור הניתוח בעין ימין. הנתבעים טענו, כי התובע חייב לנתבע, סך של 7,000 ¤, בגין הניתוח בעין ימין. התביעה שכנגד, הוגשה ע"י הנתבעים ע"ס 15,000 ¤, מהם, 7,000 ¤ יתרת חובו הנטענת של התובע, 5,000 ¤, עבור הפסד יום עבודה, ו – 3,000 ¤ עבור עגמת נפש.

 

7.                   התביעה והתביעה שכנגד, הוגשו בבית המשפט לתביעות קטנות. ביום 6.9.06, הורתה כב' השופט ר. בהט, על העברת התביעות אל בית המשפט השלום.

 

8.                   בדיון שהתקיים ביום 2.5.07, בפני כב' השופטת בהט, הסכימו הצדדים, כי ימונה מומחה מטעם בית המשפט, אשר יחווה דעתו בדבר עלות ניתוח קטרט, בבי"ח פרטי, למי שאינו מבוטח בביטוח משלים. עוד הוסכם, כי המומחה יעריך את שכר הטרחה הכולל, שכר טרחת מנתח ועלות חדר ניתוח, בהתחשב בעובדה שהמנתח סגן מנהל מחלקת עיניים, ולחילופין, יעריך את ההוצאות האמורות לפי רופא עיניים רגיל. ב"כ הצדדים, הסכימו גם כי חוות דעתו של המומחה, "... תסיים את המחלוקת בין הצדדים לעניין העלות..."

בהתאם להסכמת הצדדים, מונה פרופ' יובל יסעור, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט.

 

9.         המומחה קבע בחוות דעתו:

"עלות ניתוח קטרקטה פרטי בעין כשל החולה בזמן שעבר את הניתוח בעין ימין היה בין 15.000-11.000 ¤, כפוף לתעריפים השונים אצל מנתחים שונים (בהתאם לרמתם ומקצועיותם).

            עלי גם לציין, כי החולה הנ"ל סובל בעין המנותחת מ- secondary cataract , ויצטרך לעבור טיפול ביאג – לייזר להסרת הירוד המשני הנ"ל."

 

            המומחה לא כלל בחוות הדעת, הצהרה בנוסח המפורט בטופס חוות דעת, שבתוספת לפקודת הראיות. התובע ביקש על כן, לפסול את חוות הדעת. בהחלטתי מיום 10/08/2008 נדחתה הבקשה, והמומחה התבקש להשלים חוות דעתו.

 

14.        בדיון שהתקיים ביום 28.1.09, הצהירו ב"כ הצדדים, כי אין עוד כל שאלה עובדתית המצריכה בירור, כפוף להגשת חוות הדעת. בדיון האמור הוחלט, כי אם לא יגיעו הצדדים להסדר, לאחר השלמת חוות הדעת, יגישו הצדדים סיכומי טענות בכתב. המומחה השלים את חוות דעתו ביום 29.1.09, והצדדים הגישו סיכומים בכתב.

 

15.        התובע טען בסיכומיו שוב, כי יש לפסול חוות דעת המומחה, וזאת משום שלא נומקה ולא צורפו אליה אסמכתאות. התובע טען, כי יש לקבל את התביעה הראשית, ולדחות את התביעה שכנגד. לחילופין טען, כי גם אם יקבל בית המשפט את התביעה שכנגד, הרי שסכום היתרה שעל התובע לשלם, הינה 4,000 ש"ח בלבד. 

 

הנתבעים טענו בסיכומיהם, כי הנתבע זכאי לתשלום בהתאם  לחוות דעת המומחה, ובסך הכל, 26,000 ¤, עבור שני הניתוחים. הנתבעים טענו, כי נוכח הסכמת הצדדים, לפיה חוות דעתו של פרופ' יסעור תסיים את המחלוקת, יש לדחות את תביעת התובע, לקבל התביעה שכנגד, ולחייב את התובע לשלם לנתבע, את ההפרש בין עלויות הניתוח שנקבעו בחוות הדעת, והסכומים ששילם התובע.

16.               סבורני, כי יש לדחות טענת התובע בסיכומיו, לפיה, יש לפסול את חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, מחמת העדר נימוקים ואסמכתאות. המומחה התבקש להתייחס בחוות דעת, רק לשאלת עלות ביצוע ניתוח קטרקט, עניין המצוי בתחום ידיעתו, כמומחה בתחום רפואת העיניים. אין מדובר בשאלה רפואית, מדעית, ועל כן, לא נדרש המומחה לבסס את חוות דעתו, על אסמכתאות. הצדדים הגיעו להסכמה דיונית, לפני כבוד השופטת בהט, לפיה חוות דעת המומחה, תסיים את המחלוקת בין הצדדים, לעניין עלות ניתוח קטרקט. מכאן, כי הסכימו מראש לקבלת קביעותיו של המומחה, ואין בטענות שהעלתה ב"כ התובע בסיכומיה, לשנות מהסכמה זו של הצדדים.

17.               נוכח האמור בחוות הדעת, ונוכח הצהרת ב"כ הצדדים בפרוטוקול הדיון מיום 28.01.09, כי אין עוד כל שאלה עובדתית המצריכה בירור. יש לקבל את חוות המומחה, ולהכריע בתביעות בהתאם. טענת התובע כאילו שילם תשלום בסך 10,000 ¤, בגין הניתוח השני, וקיבל חשבונית על סך 7,000 ¤ בלבד ללא תאריך, נסתרת כבר מהנספחים לכתב התביעה, היות שהחשבונית שצירף התובע לכתב התביעה, על סך 7,000 ¤, נושאת תאריך, 4.11.04, מועד ביצוע הניתוח הראשון, וכחצי שנה לפני מועד ביצוע הניתוח השני. לפיכך, וכאשר עלות ביצוע הניתוח, על פי חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, גבוהה מן הסכום שנדרש התובע לשלם בפועל, יש לדחות את התביעה הראשית, ולקבל את התביעה שכנגד. יש לחייב את הנתבע לשלם לתובע, את יתרת התמורה עבור הניתוח השני, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום ביצוע הניתוח עד היום. הסכום המשוערך עומד על 9,312 ¤.

18.               אני מחייב אפוא את הנתבע, לשלם לתובע, סך 9,312 ¤, וכן שכ"ט עו"ד והוצאות משפט ששולמו בפועל, בהתאם לקבלות שצורפו לסיכומי הנתבע, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד לתשלום בפועל.

ניתנה היום ד' באלול, תשס"ט (24 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

                                                    

גד גדעון, שופט

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/816E8C75F8446FBB4225761C00519055/$FILE/2A6F7ED2A9CB591A4225761B004C4F94.html
תאריך: 
24/08/09
Case ID: 
1192_6
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : גד גדעון
גד גדעון
עורכי דין : איתי יצחק אלטמן אלה
איתי יצחק
אלטמן אלה
Powered by Drupal, an open source content management system