פרבמן אלכסנדר נ. עובדיה הסעות


 

   

בתי המשפט


 

עב 002133/08

בית הדין האזורי לעבודה ב ב א ר - ש בע


 

14/09/2009

תאריך:

כבוד השופט אילן סופר

בפני:

 

 

פרבמן אלכסנדר

בעניין:

התובע

(הנתבע שכנגד)

רנטה נדברסקי

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

עובדיה הסעות בע"מ

הנתבעת

(התובעת שכנגד)

אלבז אילן

ע"י ב"כ עו"ד


 

התובע וב"כ

ב"כ הנתבעת

נוכחים:

 


פרוטוקול

 


ב"כ הנתבעת:

אם אדם עושה תאונה והאדם לא התרשל וחברת הביטוח לא משלמת אלא הצד השני אף אחד לא מחייב אותו. זו היתה רשלנות של התובע. התובע הודה בתאונה. יש בידינו מסמכים אשר יוצגו בראיות. הוא הודה שזו היתה תאונה באשמתו. שילמנו את ההשתתפות העצמית. אם הודנו בתאונה וחברת הביטוח שיפתה את הצד השני אז היא חייבה אותנו בהשתתפות העצמית.

 

ב"כ התובע:

מדובר בסמכות בית המשפט לקזז את הסכומים. לא מדובר בסיום עבודה אלא בתלוש שכר של 11/06. יש נזק לרכב בנובמבר 2006 וגם הסכום הזה קוזז בסך של 3,526 ¤ הנתבע הוריד.

 

ב"כ הנתבעת:

אם מדובר בפעמיים הורדות לא תהא בעיה לגבי סכום זה.

 

 

ב"כ התובע:

כל תלוש שכר היה בסכום שונה לא מדובר בסכום גלובאלי.

 

ב"כ הנתבעת:

חודש מלא מדובר ב-24 או 25 ימי עבודה. אם עבד כך קיבל שכר של כ-3,000 ¤.

 

ב"כ התובע:

אני מסכימה שאם התובע היה עובד חודשי הוא אינו זכאי לדמי חגים.

 

ב"כ הנתבעת:

בנובמבר 2006 התובע קיבל 5 ימי חופשה היתה יתרת זכות ואחר כך הוא ניצל חופשות. ניתן לראות בתלושים שהוא יצא לחופשה וניצל ימי חופשה כמו נובמבר 2006 היתה יתרה של 7 ימים נותרה לו יתרה של יום אחד. בדצמבר 2006 לא היתה יתרה. היה לו יום חופש עודף. בינואר 2007 מתחילה הצבירה מחדש והיא נמשכת ואז באפריל 2007 הוא יוצא לשלושה ימי חופשה.  כך גם במאי.

 

ב"כ התובע:

אני איני יודעת מה כתוב בתלוש השכר אבל טענתו של התובע שכלל לא קיבל חופשה.

 

התובע:

אף פעם לא הייתי בחופשה.

 

ב"כ התובע:

מדובר באנשים פשוטים שלא יכולים להבין את תלוש השכר ולא בודקים זאת. לתובע יש כל יום כרטיס עבודה ורושם שם שעות נוספות. בהמשך נציג את כל כרטיסי העבודה ומשם נלמד כי לא יצא לחופשה. היה רואה חשבון שביצע את החישוב.

 

 

ב"כ הנתבעת:

אנו לא ראינו שום חישוב לו טוענת חברתי. אני יודע ששלמתי לו עבור כל השעות הנוספות שהתובע שילם. אם יש תחשיב אחר שחברתי טוענת לו מן הראוי שהוא יוצג לי.

לגבי ימי מחלה זה עניין שנראה בראיות שבאותם ימים שהוא היה חולה הוא עבד במקום אחר.

 

ב"כ התובע:

המעסיק דיווח שהתובע עבד והעברתי זאת לחברי.

 

ב"כ הצדדים:

אנו מקבלים את המלצת בית הדין לפיה לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיהם ההדדיות של הצדדים תשלם הנתבעת לתובע סך של 13,000 ¤ אשר יחולקו באופן הבא -

 

פיצויי פיטורים וריבית והצמדה עליהם בסך של 7,200 ¤.

הוצאות משפט בסך של 5,800 ¤.

 

הסך של 4,500 ¤ ישולם עד ליום 18.9.09.

הסך של 4,500 ¤ ישולם עד ליום 14.10.09.

הסך של 4,00 ¤ ישולם עד ליום 10.11.09.

 

כל התשלומים יועברו בשיקים דחויים לפקודת ב"כ התובע ביום 16.9.09 בשעה 10:00 במשרד הנתבעת.

 

אנו מבקשים מבית הדין לתת תוקף של פסק דין להסכמה אליה הגענו.

 

 

 

 

פסק דין

 

1.         ניתן בזה תוקף של פסק דין להסמת הצדדים.

 

2.         המזכירות תשיב לצדדים את האגרות על פי תקנות בית הדין (אגרות) תשס"ח - 2008.

 

ניתן היום כ"ה באלול, תשס"ט (14 בספטמבר 2009) במעמד הצדדים הנוכחים.

                                                                               

אילן סופר - שופט

 

 

העתק הפרוטוקול נמסר לצדדים הנוכחים.

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/CDAA803C97F193364225763100517BA5/$FILE/6A3F428C54D300B042257625004E2B1F.html
תאריך: 
14/09/09
Case ID: 
2133_8
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : (הנתבע שכנגד) רנטה נדברסקי (התובעת שכנגד) אלבז אילן
(הנתבע שכנגד) רנטה נדברסקי
(התובעת שכנגד) אלבז אילן
Powered by Drupal, an open source content management system