אזולאי דודו נ. ג`יימס ריצ`רדסו


 

   

בתי הדין לעבודה


 

עב 3558/08

בית הדין האזורי לעבודה

באר-שבע


 

16/09/2009


 

כבוד השופט אילן סופר

בפני:

 

  


 

אזולאי דודו

בעניין:

 

 

התובע

אבי אורן

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

 


 

נ  ג  ד

;

 

 


 

ג`יימס ריצ`רדסון  פרופרייטרי לימיטד


 

 

 

הנתבעת

תרזה לס-גרוס

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

התובע ובא כוחו

הנתבע ובאת כוחו

נוכחים:

 


פרוטוקול

ב"כ התובע

לגופו של ענין למרשי ולי אין בעיה להיות קשובים להצעת בית הדין באופן כללי, אך במקרה הספציפי הזה ההצעה של אדוני לא מתקבלת מן הטעם הפשוט, שמרשי פוטר ע"י S.M.S. איך שהוא פוטר המעביד עצמו פיטר אותו וזימן אותו למשרד. אז לא היתה מחלוקת לגבי הפיצויים. רואים שהנתבעת רצתה לשחרר את הפיצויים. יש שיחת טלפון על כך.

 

התובע

ביום שנסעתי לשדה התעופה בטלפון נאמר לי לחתום על מסמך שאין לי כל תביעה, ואם לא אחתום אני יכול ללכת לביתי.

 

ב"כ הצדדים יוצאים להפסקה קצרה

 

לאחר ההפסקה

 

ב"כ התובע

 

אחרי התייעצות עם התובע, לא נוכל לקבל את ההצעה, אך יש פה רכיב שאדוני לא התייחס לפי ראותי לפחות הן די חזקות, יש תלושי שכר שאנו לא רוצים לוותר על זה, פרמיות שלא שולמו לו. אם אני הולך ומגיע לסוף דעתו של אדוני ונוותר על עוגמת נפש וכו', אך גם אם אני רוצה לבוא לקראת השני זה דבר שאני לא רוצה לוותר עליו מלבד פיצויי הפיטורים.

 

התובע

אני פוטרתי בגלל שכתבתי מיל לאמנון על השכר שלי, וזאת הסיבה לפיטורי. אמנון אמר לי שמה שנעשה הוא לא כך רציני , ושעה שעתיים אחר כך קיבלתי את ה- S.M.S .

 

ב"כ הנתבע

הפרמיות שולמו לתובע לפי המכירות שהוא ביצע, אין שום קשר ולא היו רישומים בחנות באשדוד לבין הרישומים בחיפה. הפרמיות שולמו על סמך מה שהוא דיווח שהוא מכר. אין שום קשר לענין הזה ולפיטורים, אחרי שמינו מנהל ויכול להיות שהתובע חשב שהוא צריך להיות מנהל, הוא הסית עובדים אחרים, עשה שביתה איטלקית. פנה לעובדים וזאת הסיבה שהוא פוטר.

כל הענין של הפרמיות מצוצה מהאצבע, ואני מראש אמרתי למנכ"ל שאם ההצעה הזאת תוצע, המנכ"ל כועס מאוד, גם אמרתי בדיון הקודם שהמנכ"ל לא מוכן לשלם שקל אחד אך שוחחתי איתו שוב אבל עם ההצעה הזאת אני אשכנע אותו.

 

ב"כ התובע

ברשותך סך הכל קיבלנו את דברי אדוני, אז אנו נשקול שוב את הצעת בית הדין.

 

ב"כ התובע

יש לי בעיה אחת, בתלוש השכר שהם הוציאו הוא לא קיבל את זה, כל התלושים מראים שהם שילמו – אפס שקל.

 

 

ב"כ הצדדים יצאו להפסקה קצרה

 

 

לאחר ההפסקה

 

ב"כ הנתבע

מה שנעשה ישולמו הפיצויים כמו שנרשם בתביעה, לפנים משורת הדין נספק אסמכתא כפי שרשום במקדמה.

יש שם מקדמה, פשוט שולם ואחר כך הוצא התלוש.

אולי עדיף שיביא לי אישור ממס הכנסה.

אני אבדוק עם הנהלת החשבונות.

אנחנו ניתן מכתב לשחרור הקופות.

לגבי הודעה מוקדמת אם נספק אסמכתא מהבנק נהיה פטורים מהתשלום....

התובע

אני היום עצמאי

 

ב"כ הצדדים:

אנו מקבלים את המלצת בית הדין לפיה לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיהם ההדדיות של הצדדים ומבלי להודות בכל טענה מטענות הצדדים, ישלם הנתבע לתובע סך של 54,382 ¤ כפיצויי פיטורים.

סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהיום.

כמו כן, הנתבעת תמציא לב"כ התובע בתוך 15 יום מהיום אסמכתא על העברת כספים המתייחסים להודעה מוקדמת כפי שנקוב בתלוש המשכורת של חודש אוקטובר 2008 (4,848.30 ¤).

ככל שלא תועבר אסמכתא על ידי הנתבעת, התובע יהיה רשאי להעביר אישור מפקיד השומה על גובה המס שיש לנכות ביחס להודעה המוקדמת אם בכלל, וזאת עד ליום 15.10.2009.

במקרה כזה, הנתבעת תעביר לתובע את סכום ההודעה המוקדמת בניכוי כל מס על פי כל דין ובמידת האפשר בהתאם לאישור ככל שיוגש ע"י התובע עד ליום 1.11.09.

הנתבעת תמסור לקרן מקפת החדשה עם העתק לב"כ התובע בנוגע להסכמתה לשיחרור כל הכספים הנמצאים בקרן, וזאת בתוך 15 יום מהיום.

הצדדים מסכימים שכל סכום הנמצא בקרן מקפת חדשה על חשבון פיצויי פיטורים יילקח במסגרת תשלום פיצויי הפיטורים ע"י הנתבעת.

 

אנו מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסכמה זו.

 

 

פסק דין

 

1.         ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

2.         המזכירות תשיב לצדדים את האגרות בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008.

 

ניתן היום כ"ז באלול, תשס"ט (16 בספטמבר 2009) במעמד הצדדים הנוכחים.

                                                                               

אילן סופר - שופט


003558/08עב 734 ויקי גוטפלייש

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/2947ED562CC058EB42257633005163B8/$FILE/0E80AE7FD52BB28F42257625004E3DA1.html
תאריך: 
16/09/09
Case ID: 
3558_8
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : אבי אורן התובע
אבי אורן
התובע
Powered by Drupal, an open source content management system