השלט א.ק בע"מ נ' נוה רוזלין


 

   

בתי המשפט


 

א  004929/07

בית משפט השלום באר שבע

 

16/09/2009

תאריך:

כבוד השופט פרסקי יעקב

בפני:

 

 השלט א.ק בע"מ

בעניין:

התובעת

מר קשקרוב אלכסיי

ע"י 


 

נ  ג  ד


 

נוה רוזלין -בעצמה

הנתבעת

 

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

ההליך שבפני עניינו התנגדות לביצוע שיקים שניתנו על ידי הנתבעת לתובעת.

 

רקע

התובעת הינה חברה העוסקת בייצור שלטים. הנתבעת הינה בעלת עסק. ביום 24.2.05 הזמינה הנתבעת מהתובעת שלט נאון וכן שלט מודפס, שילוט שנדרש לנתבעת לעסק שפתחה. בעבר הזמינה הנתבעת מהתובעת שלט עם שם דומה והנתבעת היתה מרוצה. בענייננו, סוכם כי הובלת והתקנת שלט הניאון תבוצע על ידי עובד התובעת. יחד עם הזמנת העבודה, מסרה הנתבעת לתובעת 4 שיקים בסך כולל של 3,700 ש"ח כולל מע"מ שחולקו ל 4 שיקים שווים בסך של 925 ש"ח לפירעון החל מיום 16.3.09 ובכל 16 לחודש לאחר מכן.

 

פירוט להשתלשלות הדברים ניתן למצוא בפסק הדין של כב' השופט באומגרט, בתיק תביעות קטנות 2967/05 בבית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע מיום 23.4.06. בבית המשפט לתביעות קטנות, הגישה הנתבעת כאן תביעה כנגד התובעת כאן בשל אותן נסיבות של הזמנת השילוט והנזקים שנגרמו לנתבעת כאן בשל כך. המחלוקת שנוצרה באה על רקע השאלה האם שם העסק "רוזליין" אשר נכתב בגרפיקה, שובש על ידי התובעת כאן כך שהשילוט יצא "כוזליין" כלומר ה "ר" הפכה ל "כ". כב' השופט באומגרט קבע ממצא עובדתי מחייב בין הצדדים ולפיו האות "ר" נכתבה בשלט באופן שהיה מקובל על הנתבעת כאן ולפיכך דחה טענותיה לענין זה.

 

בהערת אגב אעיר כי לאור השתק הפלוגתא שחל בין הצדדים באשר לשלט שהוזמן, איני נדרש למצוא ממצאים אולם אף אני מסכים עם כב' השופט באומגרט בקביעה ולפיה אין מדובר באות "כ" אלא מדובר באות "ר" באופן מיוחד ובפונטים שהיו מקובלים על הנתבעת.

 

עוד אעיר כי כב' הרשם כפכפי נתן פסק דין חלקי ביום 2.7.07 במסגרתו נדחתה ההתנגדות לביצוע השיקים בסך של 1989 ¤ ולאחר שקבע כי אין כל מקום לאפשר לנתבעת להתנגד לגבי הסכום שנקבע בהזמנת העבודה עבור שלט הניאון בניכוי החלק היחסי של העבודה. בפתח הדיון ביקשה הנתבעת לטעון טענות לגבי פסק הדין החלקי. טענה הנתבעת כי על התובעת היה לערער על פסק הדין החלקי וכן טענה שאינה יודעת בדיוק את מסגרת הדיון והחלוקה שבין רשם בית המשפט לשופט הדן בתיק. עסקינן בצדדים שאינם מיוצגים וחזית המחלוקת בדיון היתה מלאה. כפי שאפרט להלן, פסק דין זה ישלים את פסק הדין החלקי שניתן על ידי כב' הרשם כפכפי.

 

תמצית טיעוני התובעת

טוענת התובעת כי הכינה את השלטים במועד ועל אף שהיו מוכנים במועד, סירבה הנתבעת לקבלם וביטלה את השיקים שניתנו תמורתם. מאוחר יותר, עם הזמן ולאחר כשנה שהשלטים היו במחסניה, ולאחר שנאלצה לעבור למען אחר, השלטים לא נשמרו עבור הנתבעת.

 

תמצית טיעוני הנתבעת

הנתבעת חזרה וטענה כי השלט הוכן תוך שהוא פגום ולכן סירבה לקחת אותו למרות שהיתה מוכנה לשלם עבור תיקון השלט. כן נטען כי השלט האחר לא היה מוכן ולפיכך התמורה עבור השיקים נכשלה ויש לקבל את התנגדותה.

 

דיון

כאמור, יש השתק פלוגתא בין הצדדים בהתאם להחלטת כב' השופט באומגרט מיום 23.4.06. טענת הנתבעת כי היתה מוכנה להוסיף כספים לשם התיקון של האות אינה מסייעת לנתבעת שכן לא הוכח כי אכן הצעתה זו הוצעה בפועל.

 

התובעת הגישה שלושה תצהירים אולם משקל נתתי רק לעדות מנהל התובעת ואשתו אשר התייצבו לחקירה נגדית.

 

עיינתי בחומר מתוך תיק התביעה הקטנה האמורה שצורף לבש"א 5330/06. עיינתי בכתב התביעה שהוגש בתיק התביעה הקטנה. הנתבעת כאן אינה מציינת כי השלט הרגיל לא היה מוכן בעוד שבתביעה כאן טוענת שהשלט השני לא היה מוכן ביום שהגיעה לקחת את השלטים (6.3.05). כלומר, לכאורה הטיעון היום אינו מתיישב עם הנטען בכתב התביעה הקטנה. בכתב התביעה הקטנה טענה הנתבעת כי היו שני שלטים שהינם שלט הנאון ושלט נוסף ואילו בתצהיר עדותה הראשית התייחסה לשלושה שלטים, שלט הנאון ושני שלטים נוספים.

 

טענה הנתבעת כי שלחה מסרים באמצעות אנשים אחרים לצורך פתרון הבעיה ובין היתר ביקשה מחבר שהינו עורך דין דובר רוסית לשוחח עם הנתבע ובדבר יש בכדי להוכיח את טענותיה. בכתב התביעה הקטנה צוין כי הנתבעת הסתייע בשני אנשים, חבר וכן עו"ד. אין לקבל טענה זו של הנתבעת. הנתבעת יכולה היתה להזמין את אותם אלו שביקשה שישוחחו עם הנתבע אולם לא עשתה כן. חזקה על הנתבעת כי אם היתה עדות שיכולה לסייע לה, היתה מביאה עדות זו.

 

עסקינן בתיק של התנגדות לביצוע שיקים.  הנטל בתיק זה מוטל על הנתבעת אשר עליה לשכנע את בית המשפט כי נכשלה התמורה לשיקים. הנתבעת לא עמדה בנטל הרובץ עליה. לא זו אף זו, בין גרסאות הנתבעת והתובעת אני מעדיף את גרסת התובעת, בדגש על הסתירות לגבי השלט הנוסף ועל כך שהנתבעת יכולה היתה להביא לעדות גורמים נוספים כמו אותו חבר דובר רוסית שישפוך אור עובדתי אך לא עשתה כן.

 

לאור האמור, אני מורה על דחיית ההתנגדות שהגישה הנתבעת לביצוע השיקים נשוא התביעה במלואה והתובעת תוכל להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל ולערוך שם חישוב סכום החוב.

 

בנוסף, הנתבעת תשלם לתובעת את הוצאותיה בסכום כולל של 1,000 ¤ בתוספת מע"מ. בקביעת סכום ההוצאות הבאתי בחשבון כי למעשה, חלק קטן יחסית מהתמורה היתה עבודה שלא הוברר ביצוע המלא או החלקי. סכום ההוצאות לפיכך הינו מופחת וזאת להקל על ההתחשבנות ובהתחשב במרכיב העבודה (ניתן היה להגיע לאותה תוצאה בדרך אחרת, לקבל ההתנגדות רק לגבי מרכיב העבודה אולם מאידך, לפסוק הוצאות ריאליות ולא בשיעור המופחת שלעיל). 

 

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום.

 

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

 

 

ניתנה היום כ"ז באלול, תשס"ט (16 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

יעקב פרסקי, שופט

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B713B4ED83FA459C4225763300620B42/$FILE/77D67D03EA0A34E042257633003B7730.html
תאריך: 
16/09/09
Case ID: 
4929_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : יעקב פרסקי
יעקב פרסקי
Powered by Drupal, an open source content management system