בשירי נ. אליהו


 

   

בתי המשפט

עא 001416/08

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו

בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים


 

23/09/2009

תאריך:

כב' השופט ישעיהו שנלר – אב"ד

כב' השופט ד"ר קובי ורדי

כב' השופטת רות לבהר שרון

בפני:

 

 
 

בשירי רוני

בעניין:

המערער

ע"י ב"כ עו"ד לוי


 


 

נ  ג  ד


 


 

1 . אליהו פנינה

2 . אליעז מירי

3 . אליעז אסי


 

המשיבים

ע"י ב"כ עו"ד אליעז ודורפברג


 

 


פסק דין

 


1.                  הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בדרך של פשרה וללא מתן נימוקים בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, כמפורט בפרוטוקול הדיון מיום 9.9.09.

2.                  לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בהודעת הערעור ובעיקרי הטיעון אנו פוסקים כי המשיבים ישלמו למערער סך בש"ח השווה ל- 3,750 דולר אמריקני לפי השער היציג הידוע ביום 17.11.03, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהמועד הנ"ל ועד לתשלום בפועל, ובתוספת מע"מ.

 

3.                  כן ישיבו המשיבים למערער את הוצאות המשפט ששולמו בהתאם לפסק הדין של בית משפט קמא (במידה ושולמו) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד התשלום ועד החזרתו.

 

 

 

4.                  הפקדון הכספי שהפקיד המערער בבית המשפט יוחזר למערער באמצעות בא כוחו.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

 

ניתן היום, ה' בתשרי תש"ע (23 בספטמבר 2009).

                                                                               

רות לבהר??שרון, שופטת


 

ד"ר קובי ורדי, שופט


 

ישעיהו שנלר, שופט

אב"ד


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/5BD588C1531798BA4225763A00515A79/$FILE/18795D93B295D288422576300039D25B.html
תאריך: 
23/09/09
Case ID: 
1416_8
Case type: 
עא
סיווגים
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ישעיהו שנלר
ישעיהו שנלר
עורכי דין : אליעז ודורפברג לוי
אליעז ודורפברג
לוי
Powered by Drupal, an open source content management system