נ. משרד הפנים MYKHAYLYNA


 

   

בתי המשפט

עתמ001599/09

בית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו

בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים


 

24/09/2009

תאריך:

כב' השופטת גדות שרה

בפני:

 

 

 


 

HALUSHKA MYKHAYLYNA

בעניין:

העותרת

ג'בארין אוסאמה

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

1. משרד הפנים

2. הממונה על ביקורת הגבולות רמלה


 

המשיבים

פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)

ע"י ב"כ עו"ד


 


 


פסק דין

 


זוהי עתירה להורות למשיבים להעניק לעותרת אשרת שהייה זמנית לתקופה של 60 ימים על מנת שהעותרת תוכל להסדיר את מעמדה החוקי בישראל ותמצא מעסיק סיעודי בעל היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.

 

העובדות:

1.         העותרת היא אזרחית אוקראינה, אשר נכנסה לישראל ביום 10.9.04, באשרת עבודה בתחום הסיעוד.

 

2.         העותרת החלה לעבוד אצל גב' טייכר ועבדה שם ברציפות עד ליום 15.3.09, מועד פטירתה של גב' טייכר.

 

3.         לאחר פטירת מעסיקתה, פנתה העותרת למשרד הפנים על מנת לקבל אשרת שהייה זמנית וביקשה לאפשר לה להשלים את התקופה המותרת לה על פי חוק – 63 חודשים.

 

4.         בקשתה של העותרת נדחתה ביום 31.3.09 מהנימוק כדלקמן:

"אין אפשרות לאשר מעבר ממעסיק למעסיק חדש אם חלפו 51 חודשים  מיום שניתן לעובדת רישיון ב/1 לראשונה, בין אם שהה בישראל ובין אם לאו".

 

            המשיבים הוסיפו וקבעו כי על העותרת לצאת את ישראל תוך 14 ימים.

 

5.         לאור האמור לעיל הוגשה העתירה נשוא פס"ד זה.

 

6.         העותרת טוענת כי המקרה שלה נכלל בין המקרים החריגים, היא עבדה אצל מעסיקה אחת מאז הגיעה לישראל, היא לא עזבה את המעסיקה עד לרגע פטירתה, וברצונה להסדיר את מעמדה ולעבוד כמטפלת סיעודית עד לסוף התקופה המקסימלית המותרת על פי החוק, היינו, עד סיום התקופה של 63 חודשים.

 

7.         העותרת מוסיפה וטוענת כי הפכה לשוהה בלתי חוקית בגין נסיבות שאינן בשליטתה.

            היא שילמה סכומי כסף גבוהים כדי להגיע לישראל והיא מבקשת כי ביהמ"ש יעתר לבקשתה.

 

8.         המשיבים מתנגדים לעתירה.

המשיבים טוענים כי אין מדובר באחד מן המקרים החריגים אלא בבקשה שעניינה מוסדר ב"נוהל מעבר עובד ממעסיק למעסיק" 5.3.0022 (נספח א' לתגובה), אשר מכוחו פעלו המשיבים.

על פי אותו נוהל, העברה ממעסיק למעסיק תתאפשר רק עד ל- 51 חודשים של שהות העובד בישראל מיום כניסתו לישראל לראשונה.

העותרת שהתה בישראל למעלה מ- 51 חודשים עד פטירת מעסיקתה ואין היא נכללת במסגרת החריגים המאפשרים לה להישאר בישראל.

 

9.         דין העתירה להידחות.

עניינה של העותרת נכלל בנוהל המסדיר מעבר עובד ממעסיק למעסיק, כמפורט לעיל, ואין העותרת עומדת בתנאי נוהל זה.

העותרת שהתה בישראל למעלה מ- 51 חודשים במועד פטירת מעסיקתה.

נוהל זה אושר גם בפסיקה (ר' בג"צ 9742/04 קו לעובד נ' משרד הפנים, פס"ד מיום 5.9.05 [מאגר נבו]).

 

10.       לא מצאתי בטיעוני העותרת כל נימוק אשר יש בו כדי לחרוג מהנוהל ועניינה של העותרת דומה לכלל העובדים, אשר אשרת עבודתם הסתיימה לאחר ששהו בישראל  51 חודשים.

 

11.       סוף דבר, העתירה נדחית.

 

12.       העותרת תשלם למשיבים הוצאות בסך 7,500 ¤ + מע"מ.

 

13.       המזכירות תשלח העתק מפס"ד זה לצדדים.

 

ניתן היום ו' בתשרי, תש"ע (24 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                              

גדות שרה, שופטת


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F61CA3ED215AF9854225763B00529D37/$FILE/657358B9EA8F34F04225763B002A9F38.html
תאריך: 
24/09/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : גדות שרה
גדות שרה
עורכי דין : ג'בארין אוסאמה
ג'בארין אוסאמה
Powered by Drupal, an open source content management system