מנשה נגאוקר נ. דביק אגודה שיתו


 

   

בתי הדין לעבודה


 

עב 1367/09

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע


 

30/09/2009


 

כבוד השופט אילן סופר

בפני:

 

 
 

מנשה נגאוקר

בעניין:

 

התובע

שמואל דרורי

ע"י ב"כ עו"ד


 

 


 

נ  ג  ד


 

 


 

דביק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מס': 570027805


 

 

הנתבעת

נורית בלויטה

מנהל הנתבעת צור דת

ע"י ב"כ עו"ד


 

 

 

התובע ובא כוחו

ב"כ הנתבעת ומנהלה

נוכחים:

 


פרוטוקול

ב"כ התובע

אני מסכים כי יש למחוק את התביעה לפיצויי הלנה בגין הודעה מוקדמת.

 

ב"כ התובע

אני רק אומר רק דבר אחד, בנושא של הדלקים מדובר בנסיעות, היה צריך להוסיף עוד מילה על נסיעות ולאו דווקא על דלקים. אפשר להסכים עליו עוד היום פה אם נגיע לפשרה. אם אין מחלוקת עובדתית שהוא באמת קיבל פחות והוא נסע ברכבו ממצפה רמון לשדה בוקר כל יום לעבודה ועל זה הוא קיבל את הדלקים וזה הסיפור. זו לא מתנה שהוא קיבל. באותה תקופה הוא קיבל באמת משהו חלקי.

לגבי הדברים האחרים של אדוני אני קיבלתי את זה לנושא הודעה מוקדמת, לענין של הפרשי שכר.

יש איזה שהוא חישוב שנעשה לגבי ה- 36,000 ¤ בנוגע לדלקים. במשך 6 שנים הוא קיבל 10 ליטר דלק במקום 14 ליטר.

גם לגבי הודעה מוקדמת אכן פיצויי ההלנה אינם רלבנטים, ההודעה המוקדמת - הוא קיבל את הכספים בינואר. בכל זאת, זה חודשים. ריבית והצמדה לפחות מגיע. אבל זה לא הענין.

 

 

ב"כ הנתבעת

לגבי פיצויי הפיטורים נתנו הסבר לסיבה הזאת וזה מצוי בכתב ההגנה, הבעיה העיקרית היתה מאוד פשוטה. חשבת השכר של הנתבעת חלתה באותה תקופה בסרטן, אז זו היתה תחילת המחלה, מחלה מאוד קשה, היא נעדרה הרבה מאוד זמן מהעבודה ונוצר בלגן במערכת השכר. זאת הסיבה היחידה והסיבה האמיתית. זה הרי ענין טכני, היא נעדרה עד אשר התארגנו עד שמישהו ישב בנעליה והדבר מצויין בכתב ההגנה.  היתה שמה תקופה לא קלה שלא היה מחליף בנעליה של החשבת וכתוצאה מזה נוצר בלגן. הנתבעת מודעת בליקוי הזה, והוא נגרם בתום לב מוחלט.

מה שצריך לציין נדמה לי שאם מועד סיום יחסי עובד מעביד היה ב- 30 לאוגוסט אז יש לנו 15 יום אז השיהוי הוא מה- 15 עד ה- 23.

 

ב"כ התובע

אנו נשמח לשמוע איזו שהיא החלטה של אדוני על מנת לקבל החלטה.

 

ב"כ הנתבעת

מבחינת שיחת סיכום, יכול להיות שבאותו יום הוא חדל לבוא לעבוד מסיבות של מחלה, אך שיחת הסיכום היתה ב- 29/7 ב- 30 הודע לו.

לפחות מנקודת ההבנה של הנתבעת יכול להיות שבטעות, היא לא התנהלה אז על ידי עורך דין, היא התנהלה מתוך ההבנה שנותנת חודש הודעה מוקדמת.

 

ב"כ התובע

הייתי רוצה לעשות הפסקה קצרה.

 

לאחר ההפסקה

 

ב"כ התובע

אנחנו עקרונית הגענו להסכמה לגבי הצעתו של אדוני.

יכול מאוד להיות שהשגגה היתה בעטיה של הנתבעת. יש פה ענין אחר.

גם שוחחתי עם חברתי. אנו קבלנו בתקופות האחרונות מכתבים רבים שבהם טוענת מגדל שדביק לא שילמה התשלומים כנדרש.  המכתבים לפני 6 – 7 חודשים, זאת טענתם. אחת השיחות שקיים התובע עם נציג מגדל טענו בפניו שעדיין לא קיבלו נתונים מדביק ולכן הכסף לא מוכן, ושמגדל עדיין חייבת להם כספים .

החשש שלי שמגדל תטען טענה שזה היה בעצם בעטייה של הנתבעת, מה יקרה אז, אז לא נוכל להיפרע ממגדל על התקופה הקצרה המסוימת הזאת, שהיא תבקש ריבית והצמדה על ההפרש.

מדובר בריבית והצמדה על 7 חודשים.

בכל זאת, אם מגיע משהו אז מגיע, וחברתי אמרה שהיא לא מוכנה להוסיף אף לא שקל על ה- 10,000 ¤. 

מה שיש לנו מול מגדל נעשה זאת מול מגדל.

 

ב"כ הצדדים:

אנו מקבלים את המלצת בית הדין לפיה לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כלפי הנתבעת ומבלי להודות בכל טענה מטענות הצדדים, תשלם הנתבעת לתובע השלמת פיצויי פיטורים בסך של 10,000 ¤.

הסכום ישולם בשיק לפקודת ב"כ התובע שיימסר לו בתוך 30 יום מהיום.

אנו מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסכמה זו.

 

פסק דין

 

1.         ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

2.         המזכירות תשיב לתובע את האגרה בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008.

 

ניתן היום י"ב בתשרי, תש"ע (30 בספטמבר 2009) במעמד הצדדים הנוכחים.

                                                                               

אילן סופר - שופט


001367/09עב 734 ויקי גוטפלייש

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F9E6DDFC139244A6422576410062A204/$FILE/771E92967C98DE754225763B004D28BA.html
תאריך: 
30/09/09
Case ID: 
1367_9
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : אילן סופר - שופט
אילן סופר - שופט
עורכי דין : התובע שמואל דרורי
התובע
שמואל דרורי
Powered by Drupal, an open source content management system