יורשי המנוח נ. יובל כהן עבודות


 

   

בתי הדין לעבודה

דמ 008157/08

בית דין א.לעבודה ת"א

 

06/10/2009

תאריך:

כב' הרשמת בר"ג-הירשברג רחל

בפני:

 

 

יורשי המנוח אסמאעיל סמור

בעניין:

תובע

עו"ד חאג' יחיא מוחמד

ע"י ב"כ

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

יובל כהן עבודות עפר ופיתוח  בע"מ

 

נתבעת

 

 

 


פסק דין

1.         הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה אך לא עשתה כן.

            מאישור המסירה שצירף התובע עולה כי הנתבעת קיבלה את כתב התביעה וכן דרישה להגיש כתב הגנה עוד ביום 7.5.09.

2.         בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות  בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

3.         אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים כדלקמן:

א.        יתרת דמי כלכלה בסך 2,395.24 ¤ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.12.08 ועד לתשלום בפועל.

ב.         דמי הבראה בסך 3,449.46 ¤ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.12.08 ועד לתשלום בפועל.

ג.         פדיון דמי חגים בסך 2,303.46 ¤ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.12.08 ועד לתשלום בפועל.

ו.         הוצאות נסיעה בסך 4,660 ¤ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.12.08 ועד לתשלום בפועל.

ה.        הוצאות משפט בסך 150 ¤ ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ¤ בצירוף מע"מ צמודים כדין מהיום. לא ישולמו הוצאות המשפט במועדם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

 

ניתן היום 06 באוקטובר, 2009 (י"ח בתשרי תש"ע) בהעדר הצדדים.

 

                                                            ___________________

                                                            בר"ג-הירשברג רחל, רשמת

קלדנית: שירלי אימרמן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/814B1E8DEA4A031342257647005135DF/$FILE/01ED705FF44946CC422576470032700A.html
תאריך: 
06/10/09
Case ID: 
8157_8
Case type: 
דמ
סיווגים
עורכי דין : חאג' יחיא מוחמד
חאג' יחיא מוחמד
Powered by Drupal, an open source content management system