עזימה וקנין נ. בטוח לאומי-סניף


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 003062/09

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב -יפו

 

15/10/2009

 

כבוד השופטת חנה טרכטינגוט

בפני:

 


 

עזימה וקנין

בעניין:

המערערת

עו"ד אלדור דוד

ע"י ב"כ

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

המוסד לביטוח לאומי

 

המשיב

רנה הירש

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

 

 

 

פסק דין

 

 

1.         לפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 31/3/2009 אשר קבעה כי נכותה של המערערת בקשר עם פגיעה בעבודה מיום 7/3/2007 הינה 19% כדלקמן:

            10% בגין סחרחורת לפי פריט 72 4 (ב) 1.

            5% בגין כתף ימין לפי פריט 39(3).

            ובתוספת תקנה 15 עד ל-19%.

 

2.         טענות המערערת -

א.         טעתה הועדה שלא התיחסה לתלונות המערערת בדבר טנטון וירידה בשמיעה, מה גם שנושא זה היה מושא הערר שהוגש על ידי המערערת.

ב.         טעתה הועדה שלא קבעה נכות בגין כאבים בגב.

            קביעת הועדה כאילו סבלה המערערת מגבה לפני התאונה שגויה. מה גם שקביעה זו סותרת את האמור במסמך רפואי חתום ע"י רופא משפחה בו נרשם "כאב גב מאז התאונה".

ג.          טעתה הועדה אשר ביטלה את הנכות הנוירולוגית בגין סחרחורת אשר הוענקה למערערת ובמקומה העניקה נכות בתחום א.א.ג. בשל פגיעה וסטיבולרית, הגם שמדובר באותו שיעור נכות.

ד.         המערערת איבדה את שווי משקלה כתוצאה מהסחרחורת ונחבלה בשפה התחתונה ובכתף, ועקב כך נזקקה ל-12 תפרים. הועדה התעלמה מכך.

ה.         הועדה התעלמה מכך שבעקבות התאונה החלה המערערת לסבול מסכרת כפי שעולה מסיכום רפואי מיום 10/5/2009.

ו.          המערערת עותרת להחזיר את עניינה לועדה בהרכב אחר.

 

3.         טענות המשיב -

א.         ב"כ המשיב הודיעה כי המשיב מוכן כי עניינה של המערערת יוחזר לועדה לעררים לעניין הירידה בשמיעה והטינטון, וזאת לאור העובדה כי המערערת הופנתה על ידי הועדה לבדיקת מאפנייני טנטון אך אין בפרוטוקול הועדה התיחסות לתחום זה בכלל לבדיקת מאפייני טנטון בפרט.

ב.         בקשר עם הנכות בגב, קביעת הועדה היא קביעה רפואית אשר נמצאת בסמכותה. הועדה לא קבעה קיום מצב קודם.

ג.          אשר לחבלה בשפה התחתונה ולסכרת - המערערת לא טענה לענין זה ולפיכך לא נפל פגם בהחלטת הועדה בנושאים אלה.

 

4.         דיון והכרעה -

            הועדה לעררים התכנסה בעניינה של המערערת בשתי ישיבות.

בישיבתה מיום 8/7/2008 ביקשה הועדה להפנות את המערערת לבדיקת מאפייני טנטון, כמו כן ביקשה הועדה חוות דעת אורטופדית.

אשר לסחרחורת קבעה הועדה כי בבדיקת מערכת שווי משקל נמצאו מאפייני BPPV הקשור לתאונה.

לפיכך קבעה כי נכותה בגין הסחרחורת היא 10% לפי פריט 72 (4) (ב) I הדן בפגיעה וטסיבולרית.

הועדה קבעה כי אין מקום לנכות נוירולוגית הכלולה בסעיף זה.

 

5.         בפני הועדה הונחו שלוש חוות דעת של ד"ר רמי, אורטופד, יועץ מטעמה.

            ביום 21/8/2008 נבדקה המערערת על ידי ד"ר רמי וכך התלוננה בפניו:

            "סובלת מהרגלים והרגלים לא נפגעו  בתאונה.

            כואבת לי היד ויש לי זרם ביד.

            מציינת כאבים בצלעות (ימין).

            סבלה מכאבי גב בעבר".

            ד"ר רמי ביקש לעיין בצילומים שבוצעו לאחרונה בכתף ימין.

בישיבה מיום 23/10/2008 הומצאו לד"ר רמי מסמכים שונים אבל לא צילומי כתף ולפיכך נקבעה ישיבה נוספת ליום  23/12/2008. ביום זה עיין ד"ר רמי בצ"ר של כתף ימין מיום 20/1/2008 ומיום 11/4/2008.

מסקנת ד"ר רמי: "התובעת לא התלוננה על כאבי גב ובעיון בתיק לא נמצאה הכרה בפגיעה בגב.

לגבי הכתף הימנית הנכות שנקבעה בדרג I , תואמת את מצב בגובה 5% לפי סעיף 39 (ד)".

 

6.         הועדה לעררים התכנסה שוב ביום 31/3/2009 וזו מסקנתה:

"הועדה עיינה בסיכום האישפוז מח' גריאטרית ולפיו אין איזכור לחבלה בגב, יש לציין שגם בבדיקה ע"י האורטופד ד"ר רמי   בתאריך 21/8/2008 לא היו תלונות על כאבים בגב, צויין רק שסבלה מכאבי גב בעבר, נראה שלכן לא התייחס הרופא האורטופדי לגב".

הועדה מקבלת את חוות הדעת האורטופדית של ד"ר רמי מיום 23/12/2008 לפיה נכותה לגבי הכתף הימנית הינה 5% לצמיתות לפי סעיף 39(3) כמו כן נכותה בגין מחלת הסחרחורת הינה בשיעור 10% לפי סעיף 72 (4) (ב) I.

אין מקום לנכות נוירולוגית מאחר והיא כלולה בסעיף הנ"ל.

 

7.         אשר לתחום א.א.ג. -

לאור הסכמת המשיב כי יש להחזיר את עניינה של המערערת לועדה להתייחסות לירידה בשמיעה ולטנטון הועדה תתיחס לבקשתה מיום 8/7/2008 לעריכת בדיקת מאפייני טנטון ותעיין בבדיקה ככל שנערכה או תפנה את המערערת שוב לבדיקה.

ביום 1/7/2009 הגישה המערערת תוספת לערר וביקשה להפנות את הועדה לעררים לבדיקת שמיעה ולבדיקת ABR מיום 22/6/2009.

הגם שמדובר בבדיקות המאוחרות למועד הועדה, מאחר ועניינה של המערערת מוחזר לועדה לעררים בתחום זה, יונחו בפניה גם בדיקות אלה והועדה תתיחס אליהן במפורט ובמנומק.

 

 

 

8.         אשר לגב -

            לטעמי גם בעניין זה הצדק עם ב"כ המערערת.

אמנם לא הומצאו לבית הדין נימוקי הערר לועדה לעררים מהם ניתן היה ללמוד על תלונות המערערת אך אף על פי כן לא ברורה החלטת הועדה בענין זה.

הועדה מקבלת את חוות דעת ד"ר רמי לפיה לא התלוננה על כאבי גב ובתיק לא נמצאה הכרה בפגיעה בגב.

כמו כן קובעת הועדה כי בסיכום האישפוז מהמחלקה הגריאטרית אין אזכור לחבלה בגב.

אלא שבטרם התכנסה הועדה לעררים בישיבתה השניה שלח ב"כ המערערת מכתב אל ועדה לעררים מיום 9/1/2009 (מצורף לתשובת המוסד) בו קובל ב"כ המערערת על קביעת ד"ר דוד רמי לפיה התובעת לא התלוננה בעבר על כאבי גב.

ב"כ המערערת מפנה לאישור רפואי בו נרשם "כאב גב מאז התאונה".

הועדה לעררים לא התייחסה לכך.

גם בקביעה של ד"ר דוד רמי  לפיה לא נמצאה הוכחה לפגיעה בגב, אין כדי לאיין את תפקיד הועדה לקבוע אם קיימת נכות בגב ואם היא קשורה לתאונה.

לנכות בגב ככל שתמצא יתכן ויהיה קשר לתאונה, גם אם מדובר בפגיעה בכתף ולאו דווקא בגב. מדובר בקביעה שהינה בסמכותה של הועדה הרפואית אלא שהועדה לא מילאה תפקידה בעניין זה.

 

9.         אשר לסחרחורת - קביעת הועדה כי ליקוי זה נובע מפגיעה הוסטובולרית ולא ננוירולוגית היא קביעה רפואית ובית הדין לא יעתרב בה.

 

10.       אשר לחבלה בשפתיים ולסכרת מקובלים עלי טענות המשיב שעניין זה לא הועלה על ידי המערערת או בא כוחה בפני הועדה, ואין כל טענות באי התיחסות הועדה לנושאים אלו.

            יתירה מכך בנושא זה מפנה ב"כ המערערת למסמך רפואי מחודש מאי 2009 ודהיינו ממועד המאוחר לועדה.

 

11.       המערערת עותרת להחלפת הרכב הועדה.

            דרך המלך הינה כי יש להחזיר את העניין לאותה ועדה אשר דנה בעניין, אלא אם כן קיימים נימוקים שיש בהם להוכיח כי הועדה נעולה על החלטתה.

            המערערת לא נימקה בקשתה זו ולא מצאתי כי יש מקום בענין זה לחרוג מהכלל.

            לפיכך יוחזר עניינה של המערערת לועדה לעררים באותו הרכב.

 

12.       סוף דבר, עניינה של המערערת מוחזר לועדה לעררים על מנת שתתיחס במפורט ובמנומק לתלונות המערערת באשר לירידה בשמיעה ולטנטון.

            הועדה תעיין בבדיקת מאפייני טנטון ככל שקיימת ו/או תפנה את המערערת לבדיקה כאמור.

            כמו -כן תתיחס הועדה לבדיקת שמיעה ובדיקת ABR מיום 22/6/2009.

            כמו כן תבדוק הועדה אם קיימת למערערת נכות בנושא הגב והאם נכות זאת נובעת מהתאונה.

 

            המשיב ישלם למערערת הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ¤ בצירוף מע"מ וזאת תוך 30 יום מהיום.

 

 

ניתן היום כ"ז בתשרי, תש"ע (15 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

__________________

חנה טרכטינגוט, שופטת

 

קלדנית: תורתי אסתר


           

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0F23BB12FC32E9DD4225765000618681/$FILE/AF7E60862116DAF842257650002540E7.html
תאריך: 
15/10/09
Case ID: 
3062_9
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : חנה טרכטינגוט
חנה טרכטינגוט
עורכי דין : אלדור דוד רנה הירש
אלדור דוד
רנה הירש
Powered by Drupal, an open source content management system