מועלם נ. אדרי


 

   

בתי המשפט

א  000370/05

בית משפט השלום אשדוד

  479/05

19/10/2009

תאריך:

כב' השופטת מיכל וולפסון

בפני:

 

 

התובעים/נתבעים

(ת.א. 370/05)

1 . מועלם יחזקאל

2 . מועלם ברכה

בעניין:


 

עו"ד סרויא יצחק

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד

הנתבע/תובע

(ת.א. 479/05)

אדרי אילן


 

עו"ד אשור אשר

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

1.         בת.א. 370/05 הוגשה תביעה כנגד קבלן, הנתבע, שהוזמן לבצע שיפוצים בבית התובעים, בגין ליקויים בעבודתו (להלן יכונה הנתבע "הקבלן" והתובעים "המזמינים").

            התביעה הועמדה על 36,387 ¤. ת.א.  475/05  החל כבקשה לביצוע שטר, על סך של 4,600 ¤ על פי סעיף 81 א' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967. תיק ההוצאה לפועל נפתח ע"י הקבלן, חמת חילול שטר, שיק, שמשכו לטובתו המזמינים. הוגשה התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81 א (ג) לחוק ההוצאה לפועל ולאחר שהיא התקבלה, אוחדו התיקים.

 

הדיון

 

2.         ביחסים בין מזמין וקבלן חלים ההסדרים בחוק חוזה  קבלנות, התשל"ד – 1974 (להלן: "חוק חוזה קבלנות").  חיובי הקבלן לפי חוק חוזה קבלנות הם ביצוע העבודה שהוזמנה ממנו באופן מקצועי (סעיף 3 לחוק חוזה קבלנות). המזמינים אינם חייבים לשלם על ליקויים (סעיף 4 לחוק חוזה קבלנות). לפיכך אין על המזמין לשלם עבור ליקויים בביצוע העבודה. חיובי המזמין הוא תשלום שכרו של הקבלן (סעיף 4 (ג) לחוק חוזה קבלנות). החיבור בין שני החיובים משמעו כי על המזמינים לשלם את שכרו של הקבלן פחות שווי הליקויים.

            המזמינים העלו בהתנגדותם טענות על פי עסקת היסוד והגישו התביעה בת.א. 370/05 בגין נזקיהם. הנתבעת מס' 2 גם טוענת טענה שטרית, כי היא לא חתומה על השטר.

 

ליקויים

 

3.         הצדדים אינם חולקים על כך כי בשנת 2003 המזמינים שכרו את שירותי הקבלן לביצוע עבודות שיפוץ בביתם. הצדדים חלוקים על היקף הליקויים הנטענים ע"י המזמינים. המזמינים טוענים לנזק בהיקף של 10,950 ¤ ואלו הקבלן טוען לתיקונים נדרשים בעלות של 117$, כאשר כל צד נסמך על חוו"ד מומחה מטעמו. בהסכמה מונה מומחה מטעם ביהמ"ש (עמ' 17 לפרוטוקול) מר אהרון סוקולוב. על פי חוו"ד שלו שווי עלות הליקויים עומד על 450 ¤ לא כולל מע"מ (חוו"ד מיום 26.02.07). ב"כ התובעים שלח למומחה שאלות הבהרה והמומחה לא הסכים לשנות את חווה"ד שלו. לבקשת ב"כ התובעים זומן המומחה לחקירה על חוות הדעת שלו.

 

המומחה מטעם ביהמ"ש לא מצא ליקוי בעבודות הצבע או בצבע עצמו. בפרק ריצוף וחיפוי הוא לא מצא בחדר האמבטיה "בליטות לא אחידות" המהווה ליקוי, למעט אריח אחד הבולט ב- 1 מ"מ, והוא לא מצא בכך ליקוי. המומחה מסכים לליקוי שהצביע עליו המומחה מטעם התובעים של פס פלסטיק הבולט ממישור הריצוף. המומחה מטעם התובעים העמיד את הסכום של הליקוי על 250 ¤ והמומחה מטעם ביהמ"ש על 150 ¤. אני מקבלת את הסכום שקבע המומחה מטעם התובעים. ליקוי נוסף שמצא המומחה הוא כי בקיר האחורי מאחורי האסלה בחדר האמבטיה ישנם מספר אריחים שהונחו בשיפוע של כ- 0.5% - 0.2% וכן יש לתקן כ- 5 אריחים ולהרכיב מחדש את פס הפלסטיק בעלות של 200 ¤. המומחה מטעם התובעים העמיד את העלות על 700 ¤. אני מעדיפה את חווה"ד המומחה מטעם ביהמ"ש. נמצא גם אריח בולט בפחות מ-1 ס"מ. המומחה מטעם ביהמ"ש לא מצא בו ליקוי והמומחה מטעם התובעים העמיד את שווי התיקון על 100 ¤. אני מעדיפה את חוו"ד המומחה מטעם ביהמ"ש. שיפועים במקלחת ההורים-למועד ביקור המומחה לא היה לקוי אך הליקוי הזה תוקן כבר עקב חדירת רטיבות לבית השכן.

            המומחה לא מצא ליקוי באופן הנחת הקרמיקה מאחורי הכיור במקלחת ההורים.

 

 

 

 

 

דיון בליקוי של ריצוף וחיפוי

 

ככל שענין לנו עם החיפוי במקלחת ההורים, למעט לגבי טענת השיפועים החסרים במקלחת ההורים – אני מקבלת את חווה"ד של המומחה מטעם ביהמ"ש.

 

המומחה מטעם ביהמ"ש לא בדק את השיפועים במקלחת ההורים כי למועד הביקור שלו הם היו תקינים. המומחה של התובעים, שהגיש את חוות דעתו באפריל 2003 קובע כי השיפוע בתא המקלחת של שירותי ההורים לקוי באופן שנוצרות בו שלוליות בלתי מניקנות.

 

לפיכך יש לפרק את ריצוף תא המקלחת ולהתקינו מחדש בשיפוע ניקוז שלא יפחתו מ- 2%, על פי סעיף  2.5.1 לתקן 1205/3. שווי העבודה הועמדה על 300 ¤. המומחה מטעם הנתבע הסכים כי יש מקום להתערב אך ברמה של 4 אריחים בנקודת הניקוז והסכום הועמד על 40$. אני מקבלת את הסכום של המומחה מטעם התובעים שכן מדובר בעבודה קטנה גם אם אוסיף את תיקון אריחי החיפוי הנוספים, לפי חווה"ד המומחה מטעם ביהמ"ש. לכן אני מעמידה את סכום התיקון על 300 ¤ נכון לאפריל 2003.

 

לגבי יתר הליקויים בחיפוי – אני מעדיפה את חווה"ד של המומחה מטעם ביהמ"ש ולא מצאתי בחקירתו הנגדית כדי לשנות את עמדתי.

 

אינסטלציה

 

לאחר ששמעתי את הסברו של המומחה מטעם ביהמ"ש – אני מקבלת את חווה"ד שלו שאין צורך לפרק את הברז.

 

 

 

 

צבע

 

הליקוי הנטען הוא שהצבע יורד במגע עם מטלית לחה. התובעים טוענים כי הנתבע הניח את הצבע באופן לא מקצועי בניגוד להוראות "טמבור". המומחה שלל את הטענה שהצבע יורד במטלית לחה. באשר לאופן הנחת הצבע כולל אי הורדת צבע קודם והנחת בסיס – המומחה טען כי מה שחשוב זו התוצאה. התובעים לא הגישו חוו"ד כי לנוכח אופן הנחת הצבע יווצר ליקוי בעתיד. אני מעדיפה את חווה"ד של המומחה מטעם ביהמ"ש ובהעדר חוו"ד על ליקוי עתידי התביעה נדחית.

 

עילת ההשבה

 

5.         המזמינים תובעים מהקבלן להשיב להם את הסכום ששולם עבור העבודה, החומרים (קרמיקה) וחומר הבניה (חול, מלט, צבע, עזרי בניה).

 

            אין ביסוס לתביעת ההשבה שכן העילה של התובעים היא על ביצוע לקוי של העבודה שהוזמנה. העבודה בוצעה ובחומרים שנרכשו נעשה שימוש והם נמצאים בבית התובעים, המזמינים. שווי הליקויים הוא הסכום שיש להפחית מהשכר המוסכם של הקבלן (סעיף 4 (ג) לחוק חוזה קבלנית). קבלת עמדת התובעים משמעה התעשרות שלא כדין על חשבון הקבלן בניגוד לסעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט  - 1979.

 

            תביעה זו נדחית.

 

שווי הנזק של המזמינים

 

            אני מעמידה את הנזק הכולל על פי חווה"ד על סך של 850 ¤ נכון להיום. לכך יש להוסיף מע"מ וכן תוספת של 50% מחמת היקף הקטן של העבודה. סכ"ה  1,485.37 ¤ (כולל מע"מ של 16.5%).

 

 

 

ת.א. 479/05


 

6.         השיק שנמשך  לטובת הקבלן, הזוכה בתיק ההוצל"פ, אוחז השטר, בוטל מחמת המחלוקות נשוא ת.א 370/05.

 

            לאחר שקבעתי את שווי ההפחתה מהסכום המגיע לקבלן מחמת ליקויים, אני דוחה את טענות ההגנה של החייב מס' 1, החתום על השיק. לפיכך, על הזוכה לתקן את הקרן כך שמסכום  הקרן של השטר משוערך להיום יופחת הסכום של 1,485.37 ¤. לאחר תיקון הקרן יופעלו מחדש הליכי הוצל"פ ועיכוב ההליכים יבוטל. ככל שמדובר בחיייבת: מועלם ברכה – היא אינה חתומה על השטר. היא תמחק מתיק הוצל"פ. התביעה נגדה נדחית.

 

הוצאות משפט

 

7.         התביעה בת.א. 370/05 הוגשה על נזק של 10,950 ¤ כולל פיקוח הנדסי ומע"מ, לאחר שמיעת הראיות העמדתי את הסכום של 1,485.35 ¤ כאשר את הרכיב הפיקוח ההנדסי המרתי להגדלה ב- 50% בגלל שמדובר בעבודה קטנה. חווה"ד של המומחה מטעם ביהמ"ש קבעה את הנזק על 450 ¤ לא כולל תיקון השיפוע במקלחת ההורים. לאור התוצאה לא מצאתי הצדקה לחייב את הקבלן בעלויות המזמינים בניהול המשפט, כאשר לנוכח התביעה הוא נאלץ לשאת בעלויות מקבילות. לפיכך  אינני פוסקת למזמינים את עלות המומחה  מטעמם  או את חלקם בחווה"ד של המומחה מטעם ביהמ"ש. 

 

            באשר לעילת ההשבה, בסך של 24,384 ¤ - היא הקפיצה את שווי המחלוקת מ 10,950 ¤ ל- 36,387 ¤. ללא הצדקה.

 

            בנסיבות אלה בת.א. 370/05  אינני פוסקת שכ"ט עו"ד לאף צד, וכל צד ישא בהוצאותיו. באשר לשכ"ט א' וב' בתיק הוצל"פ – הם יתוקנו על פי הקרן הנכונה של החוב כאמור בסעיף 6 לעיל.  בת.א. 479/05  אני פוסקת לחייבת ברכה מועלם שכ"ט עו"ד בסך  של 1,500 ¤ בצירוף מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל, שכן מלכתחילה התביעה השטרית נגדה היתה ללא עילה, כי היא לא חתמה על השטר.

 

 

ניתן היום א' בחשון, תש"ע (19 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי באר שבע.

 

מיכל וולפסון, שופטת

 

קלדנית: ב. סיגל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/EE0E877EADEADA0E4225765400515E90/$FILE/69E4C5BB5B5BBE2942257608002EDF41.html
תאריך: 
19/10/09
Case ID: 
370_5
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : אשור אשר סרויא יצחק
אשור אשר
סרויא יצחק
Powered by Drupal, an open source content management system