איילון חברה לביטוח בע"מ נ. סלמן חאמד ואח'


PAGE  1

 

 

 
 

איילון חברה לביטוח בע"מ

בעניין:

התובעת

ע"י ב"כ עו"ד ג. ראובינוף ואח'  


 


 

נ  ג  ד


 


 

סלמן אדהם


 

הנתבע

ע"י ב"כ עו"ד אמנון מזר    


 

 

פסק דין

 


התביעה

1.         לפניי תביעת שיבוב ע"ס 127,336 ¤ של התובעת איילון חברה לביטוח בע"מ (להלן: "התובעת") נגד סלמן אדהם (להלן: "הנתבע") בגין שווי הנזקים ששולם על ידה למבוטחת בלו ליס בע"מ, עקב תאונת דרכים מיום 25.02.05.

 

טענות התובעת

2.         התובעת, ביטחה  בתקופה הרלוונטית רכב איסוזו שמספרו 57-809-71 (להלן: "הרכב המבוטח") שהיה בבעלות המבוטחת. 

 

3.         בתאריך האירוע, נהג ואדים נוסיאקוב ברכב המבוטח (להלן: "ואדים") מאזור התעשיה עטרות דרך צומת עטרות לכיוון ירושלים (להלן: "צומת עטרות").

 

 

 

4.         באותו מועד, נהג הנתבע על כביש 443 מירושלים, דרך צומת עטרות לכיוון מודיעין, ברכב מסוג מיצובישי מ.ר. 02-220-70 (להלן: "הרכב הפוגע") שבבעלות אביו.

 

5.         על פי האמור בכתב התביעה, כשהגיע ואדים לצומת עטרות אותת הרמזור אור ירוק לפיכך, החל בפניה שמאלה לאחר שווידא כי הצומת פנוי, ואולם, לפתע הגיח במהירות הרכב הפוגע והתנגש בעוצמה בצדו השמאלי של הרכב המבוטח (להלן: "התאונה"). כתוצאה מהתאונה ניזוק הרכב המבוטח והוכרז כאובדן גמור (TOTAL LOST).

 

6.         לטענת התובעת, הנתבע נהג בחוסר זהירות וגרם להתרחשות התאונה. משכך, עליו לשפותה בגין נזקי הרכב המבוטח, ובסה"כ 127,336 ¤. 

 

7.         התובעת מבססת את תביעתה על גרסתו של ואדים לפיה נכנס לצומת באור ירוק, ועל עדות של שוטר מג"ב, גאנם ג'מאל, שהיה בזמן התאונה במחסום (להלן: "השוטר"), שהעיד כי ראה את הרכב הפוגע נכנס לצומת באור אדום מלא מבלי להאיט, ועל יסוד כתב אישום שהוגש נגד הנתבע ומייחס לו עבירות של נהיגה רשלנית, אי מתן זכות קדימה וגרימת נזק לרכוש או אדם. 

 

טענות הנתבע

8.         הנתבע כופר באחריותו לגרימת התאונה.

 

 

9.         בכתב ההגנה נטען, שהנתבע נכנס לצומת כשהאור ברמזור היה ירוק מהבהב והחליט להשלים את חציית הצומת. ואדים הגיח במהירות גבוהה, כשנכנס לצומת באור אדום, והתנגש בעוצמה ברכב בו נהג הנתבע. הנתבע מבקש ללמוד מעצם העובדה שרכבו שלו הועף בזוית של כמעט 90 מעלות ביחס למסלול נסיעתו, על כך שואדים נהג במהירות מופרזת. בנוסף, לשיטתו, מהעובדה שהרמזור היה תקין (כאמור במסמך המצורף כנספח ב' לכתב ההגנה) מתבקשת המסקנה שאם הנתבע חצה בירוק הרי שבהכרח ואדים נכנס לצומת באור אדום.

 

דיון

10.       אין מחלוקת כי לא הייתה תקלה ברמזורי הצומת במועד הרלוונטי. בנסיבות אלה, קיימת אפשרות אחת ויחידה לפיה אחד הנהגים נכנס לצומת באור ירוק בעוד הנהג השני נכנס לצומת באור אדום.

 

11.       לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים אני מעדיף את גרסת התביעה וזאת מהטעמים הבאים.

 

12.       גרסת ואדים לפיה הוא נכנס לצומת בירוק, ולכן, סביר להניח שהנתבע נכנס לצומת באדום, נתמכת בגרסת השוטר. לדבריו, הוא זוכר היטב את התאונה משום שזו התאונה הראשונה שהיה עד להתרחשותה. עוד העיד, כי אמנם הוא ישב במחסום במרחק של כ- 150 עד 200 מטר ממקום הארוע, אולם מאחר ולא היתה תנועה בנתיב עליו היה אחראי, הבחין ברכבו האדום של הנתבע, נכנס לצומת מבלי שהאט את נסיעתו, למרות שהאור ברמזור היה אדום (ראה עמ' 16 ש' 5-4 וכן עמ' 17 ש' 2-1 לפרו').

 

13.       שוכנעתי ממהימנות גרסתו וקיבלתי אותה במלואה. יש לזכור כי מדובר בעד שאין לו כל עניין בתוצאות המשפט ועל כן משקל עדותו הניטרלית רב.

 

14.       לא מצאתי ממש בטענות ההגנה בדבר סתירות בגרסת ואדים.  השאלה אם נסע הנתבע במהירות של 60 קמ"ש או של 100 קמ"ש, או אם היו רכבים לפני הרכב המבוטח אם לאו, אינן רלוונטיות בנסיבות העניין ואין באי דיוקים אלה כדי לשנות ממסקנתי.

 

15.       כמו כן, טענת ההגנה ביחס לנקודת ההתנגשות (אימפקט) והמסקנה הפיסקאלית הנלמדת ממנה טעונה היתה הוכחה באמצעות מומחה. בהעדר תשתית ראייתית מתאימה, לא אוכל להתייחס לדברים. 

 

16.       לא שוכנעתי כי גרסת הנתבע אמיתית. לא זו בלבד שגרסתו עומדת בסתירה לעדויות שהוגשו כי התובעת אלא היא מחזקת את האפשרות לה טוענת התובעת לפיה הנתבע הוא שנכנס לצומת באור אדום. מהודעתו במשטרה (כפי שצורפה לתצהירי התובעת) עולה כי לפי גרסתו המקורית חצה את הצומת באור ירוק ואולם, בהמשך, לאחר שעומת עם עדויות עדי הראיה, אישר כי נכנס לצומת באור ירוק מהבהב שהחל להבהב לפני קו העצירה שעל הכביש (ראה ש' 11-10 לעומת ש' 31-22 להודעה) בעוד שבביהמ"ש ניסה לצייר תמונה לפיה לאחר שנכנס לצומת החל הרמזור להבהב: "איך שהתחלתי להתקדם לקו הצומת התחיל להבהב ואמרתי אין מצב לעצור והמשכתי" ובהמשך "כשנכנסתי לצומת היה ירוק מהבהב" (ראה עמ' 18 ש' 14 ו23 לפרו'). סתירה זו מלמדת על חולשת גרסת הנתבע. סביר להניח שהנתבע ניסה להתאים גרסתו לגרסת ואדים, לקראת משפט זה כשהתחוור לו כי לא סבירה האפשרות שואדים נכנס לצומת באור אדום. זאת ועוד, בתצהירו טוען הנתבע כי עם כניסתו לצומת החל הרמזור להבהב ולכן הפחית ממהירות נסיעתו והחליט בכל מקרה להשלים חציית הצומת. טענה זו אינה מתקבלת על הדעת. נהג הנכנס לצומת ותוך כדי חצייתה החל הרמזור להבהב אך טבעי שיאיץ כדי להשלים את חציית הצומת בטרם יתחלף האור ברמזור. על כל פנים, גם אם אקבל את גרסתו כי נכנס לצומת במהירות באור ירוק מהבהב הרי שנטל על עצמו סיכון בלתי סביר ולא נקט באמצעי זהירות המחייבים נהג סביר.

 

17.       להסרת ספקות אדגיש, כי אין בהליך הפלילי שנוהל נגד הנתבע בבית המשפט לתעבורה, כדי להוסיף על הראיות שהובאו לפניי ו/או לשנות ממסקנתי שכן מדובר בהליך שהסתיים בזיכוי בנימוק שלא הגיעו עדי התביעה לכן לא היו ראיות לכאורה. 

 

18.       לאור כל האמור לעיל, שוכנעתי כי הורם הנטל הדרוש במשפט האזרחי, להוכחת טענת התובעת, כי האחריות לגרימת התאונה מוטלת על הנתבע.

 

 

 

 

 

סיכום

19.       אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת 127,336 ¤ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן, הנתבע ישא בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד בסך 15,000 ש"ח בצירוף מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד זה ועד ליום התשלום בפועל. 

 

ניתן היום ב' בחשון, תש"ע (20 באוקטובר 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

מותר לפרסום מיום 20/10/09.

 

 

יחזקאל ברקלי, שופט

 

 

 

007030/05א  130 מ.ב.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E911BFEC01B90738422576550051D903/$FILE/87508A72625592B742257655002804B7.html
תאריך: 
20/10/09
Case ID: 
1_0
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : יחזקאל ברקלי
יחזקאל ברקלי
עורכי דין : אמנון מזר ג. ראובינוף ואח'
אמנון מזר
ג. ראובינוף ואח'
Powered by Drupal, an open source content management system