כהן נ. אגד-אגודה שיתופית בישרא


 

   

בתי המשפט


 

א  010460/08

בית משפט השלום ירושלים


 


 

 כבוד השופטת חגית מאק-קלמנוביץ

בפני:

 

 


 

1 . כהן מאיר

2 . ליסיג בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שחר הלל בן נאים

בעניין:

התובעים

 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 

1 . אגד-אגודה שיתופית בישראל בע"מ

2 . ועקנין דני

ע"י ב"כ עו"ד אוחנה


 

הנתבעים


 


 


 

 

פסק דין

 

בתאונת דרכים ביום 3.11.06, בצומת הגבעה הצרפתית בירושלים, היו מעורבים רכב הרשום ע"ש תובע 1  שהיה בשימוש התובעת 2, וכן אוטובוס של הנתבעת 1, נהוג ע"י נתבע 2.

נהג רכב התובעת העיד כי נסע במקביל לאוטובוס כשהאחרון נמצא במפרץ והוריד נוסעים. האוטובוס החל בנסיעה ופגע בו. (עמ' 5). נהג האוטובוס העיד כי בעת שהוא היה בעצירה מוחלטת בתחנה, מעלה נוסעים, נכנס רכב התובעת לנתיבו ופגע בו. (עמ' 7,8). לדבריו אמר לו נהג התובעת שפגע בו כיון שדיבר בטלפון, והתנצל בפניו. (עמ' 8). נהג התובעת אישר את ההתנצלות, אך הבהיר שהביע צער על הסיטואציה ולא הודה באחריותו. הוא אף הכחיש ששוחח בטלפון. (עמ' 6).

החלטתי להעדיף את גירסת התובעים ולקבל את התביעה בעיקרה, מנימוקים אלו:

1.         הנתבעים נמנעו מהצגת ראיות אובייקטיביות שהיו בפועל או יכולות  היו להיות ברשותם: גם לאוטובוס נגרמו פגיעות, אם כי מעטות. ממכתב שצירפו הנתבעים עולה כי לא נערכה חוו"ד שמאי כיון שהנזק פעוט. אך אגד, כארגון מקצועי ומנוסה, יכולה היתה לצפות קיומם של הליכים, ולצורך כך לתעד את הפגיעות שנגרמו. לא הוצגו תמונות ואף לא תיעוד ברור של מהות הנזקים והתיקונים שבוצעו.

2.         הנתבעים נמנעו מהזמנת עדי ראיה ואף לא טענו שנעשה מאמץ כלשהו לזימונם. אציין כי בטופס הדיווח של נהג אגד מופיעים שמות ופרטים של שתי נוסעות באוטובוס, ואף הנהג העיד שבאוטובוס היו נוסעים רבים. על כן יש לראות בהעדר הניסיון להזמין עדים כהימנעות מהבאת ראיה, הפועלת לחובת הנתבעים.

3.         ככלל, גירסת נהג התובעת נראית סבירה יותר. נהג האוטובוס אמור היה לצאת מהמפרץ ולהשתלב בנתיב שלשמאלו, ויתכן שעשה כך בלא שראה או שהביא בחשבון את הרכב הנוסע במקביל אליו. מאידך גיסא, ע"פ גירסת הנתבעים, נהג רכב התובעת שהיה בנסיעה רצופה סטה פתאום לתוך אי התנועה. סטיה כזו היא נטולת היגיון תעבורתי ועל כן סבירה פחות.

4.         נהג האוטובוס דיווח על שבר בחלון, אולם אין אימות לנזק כזה (עמ' 9), והדבר מטיל חוסר בהירות לגבי גירסתו.

התובעת טענה לנזקים נוספים של השבתת רכב ועלות נהג. אישור רו"ח שצורף כנספח ו' לכתב התביעה, ללא עדות, אינו מהווה ראיה קבילה לכך. על כן לא הוכח הנזק הקונקרטי, אולם יש מקום לפסוק סכום גלובאלי לחברה בין הטיפול בתאונה וברכב הפגוע. אני מעמידה את הסכום על 300 ¤.

נוכח כל האמור, על הנתבעים לשלם לתובעים סכומים אלו:

1.         נזק לרכב בסך 1,800 ¤ נכון ליום 13.1.07.

2.         שכ"ט שמאי בסך 346 ¤ נכון ליום 23.2.07.

3.         הוצאות טיפול בתאונה בסך 300 ¤ נכון ליום 3.11.06.

4.         הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 810 ¤ בצירוף מע"מ.

כל הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום מהיום וישאו הצמדה וריבית כדין עד תשלום בפועל.

 

ניתן היום י"א בטבת, תשס"ט (7 בינואר 2009) בהעדר.

המזכירות תשלח עותים מפסק הדין לצדדים.

                                                                                

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטת

קלדנית: מ.א. 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9CB0B9114DDC240B42257537005649EC/$FILE/40D8A0C0EDD747AB42257537002B0E2C.html
תאריך: 
07/01/09
Case ID: 
10460_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : חגית מאק-קלמנוביץ
חגית מאק-קלמנוביץ
עורכי דין : אוחנה שחר
אוחנה
שחר
Powered by Drupal, an open source content management system